Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom har signert kontrakt for nye Trondheim S

Del

Veidekke har fått i oppdrag å bygge det nye terminalbygget i tillegg til kontor- og serviceareal. Kontrakten på 722 millioner er Bane NOR Eiendoms største totalentreprise til nå.

Nye Trondheim S fra gateplan.
Nye Trondheim S fra gateplan.

– Trondheim S blir et moderne kollektivknutepunkt for tog og buss som legger til rette for at flere kan sykle og gå, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.

Prosjektet har vært under planlegging i to år. Byggestart ble vedtatt rett før jul og nå går startskuddet for et ambisiøst, grønt byutviklingsprosjekt i Trondheim.

Grønn byutvikling

Byggene blir sertifisert etter miljøstandarden BREEAM NOR Excellent. Prosjektet gjennomføres i samspill, en smidig og fleksibel samarbeidsmodell der byggherre og entreprenør jobber sømløst sammen for å optimalisere prosjektet gjennom alle fasene. Designet er gjort med hensyn til flere av FNs bærekraftmål. Prosjektet bidrar til reduserte klimautslipp og oppnåelse av nullvekstmålet i tråd med den inngåtte byvekstavtalen.

– Sammen med Veidekke har vi utviklet et prosjekt som vi er stolte av, forteller prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom. – Det er et krevende prosjekt som må planlegges godt, fordi togtrafikken skal gå som normalt og de reisende ikke skal hindres under byggefasen. Vi er svært fornøyde med bistanden og kompetansen som Veidekke har bidratt med fram til nå og ser fram til å gjennomføre prosjektet sammen med dem, fortsetter Hognestad.

Binder sammen byen og havnen

Det nye bygget blir på 17.500 m2 fordelt på 4.500 m2 terminalfunksjoner knyttet til kollektivtrafikk og 13.000 m2 nye kontorer for utleie. I tillegg omfatter prosjektet om lag 2.400 m2 nye utearealer på nivå med Sjøgangen. Bygget går over jernbanesporene og blir et utsiktspunkt som binder sammen byen og havnen.

- Vi takker Bane NOR Eiendom så mye for dette spennende oppdraget. Sammen med byggherre, rådgivere og underentrepre­nører har vi gjennomført en meget god utviklingsfase som sikrer et knallbra bygg og ditto byggeprosess. Nå gleder vi oss til å komme i gang med detaljprosjekteringen etter sommerferien og selve byggearbeidene i 2023, sier regiondirektør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag.

Norges mest moderne kollektivknutepunkt

Terminalbygget skal etter planen stå ferdig i 2025. På sikt skal det også bygges boliger, slik at flere kan jobbe og bo i sentrum. Det blir også et større tilbud av parkering, handel og service. Nye Gryta P-kjeller ferdigstilles senhøsten 2022 og flytter 200 parkeringsplasser fra gateplan ned under bakken. Samtidig blir nytt gate- og trafikkmønster fra Jernbanebrua til Brattørbrua etablert i tråd med vedtatt reguleringsplan og gjennomføres med bidrag fra Miljøpakken. Gatene fornyes med nye sykkelveger, kollektivfelt og holdeplasser. 

–Dette blir Norges mest moderne kollektivknutepunkt med tilhørende servicefunksjoner, attraktive kontorlokaler og byens beste kollektivtilbud, sier Hognestad.

Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge og er en av Norges største eiendomsaktører med mange utviklingsprosjekt ved knutepunkt i norske byer og tettsteder.

– Sterk satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement gjør Bane NOR Eiendom til landets ledende knutepunktutvikler og en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge, sier Hognestad.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nye Trondheim S fra gateplan.
Nye Trondheim S fra gateplan.
Last ned bilde
Nye Trondheim S blir Norges flotteste togstasjon.
Nye Trondheim S blir Norges flotteste togstasjon.
Last ned bilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Last ned bilde
Direktør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag (t.v.) og prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane NOR Eiendom signerer kontrakt for bygging av nye Trondheim S. Kontrakten har en verdi på 722 millioner, og er dermed Bane NOR Eiendom sin største totalentreprise så langt. Foto: Trond Eliassen.
Direktør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag (t.v.) og prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane NOR Eiendom signerer kontrakt for bygging av nye Trondheim S. Kontrakten har en verdi på 722 millioner, og er dermed Bane NOR Eiendom sin største totalentreprise så langt. Foto: Trond Eliassen.
Last ned bilde

Lenker

Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom
Bane NOR Eiendom
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://banenoreiendom.no

Norges ledende knutepunktutvikler

Bane NOR Eiendom eier, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom i Norge. Porteføljen har en anslått brutto verdi på 49,9 milliarder kroner og omfatter stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen.

Bane NOR Eiendom utvikler moderne og miljøvennlige boliger og næringsbygg og bidrar aktivt til by- og stedsutviklingen i Norge. På stasjonene tilbyr selskapet gode fasiliteter til de reisende, legger til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilbyr bil- og sykkelparkering. Til togoperatørene tilbyr Bane NOR Eiendom funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

Bane NOR Eiendom har 200 ansatte. Porteføljen omfatter totalt 1660 bygg og ca. 3.700 leiekontrakter. Virksomheten har mer enn 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene utgjør ca. 1,3 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom er en del av Bane NOR-konsernet og har som samfunnsoppdrag å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR Eiendom på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom