Medietilsynet

Auksjon av lokalradiofrekvenser på DAB for Oslo, Asker og Bærum holdes til sommeren

Del

Tildelingen av DAB-frekvensene vil skje ved pengeauksjon sommeren 2020. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet sender i dag ut forslag til auksjonsregler for tildelingen av frekvensene i Lokal DAB Region 2 på høring med frist 8. mai 2020.

Nkom og Medietilsynet offentligjør de endelige reglene for auksjonen av lokalradiofrekvensene på DAB for Oslo, Asker og Bærum etter høringen er avsluttet. Foto Medietilsynet
Nkom og Medietilsynet offentligjør de endelige reglene for auksjonen av lokalradiofrekvensene på DAB for Oslo, Asker og Bærum etter høringen er avsluttet. Foto Medietilsynet

Tildelingen av lokalradiofrekvensene på DAB i Oslo, Asker og Bærum skal skje ved pengeauksjon, som etter planen gjennomføres sommeren 2020. Tillatelsen vil gjelde til og med 31. desember 2031.

Lokal DAB region 2, NOR00102 Oslo, Asker og Bærum, omfatter frekvensene 235,008 MHz – 236,544 MHz.

De endelige auksjonsreglene offentliggjøres etter høringen

Auksjonsreglene fra Nkom og Medietilsynet som nå er på høring omfatter blant annet regler om deltakelse, registrering og gjennomføring av auksjonen.

Les mer om forslaget til auksjonsregler på Nkom sine nettsider

Etter høringen er avsluttet, vil Nkom og Medietilsynet offentligjøre de endelige auksjonsreglene.

Send innspill på e-post innen 8. mai

Innspill til høringen kan sendes til oyk@nkom.no med kopi til miv@nkom.no innen høringsfristen fredag 8. mai 2020. Emnefeltet må merkes med «Lokal DAB Region 2».

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene etter høringsfristens utløp. Høringssvarene må utformes slik at de kan offentliggjøres.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nkom og Medietilsynet offentligjør de endelige reglene for auksjonen av lokalradiofrekvensene på DAB for Oslo, Asker og Bærum etter høringen er avsluttet. Foto Medietilsynet
Nkom og Medietilsynet offentligjør de endelige reglene for auksjonen av lokalradiofrekvensene på DAB for Oslo, Asker og Bærum etter høringen er avsluttet. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom