SINTEF

BAE-næringen trenger felles satsing på digitalisering

Del

For at bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen i Norge raskere skal ta i bruk digitalisering som verktøy, må aktørene bli flinkere til å forstå hvilke data som er viktige, hvilke beslutninger de kan påvirke, og hvordan de samspiller med andre aktører i økosystemet.

Bruk av digitale teknologier og deling av data bidrar allerede i dag til at bedrifter driver bedre, og ikke minst hjelper det dem med å redusere klimafotavtrykket. Foto: SINTEF
Bruk av digitale teknologier og deling av data bidrar allerede i dag til at bedrifter driver bedre, og ikke minst hjelper det dem med å redusere klimafotavtrykket. Foto: SINTEF

Det anbefaler SINTEF i en ny rapport som omhandler ulike aspekter rundt digitalisering i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) i Norge. Selv om næringen er Norges største fastlandsindustri målt i antall sysselsatte og Norges nest største næring etter olje og gass målt i verdiskaping, mangler det både forskningsstrategier og ressurser til forskning, utvikling og innovasjon.

– Digitaliseringen er i full gang på noen områder av næringen, men det kreves en langt større satsing for å hente ut potensialet i økt lønnsomhet og bærekraft, sier fungerende forskningsleder Nathalie Labonnote i SINTEF.

Mange av utfordringene er knyttet til den store mengden aktører med ulike verdikjeder, ulike digitaliseringsnivåer og ulike digitaliseringsbehov.

I rapporten Digital samhandling og datadeling i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen kommer SINTEF med en rekke anbefalinger til aktører i næringen, næringsorganisasjoner, forvaltning og virkemiddelapparat.

Anbefalinger til aktører i næringen og næringsorganisasjoner

– Kartlegg interne og eksterne systemer og dataflyt. Forstå hvilke data som er viktige, hvilke beslutninger de kan påvirke, og hvordan de samspiller med andre aktører i økosystemet. Legg en strategi basert på dette for å bygge mer effektive og konkurransedyktige forretningsmodeller gjennom å utnytte data og digitale verktøy, anbefaler Labonnote.

Rådet fra SINTEF er å akseptere at sektoren er fragmentert, med ulik grad av digital modenhet hos aktørene.

– Etabler og bygg videre på samhandlingsarenaer som fremmer digital samhandling, og legg til grunn prinsipper for digital interoperabilitet, brukervennlighet og åpne APIer ved inngåelse av samarbeid og kontrakter. Men det aller viktigste er bare å komme i gang. Om de første stegene ikke er så store, så lærer man underveis, sier senior forretningsutvikler Anders Bryhni i SINTEF.

Anbefalinger til forvaltning og virkemiddelapparat

SINTEF mener det nå er på tide at det etableres et program i Forskningsrådet spisset mot digitalisering i BAE-næringen, og at det legges til rette for opprettelse av forskningssentre på området. Utlysningen av midler til kompetanseprosjekter denne våren er en god start.

Forskningsinstituttet anbefaler også at det brukes innkjøpsmakt der det er hensiktsmessig for å fremme innovasjon i bransjen, og at det innføres reguleringer som oppfordrer til eller påtvinger standardisering, samhandling og datadeling.

Les mer om SINTEFs forskning innen kunstig intelligens i bygg- og anleggssektoren.

Kontakter

Bilder

Bruk av digitale teknologier og deling av data bidrar allerede i dag til at bedrifter driver bedre, og ikke minst hjelper det dem med å redusere klimafotavtrykket. Foto: SINTEF
Bruk av digitale teknologier og deling av data bidrar allerede i dag til at bedrifter driver bedre, og ikke minst hjelper det dem med å redusere klimafotavtrykket. Foto: SINTEF
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

Nytt laboratorium og SINTEFs 150 batteriforskere skal løfte norsk konkurransekraft på batterier6.5.2021 16:31:18 CEST | Pressemelding

Det pågår et globalt kunnskapskappløp i alle deler av verdikjeden knyttet til produksjon, bruk og gjenbruk av batterier. Det uavhengige forskningsinstituttet SINTEF investerer nå 45 millioner kroner i et laboratorium for produksjon og testing av battericeller som skal stå klar i løpet av året. Laboratoriet vil bli lokalisert i Trondheim og vil gi norsk næringsliv med ambisjoner innenfor batteriindustri muligheten til å konkurrere på internasjonalt nivå. – Norge og SINTEF har fremragende forskningsmiljøer innen elektrokjemisk forskning. Batterier som forsknings- og innovasjonstema engasjerer allerede 150 forskere i SINTEF. Nå retter vi kunnskapen på flere av våre lokasjoner inn mot et nytt, stort SINTEF laboratorium for å støtte de høye ambisjonene om å etablere industri knyttet til batteriproduksjon i Norge. For å lykkes med en slik industriambisjon er det nødvendig med en forskningsinfrastruktur i verdensklasse som kan bidra til utvikling og verifikasjon av teknologien i produksjonsli

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom