Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom og Eiendomsspar satser på parkering

Del

Bane NOR Eiendom og Eiendomsspar etablerer et felles selskap som overtar parkeringsanleggene ved Oslo S og Asker stasjon.

Avtalen om oppkjøp av Oslo S Parkering er signert, og (f.v.) Morten Austestad, Bane NOR Eiendom, Christian Ringnes, Eiendomsspar, Petter Eiken, Bane NOR Eiendom og Jon Rasmus Aurdal, Eiendomsspar, smiler fornøyd ved innkjøringen til sin nye eiendom. Foto: Kristin Paus/Bane NOR Eiendom
Avtalen om oppkjøp av Oslo S Parkering er signert, og (f.v.) Morten Austestad, Bane NOR Eiendom, Christian Ringnes, Eiendomsspar, Petter Eiken, Bane NOR Eiendom og Jon Rasmus Aurdal, Eiendomsspar, smiler fornøyd ved innkjøringen til sin nye eiendom. Foto: Kristin Paus/Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom og Eiendomsspar vil eie halvparten hver i et nytt selskap. Det nye selskapet kjøper aksjene i Oslo S Parkering AS som eier parkeringsanleggene ved Oslo S og Asker stasjon. Selgerne er flere private eiere, blant annet Bane NOR Eiendom som inntil nå har eid 25 prosent av Oslo S Parkering AS.

Totalt omfatter de to eiendommene 1.165 parkeringsplasser. Eiendommene har en bruttoverdi på ca. 1 milliard kroner. Brutto leieinntekter er anslått til nær 50 millioner i 2019. Begge anleggene driftes av ONEPARK.

Etableringen av det felleseide selskapet representerer en langsiktig satsing på parkeringssegmentet.

– Dette er en betydelig satsing på et spennende eiendomssegment som har mange gode år foran seg. Kollektivknutepunkter står stadig mer sentralt i byutviklingen, og som et ledende eiendomsselskap ønsker vi eksponering i disse områdene. Det er perfekt for oss å gjøre dette sammen med Bane NOR Eiendom, som er en anerkjent og langsiktig aktør, sier adm. direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar.

– Dette er et strategisk viktig oppkjøp for oss. De to parkeringsanleggene er plassert rett ved hvert sitt sentrale kollektivknutepunkt, hvorav Oslo S er Norges desidert viktigste knutepunkt med mer enn 160.000 besøkende per dag. Antallet togreisende er forventet å øke betydelig i årene som kommer, og det er essensielt for oss å kunne tilby de reisende attraktive parkeringsfasiliteter. Vi er også meget fornøyd med å få med Eiendomsspar som en solid og langsiktig partner, sier Morten Austestad, utviklingsdirektør i Bane NOR Eiendom.

Pangea Property Partners har vært tilrettelegger av transaksjonen og har bistått med finansiering.

Transaksjonen gjennomføres med forbehold om godkjenning fra Konkurransetilsynet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Morten Austestad, utviklingsdirektør i Bane NOR Eiendom, tlf. +47 97 47 49 83
Christian Ringnes, adm. direktør i Eiendomsspar, tlf. +47 90 59 91 21

Om Eiendomsspar
Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper, og har mer enn 30 års erfaring i bransjen. Selskapet har 32 medarbeidere, som dekker alle områder innen forvaltning og utvikling av eiendom. Ved inngangen til 2018 hadde Eiendomsspar en eiendomsportefølje (inkl. andel i felleskontrollerte/tilknyttede selskaper) i størrelsesorden 30 milliarder kroner. Eiendomsspar er notert på markedsplassen NOTC.

Om Bane NOR Eiendom
Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Eiendomsporteføljen som selskapet forvalter, har en anslått brutto verdi på 46 milliarder kroner. Bane NOR Eiendom har 200 ansatte og forvalter og driver 337 operative togstasjoner og holdeplasser. Porteføljen omfatter ca. 1.700 bygg og 3.800 leiekontrakter. Virksomheten har ca. 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene utgjør ca. 1,2 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom er en del av Bane NOR-konsernet og har som oppdrag å gjøre det mer attraktivt å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen.

For mer informasjon, følg oss på Facebook og besøk vår nettside.

Kontakter

Bilder

Avtalen om oppkjøp av Oslo S Parkering er signert, og (f.v.) Morten Austestad, Bane NOR Eiendom, Christian Ringnes, Eiendomsspar, Petter Eiken, Bane NOR Eiendom og Jon Rasmus Aurdal, Eiendomsspar, smiler fornøyd ved innkjøringen til sin nye eiendom. Foto: Kristin Paus/Bane NOR Eiendom
Avtalen om oppkjøp av Oslo S Parkering er signert, og (f.v.) Morten Austestad, Bane NOR Eiendom, Christian Ringnes, Eiendomsspar, Petter Eiken, Bane NOR Eiendom og Jon Rasmus Aurdal, Eiendomsspar, smiler fornøyd ved innkjøringen til sin nye eiendom. Foto: Kristin Paus/Bane NOR Eiendom
Last ned bilde
Utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom. Foto: Sune Eriksen
Utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom. Foto: Sune Eriksen
Last ned bilde

Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom
Bane NOR Eiendom
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280https://banenoreiendom.no

Norges ledende knutepunktutvikler

Bane NOR Eiendom eier, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom i Norge. Porteføljen har en anslått brutto verdi på 49,9 milliarder kroner og omfatter stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen.

Bane NOR Eiendom utvikler moderne og miljøvennlige boliger og næringsbygg og bidrar aktivt til by- og stedsutviklingen i Norge. På stasjonene tilbyr selskapet gode fasiliteter til de reisende, legger til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilbyr bil- og sykkelparkering. Til togoperatørene tilbyr Bane NOR Eiendom funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

Bane NOR Eiendom har 200 ansatte. Porteføljen omfatter totalt 1660 bygg og ca. 3.700 leiekontrakter. Virksomheten har mer enn 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene utgjør ca. 1,3 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom er en del av Bane NOR-konsernet og har som samfunnsoppdrag å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR Eiendom på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom