BDO

Bærekraftsundersøkelsen bank og finans 2022

Del

Norske virksomheter som vil ha banklån blir nå vurdert på hvor bærekraftig de driver sin virksomhet. Nesten ni av ti norske banker har inkludert dette som en del av sin kredittvurdering. Det er en av konklusjonene fra Bærekraftsundersøkelsen 2022, som er gjennomført av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.

- Nå er bærekraft blitt alvor. Selskaper må vise hvordan de  tar hensyn til miljø, sosiale forhold og forretningsetikk når de skal banklån. Vår bærekraftsundersøkelse blant Norges små og mellomstore banker viser at de aller fleste nå inkluderer disse faktorene i sin kredittvurdering, sier Ann-Cathrin Karlsen Hoffmann, leder for bærekraftig finans i BDO.

Grønne bankprodukter tilbys nå av 84 % av bankene i undersøkelsen, mot 80 % i 2021 og bare 67 % i 2020. Det er et fåtall, kun 5 %, som ikke vurderer bærekraftsrisiko i sin kredittprosess for bedriftskunder.

Undersøkelsen viser videre at grønne produkter er i ferd med å bli standardprodukter for bankene. Dette gjelder særlig grønne boliglån og billån i personmarkedet. Samtidig er det relativt få banker som inkluderer bærekraft i sine kundesamtaler i personmarkedet.

- Vi tolker dette som et uutnyttet rådgivningspotensial som banken bør vurdere å ta tak i, sier Hoffmann.

Internt løft

Bærekraftsundersøkelsen sendes ut til om lag 100 små og mellomstore banker og i år svarte 51% av bankene. Undersøkelsen kartlegger bankenes strategiske bærekraftsarbeid, hvordan dette implementeres i kundearbeidet og produkttilbud samt hvordan bankene rapporter på bærekraft. Da arbeidet er i ferd med å bli omfangsrikt og komplekst, har banken i år også blitt spurt hvordan arbeidet organiseres.

- Vi ser av årets undersøkelse at bærekraft i bank går mot en mer helhetlig prosess som starter med strategi og slutter med rapportering, sier Per Kristian Høybråten, bærekraftsrådgiver i BDO.

En av fire banker har en separat 100 % stilling med ansvar for bærekraftsarbeidet, og nærmere 50 % av bankene har en egen bærekraftskomité eller -utvalg.

- Vi ser en tydelig profesjonalisering av bærekraftsarbeidet med dedikerte ressurser og bred forankring i ledelsen, sier Hoffman.

-  Denne profesjonaliseringen henger ofte sammen med størrelsen på banken, men vi ser også tegn til at små banker har en slik organisering. Funnene fra undersøkelsen viser at måten banken er organisert på spiller en rolle for hvor langt de har kommet i sitt bærekraftsarbeid.

Mange av bankene benytter FNs bærekraftsmål for å forankre sitt bærekraftsarbeid. Tre av fem banker har allerede tatt stilling til hvilke av FNs bærekraftsmål som er relevante for egen drift og utvikling. Satsningen på likestilling mellom kjønnene står sterkt. Årets undersøkelse viser en økning i antall banker som svarer at likestilling er et av deres utvalgte bærekraftsmål. Denne økningen kan være et resultat av et forsterket fokus på likestillingsarbeid i bank- og finansbransjen siste året. I tillegg til oppdatering av lovverket, eksempelvis gjennom styrkingen av aktivitets- og redegjørelsesplikten, har bransjen tatt egne grep.

Bankene bruke ulike rammeverk for rapportering

Andelen banker som ikke rapporterer på bærekraft er tydelig redusert fra i fjor til år. Undersøkelsen viser at bankene benytter mange ulike rammeverk for rapportering av bærekraftsarbeid. TCFD-rammeverket og FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift er de mest brukte for rapportering utover lovkrav.

- Noe overraskende er det at en relativ stor andel av bankene ikke benytter noe konkret rapporteringsrammeverk, standarder eller veiledere. Vi spør oss derfor om rammeverkene er for uoversiktlige, slik at det er vanskelig for bankene å velge rammeverk og i stedet velger å fokusere på de temaene som de selv vurderer som relevante, påpeker Høybråten.

En bransje som tar bærekraft på alvor

Oppsummert tegner undersøkelsen et bilde av en bransje som tar bærekraft på alvor. Bransjen spiller en nøkkelrolle i transformasjonen til en lavutslippsøkonomi. Svarene viser tydelig at bærekraftsarbeidet ikke overlates til de store bankene med god tilgang på ressurser. Små og mellomstore banker i det norske markeder tar sin del av ansvaret og utnytter sine muligheter.

- Med dette bør bankene være en svært relevant og god sparringspartner for sine kunder i deres omstilling til en mer bærekraftig økonomi, avslutter Ann-Cathrin Hoffmann.

Du kan lese hele BDOs bærekraftsundersøkelse 2022 for bank her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om BDO

BDO
BDO
Hovedkontor i Vika Atrium, Munkedamsveien 45
0250 Oslo

23 11 91 00http://www.bdo.no

Nye ideer. Ambisiøse planer. Store drømmer. Over hele landet jobber tusenvis av virksomheter og organisasjoner hardt for å skape verdier. Og over hele landet er BDO til stede for å hjelpe dem. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og engasjerer oss sterkt for at kundene våre skal nå målene sine.

I Norge har vi over 1 800 ansatte og mer enn 75 kontorer over hele landet. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter. Vi har kunder fra de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor.

Internasjonalt er BDO til stede i 167 land og teller mer enn 97 000 ansatte. Ved behov, samarbeider vi med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder.

Følg pressemeldinger fra BDO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra BDO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra BDO

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom