Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Avslag på utsatt frist for idriftsettelse av nettilknytning for Ytre Vikna II vindkraftverk

Del

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt avslag på søknad om utsatt frist for idriftsettelse av nettilknytningen for Ytre Vikna II vindkraftverk.

I forbindelse med Ytre Vikna II vindkraftverk har Tensio TN konsesjon for oppgradering av ledninger og stasjonsanlegg. Konsesjonen omfattet en 132 kV kraftledning mellom Saltbotn og Kolsvik på ca. 68,6 km, en 66 kV kraftledning mellom Daltrøa og Strand på ca. 46,6 km, samt utvidelser av Rørvik, Årsandøy og Kolsvik transformatorstasjoner.

NVE vurderer at det nå ikke er grunnlag for å gi videre utsatt frist for idriftsettelse for de omsøkte anleggene. Det betyr at konsesjon for kraftledningen mellom Saltbotn og Kolsvik er bortfalt, og at konsesjonen for de øvrige tiltakene vil bortfalle 31.12.2020.

Ikke den beste løsningen

Avslaget er begrunnet med at det foreligger nye utredninger som gjør at NVE mener at dagens konsesjonsgitte løsning med tilknytning av Ytre Vikna II ikke lenger er den beste løsningen for nettutviklingen i området.

– De opprinnelige vurderingene gjort av NVE er fra 2004 og nettforholdene, strømforbruk og produksjon har endret seg betydelig siden da. Dette har betydning for den videre utviklingen av nettet sier Rune Flatby, avdelingsdirektør i NVE.

En alternativ løsning med tilknytning mot Namsos er vurdert å gi lavere investeringskostnader, taps- og avbruddskostnader og bedre utnyttelse av dagens nett.

Mer informasjon om saken finner du her.

Kontakter

Rune Flatby, avdelingsdirektør
tlf. 416 78 203, e-post: rfl@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lav eksportkapasitet, fulle magasiner og lave priser preget driften av kraftsystemet i 202016.6.2021 11:16:00 CEST | Pressemelding

Strømnettet i 2020 var preget av høye magasinfyllinger gjennom hele året og lavere tilgjengelig handelskapasitet enn normalt. Flaskehalsinntektene endte på 2 408 MNOK i 2020, og systemansvarligs kostnader ble noe redusert i 2020 sammenliknet med året før. Det viser rapporten Driften av kraftsystemet 2020, utarbeidet av Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom