Bane NOR

Bane NOR og Veidekke har signert kontrakt for kulvert og løsmassetunnel

Del

Bane NOR har i dag signert kontrakt med Veidekke om bygging av kulvert og løsmassetunnel i InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Løsningen ble valgt etter tidlig involvering av tilbyderne, med omfattende dialog.

Fungerende utbyggingsdirektør i Bane NOR Stine Undrum og konserndirektør i Veidekke Anlegg Øivind Larsen forsegler avtalen med et håndtrykk på anleggsområdet ved Sundhaugen i Drammen. Foto: Marianne Henriksen/Bane NOR
Fungerende utbyggingsdirektør i Bane NOR Stine Undrum og konserndirektør i Veidekke Anlegg Øivind Larsen forsegler avtalen med et håndtrykk på anleggsområdet ved Sundhaugen i Drammen. Foto: Marianne Henriksen/Bane NOR

– Veidekke er en solid entreprenør, som har kompetansen og erfaringen som trengs for å ta fatt på dette store og kompliserte prosjektet, sier fungerende utbyggingsdirektør i Bane NOR, Stine I. Undrum.

Bane NOR skal bygge en sju kilometer lang dobbeltsporet tunnel under Strømsåsen i Drammen. Tunnelen består av tre deler; en 6 km bergtunnel, en 290 meter lang løsmassetunnel og en 540 meter lang kulvert. I oktober signerte Veidekke kontrakten for bergtunnelen, og nå er også kontrakten for kulvert og løsmassetunnel signert med samme selskap. Denne kontrakten har en verdi på 1.827 MNOK.

– Vi har vært gjennom en omfattende prosess med flere aktuelle leverandører før vi til slutt valgte Veidekke, sier Stine Undrum.
– Bane NOR er trygge på at løsningen er av god kvalitet, og er fornøyd med at Veidekke viste oss tillit som byggherre ved å delta i konkurransene for begge tunnelkontraktene.

Grundig dialog

– Vi er stolte og glade over å ha vunnet begge disse kontraktene. Det er lagt ned et stort arbeid sammen med Bane NOR i å få på plass den riktige løsningen for kulverten og løsmassetunnelen. Med vår egen kompetanse og våre gode samarbeidspartnere gleder vi oss til å ta fatt på jobben, sier konserndirektør i Veidekke Anlegg, Øivind Larsen.

For å finne den rette løsningen ble konkurransen utført som en såkalt konkurransepreget dialog. Det betyr at tilbyderne ble involvert tidlig i prosessen, og diskuterte mulige løsninger med Bane NOR gjennom flere dialogmøter.

– Vi er svært fornøyde med denne prosessen, sier Stine Undrum.
– Det er en ressurskrevende metode for kontrahering, men bygging av løsmassetunnel under et boligområde er utfordrende. Derfor var det viktig for oss å finne løsninger som både ivaretar sikkerheten for anlegget og omgivelsene, og som er teknisk gode og gjennomførbare.

Teknisk komplisert løsning

Løsmassetunnelen er kanskje den mest teknisk krevende delen av kontrakten. Den skal gå under boligområdet Danvik. For å gjøre det mulig å drive tunnel gjennom dette området, må grunnen forsterkes. Det gjøres ved at en sementblanding injiseres i grunnen under høyt trykk slik at man kan drive tunnelen i faste masser.

For å etablere en kulvert (betongtunnel), blir det nødvendig å grave en lang åpen byggegrop. Den vil bli 21 meter på det dypeste.Dette blir et svært synlig anlegg, som vil medføre både støy og anleggstrafikk.

– Dette kan bli krevende for naboer, og da må vi gjøre det vi kan for å minske ulempene.I tiden fremover skal vi informere byens innbyggere om hva som skal skje, slik at de er godt forberedt, forsikrer Stine Undrum i Bane NOR.

– Vi har lagt mye krefter inn i å finne en løsning som er både effektiv og god, sier Øivind Larsen i Veidekke.
– Nå skal vi sikre at gjennomføringen skjer på best mulig måte.

InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen skal bygge nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen fra Drammen stasjon til Skoger, der det nye sporet kobler seg på eksisterende dobbeltspor. Sammen med etableringen av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker i Vestfold innebærer det at det blir dobbeltspor hele veien fra Oslo til Tønsberg når prosjektene står ferdige, etter planen i 2024.

Nøkkelord

Kontakter

Hanne Anette Stormo
Prosjektsjef Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
Epost: stohan@banenor.no
Mobil: 913 25 084

Bilder

Fungerende utbyggingsdirektør i Bane NOR Stine Undrum og konserndirektør i Veidekke Anlegg Øivind Larsen forsegler avtalen med et håndtrykk på anleggsområdet ved Sundhaugen i Drammen. Foto: Marianne Henriksen/Bane NOR
Fungerende utbyggingsdirektør i Bane NOR Stine Undrum og konserndirektør i Veidekke Anlegg Øivind Larsen forsegler avtalen med et håndtrykk på anleggsområdet ved Sundhaugen i Drammen. Foto: Marianne Henriksen/Bane NOR
Last ned bilde
Fungerende utbyggingsdirektør i Bane NOR Stine Undrum og konserndirektør i Veidekke Anlegg Øivind Larsen signerer den store kontrakten. Foto: Marianne Henriksen/Bane NOR
Fungerende utbyggingsdirektør i Bane NOR Stine Undrum og konserndirektør i Veidekke Anlegg Øivind Larsen signerer den store kontrakten. Foto: Marianne Henriksen/Bane NOR
Last ned bilde

Lenker

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

Full fremdrift på IC til Hamar - Prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru ute i markedet23.7.2020 13:15:16 CESTPressemelding

Etter at prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika på Dovrebanen fikk bevilget nye midler i revidert statsbudsjett har arbeidet med kontraktene på prosjektet hatt høyeste prioritet. Kontrakten for Tangenvika jernbanebru er første milepæl og invitasjon til prekvalifisering er nå er lagt ut i markedet. Prosjektet åpner for flere avganger og kortere reisetid for InterCity-tog på Dovrebanen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom