Samferdselsdepartementet

Avinor har vedtatt bygging av ny lufthavn: - En gledens dag for Bodø

Del

– Jeg er svært fornøyd med at styret i Avinor nå har fattet vedtak om utbygging av ny lufthavn i Bodø. Flyttingen av lufthavna vil gi muligheter for en svært positiv byutvikling, som også vil styrke den regionale utviklingen. Dette er en etterlengtet dag for Bodø kommune og hele Nordland, og jeg gleder meg på deres vegne over denne litt tidlige julegaven, sier samferdselsminister, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Vedtaket Avinor har gjort i dag betyr at Bodø etter planen får en helt ny og moderne lufthavn i 2029. Første spadetak blir i 2024. Kostnadsrammen er 7,2 milliarder 2022-kroner, der Avinor skal bidra med 2,6 milliarder, mens resten skal finansieres av staten og lokale midler.

- Med dette vedtaket er prosjektet endelig ordentlig i gang. Bodø har jobbet hardt for å få dette på plass, sammen med Avinor og Forsvaret. Det står det respekt av, og jeg ønsker partene lykke til videre i det jeg er helt sikker på blir et bra samarbeid også framover, sier samferdselsministeren.

Bakgrunnen for flyttingen av lufthavna er nedleggingen av Bodø hovedflystasjon.

Forsvarets operative virksomhet med kampfly er flyttet fra Bodø til Ørland og Evenes. Evenes overtok oppdraget om QRA (kampflyberedskap) i 2022. Bodø vil, som alle sivile flyplasser, kunne brukes i tilfelle krise/krig. Det er satt av midler til strengt nødvendig vedlikehold av kritisk infrastruktur etter at basen er lagt ned, for bedre å kunne understøtte og motta allierte forsterkningsstyrker. Det skal bevares, blant annet noen shelter for beskyttelse av kampfly, også når ny flyplass i Bodø er på plass. I tillegg til at det også tilrettelegges for kapasitet til å ta imot store transportfly.

- Det er positivt at Avinor nå har vedtatt bygging av ny flyplass i Bodø og at det vil bli lagt til rette for god etterbruk. Planene for byutvikling i Bodø er et viktig regionalt prosjekt og regjeringen har vært opptatt av å finne gode løsninger i dialog med partene. Samtidig skjer dette i en tid med et bekymringsfullt bakteppe. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer alvorlig. Norge er helt avhengig av alliert hjelp i krise og krig, og derfor må vi ha planer for hvordan vi skal ta imot hjelp den dagen vi trenger det. Forsvaret vil beholde kritisk infrastruktur i Bodø. Vi må kunne ta imot støtte på flere steder i Norge, og spesielt i nord, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Økt statlig bidrag

Den nye lufthavna skal finansieres av Avinor, staten og et lokalt bidrag fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. I statsbudsjettet for 2022, som ble lagt fram høsten 2021, ble det presentert en finansieringsplan for den nye lufthavna. Som følge av den økonomiske situasjonen etter pandemien utsatte Avinor sitt utbyggingsvedtak i januar 2022. I revidert nasjonalbudsjett 2022, som ble lagt fram våren 2022, økte staten sitt bidrag. Med dette ønsket Samferdselsdepartementet å legge til rette for et positivt utbyggingsvedtak i Avinor.

– Flyttingen av Bodø lufthavn er et viktig prosjekt for regjeringen, og jeg er glad for at økningen i statens bidrag har ført til at Avinor nå har fattet et utbyggingsvedtak for den nye lufthavna, sier samferdselsminister Nygård.

Finansieringen av den nye lufthavna utgjør offentlig støtte etter EU/EØS-regelverket. Samferdselsdepartementet er i dialog med ESA om saken. En godkjenning er ventet å være klar i 2023.

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nå kan du søke midler til trafikksikkerhetstiltak20.1.2023 10:10:55 CET | Pressemelding

– Året vi har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten, og en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhet er et felles ansvar, og hver og en av oss kan bidra mye til at veiene våre blir tryggere. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, i en felles innsats for nullvisjonen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Redegjørelse om Follobanen: Fortsatt ubesvarte spørsmål – hensynet til de reisende må ivaretas17.1.2023 11:13:39 CET | Pressemelding

– Det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til stengingen av Follobanen. Bane NOR må fortsatt ha fokus på å finne årsaker og utbedre feil. Samtidig er det viktig å ivara hensynet til de reisende. Dersom banen mot formodning må holdes stengt lenger enn varslet, er det viktig at de reisende snarest og på en tydelig måte får vite hva slags togtilbud de får fra 1. februar, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom