Helse Midt-Norge RHF

Avlyser større møter

Del

Helse Midt-Norge RHF avlyser større møter og planlagte konferanser som er tenkt gjennomført i nærmeste framtid. Begrunnelsen er å redusere smitterisiko knyttet til koronavirus (Covid 19).

Helse Midt-Norge RHF avlyser større møter og planlagte konferanser som er tenkt gjennomført i nærmeste framtid.
Helse Midt-Norge RHF avlyser større møter og planlagte konferanser som er tenkt gjennomført i nærmeste framtid.

Samhandlingskonferansen som skulle vært arrangert i felleskap med KS 11.-12. mars, er det første større arrangementet som er avlyst. Det regionale helseforetaket går nå gjennomplanlagte møter og større arrangementer for å vurdere om de lar seg gjennomføre. En del planlagte møter vil bli forsøkt gjennomført som video-/telefonmøter.

Helse Midt-Norge RHF satte forrige uke grønn beredskap for å systematisere vår beredskap og aktiviteter for å forberede seg på smitte av koronavirus i Midt-Norge. Situasjonen er slik at man inntil videre har frarådet ansatte å delta på større samlinger (kongresser, kurs o.l.), og underliggende foretak er bedt om å avstå fra å holde tilsvarende. Dette gjør vi for å minimere risikoen for at ansatte skal bli smittet av koronavirus, med de beredskapsmessige og driftsmessige konsekvenser dette vil kunne ha for helsetjenesten.

Bilder

Helse Midt-Norge RHF avlyser større møter og planlagte konferanser som er tenkt gjennomført i nærmeste framtid.
Helse Midt-Norge RHF avlyser større møter og planlagte konferanser som er tenkt gjennomført i nærmeste framtid.
Last ned bilde

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg saker fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom