NORCE

Avdekker hvordan klima og flom henger sammen

Del

Det har vært store variasjoner i flomhyppighet på Vestlandet, tusenvis av år tilbake i tid. Dette finner forskere i ny rapport, der de har koblet «fingeravtrykk» fra fortiden, med moderne data og modeller.

Ny kunnskap om flom kan bidra til en styrket forebygging og håndtering av flom i fremtiden. Foto: NORCE
Ny kunnskap om flom kan bidra til en styrket forebygging og håndtering av flom i fremtiden. Foto: NORCE

Noe av hensikten med Hordaflom-prosjektet har vært ny innsikt om flom og klima, og å bedre forstå hvordan slik kunnskap kan anvendes av kommunene.

- Ved å koble «fingeravtrykkene» fra fortiden med moderne og historiske data, kan vi forutsi flomfrekvens i et fremtidig klima, sier Øyvind Paasche, forsker ved NORCE og Bjerknessenteret for klimaforskning, som også er innovasjonsleder ved det nystartede senteret, Climate Futures.

Gjennom å analysere ulike typer flomavsetninger har forskerne produsert pålitelig kunnskap om flomfrekvens og -størrelse i de undersøkte vassdragene, i ett av tilfellene hele 6500 år tilbake i tid. Disse dataene er også koblet med modellbaserte klimafremskrivninger, og kan derfor bidra på en unik måte å bedre planlegge for en villere, våtere og varmere fremtid.

Oppdatere risikobildet

Risiko endres over tid. Det er derfor behov for ny forskningsbasert kunnskap for å kunne oppdatere risikobildet. Kunnskap om klimaendringenes betydning for naturbaserte uønskede hendelser, som flom, er viktig for vurderingen av risiko.

- Vi har bygget opp risikovurderinger og beredskap på bakgrunn av klima de siste 100 årene. Men klima er i endring, og data fra dette prosjektet gir oss oppdatert og god kunnskap som gir bedre beslutningsgrunnlag i beslutningsprosesser om forebygging og beredskap, sier Jørgen Gullestad, spesialrådgiver i Bergen kommune.

Flom er en form for naturkatastrofe som rammer de fleste kommuner i Norge med jevne mellomrom, og som ofte fører til store skader. Det er derfor kritisk at ny kunnskap om flom kan bidra til en styrket forebygging og håndtering av flom i fremtiden.

- For innbyggerne vil dette bety at en av de store klimaendringene kan håndteres bedre. Når vi får mer kunnskap om hva vi har i vente, kan vi planlegge bedre og redusere skade, sier Gullestad.

- Prosjektet har vært en regional pilot. Erfaringene og tankene vi har gjort, tenker vi har overføringspotensiale til andre kommuner i Norge. Vi ønsker i neste fase å oppskalere til et nasjonalt og europeisk nivå, sier Paasche.

Hordaflom er finansiert av RFF Vest, og har vært et samarbeid mellom NORCE, Universitetet i Bergen, Norges Vassdrags- og energidirektorat og Bergen kommune.

Kontakter

Øyvind Paasche, forsker i NORCE, tlf: 56 10 75 44, e-postadr.: oypa@norceresearch.no

Bilder

Ny kunnskap om flom kan bidra til en styrket forebygging og håndtering av flom i fremtiden. Foto: NORCE
Ny kunnskap om flom kan bidra til en styrket forebygging og håndtering av flom i fremtiden. Foto: NORCE
Last ned bilde
Dette er flåten brukt til å bore ut sedimentkjerner på Vangsvatnet. Eivind Støren fra Inst. for geovitenskap (UiB) står på flåten og er klar for boring. Foto: Øyvind Paasche, NORCE
Dette er flåten brukt til å bore ut sedimentkjerner på Vangsvatnet. Eivind Støren fra Inst. for geovitenskap (UiB) står på flåten og er klar for boring. Foto: Øyvind Paasche, NORCE
Last ned bilde

Lenker

Om NORCE

NORCE
NORCE
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen

56 10 70 00https://www.norceresearch.no/

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Følg pressemeldinger fra NORCE

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NORCE på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NORCE

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom