Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Avslag til regulering av Instebotnvatnet i Vestnes kommune

Del

NVE gjev ikkje løyve til regulering av Instebotnvatnet i Vestnes kommune i Møre og Romsdal fylke. Reguleringa ville ha gitt om lag 1,9 GWh årleg i ekstra produksjon i Sesselva kraftverk, noko som svarar til straumbruken til om lag 90 husstandar.

NVE meiner at ei regulering på 2 m vil ha for stor negativ innverknad på landskap og friluftsliv. Tiltaksområdet er i dag prega av få menneskelege inngrep, og vatnet som skal regulerast ligg i eit regionalt viktig friluftsområde.

Fordelane i form av energiproduksjon på knappe 1,9 GWh veg etter vårt syn ikkje opp for dei store ulempene knytt til landskap og friluftsliv.

Les meir om reguleringsplanane:

Regulering av Instebotnvatnet

Kontaktpersonar:

Sakshandsamar Rune Moe, tlf: 22 95 93 15

Seksjonssjef Øystein Grundt, 22 95 93 89 / 90 19 82 16

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom