Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Avslag til Kvanndalselva kraftverk i Bjørnafjorden

Del

Etter NVE sitt syn vil ei utbygging av Kvanndalselva føre til ei så stor samla belastning på vassdraget, at konsesjon ikkje kan gjevast. NVE gjev derfor Sunnhordland Kraftlag AS avslag på søknaden om utbygginga i Bjørnafjorden kommune.

Holdhustjørna. (Foto: Ingegjerd Meyer/NVE)
Holdhustjørna. (Foto: Ingegjerd Meyer/NVE)

Sunnhordland kraftlag AS har søkt om løyve til å byggje Kvanndalselva kraftverk og utnytte fallet i Kvanndalselva til kraftproduksjon. Kvanndalselva ligg i Bjørnafjorden kommune og har eit fall på 254 meter. Kraftverket ville gje ein årleg produksjon på om lag 16 GWh. Dette svarar til om lag 800 husstandar.

Får avslag på grunn av samla belastning og inngrep i myr

Kvanndalselva er allereie ei regulert elv etter utbygginga av Eikelandsosen kraftverk på 1980-talet. Da blei om lag 75 % av vatnet i Kvanndalselva tatt ut av Kvanndalselva. Ei utbygging av Kvanndalselva kraftverk ville resultert i eit samla uttak på 97% av vatnet i Kvanndalselva. Det er og søkt om å regulere Holdhustjørna. NVE meiner dette vil føre til erosjon (utvasking av jord) og negativ påverknad på myrområda rundt vatnet.

NVE meiner samla at et uttak på 97% av vatnet i elva, saman med inngrep i myrområda rundt Holdhustjørna vil gi ei for stor samla belastning på vassdraget. Sunnhordland kraftverk får difor ikkje løyve til å byggje Kvanndalselva kraftverk.

Les meir om saka på våre nettsider.

Nøkkelord

Kontakter

Henrik Hveding, sakshandsamar
e-post: hehv@nve.no
tlf: 22 95 94 32

Bilder

Holdhustjørna. (Foto: Ingegjerd Meyer/NVE)
Holdhustjørna. (Foto: Ingegjerd Meyer/NVE)
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom