Business Wire

Attensi og Eggs design vant innovasjonskontrakt med St. Olav. Skal lage neste generasjons trening for helsearbeidere og studenter innen psykisk helse

Del

Gode ferdigheter i å «lese», tolke og håndtere ulike møter med personer med psykiske lidelser tar tid å utvikle. For studenter og ansatte i fagfeltet psykisk helse er det utfordrende å få gjennomført tilstrekkelig mengdetrening i tillegg til møter med ekte pasienter.

I løpet av de neste 12 månedene vil rundt 20 prosent av befolkningen i Norge ha utviklet en psykisk lidelse (kilde FHI), og riktig vurdering og håndtering er kritisk for en god bedringsprosess. Derfor skal neste generasjons opplæringsløsning nå utvikles, der helsepersonell gjennom bruk av spillelementer og avatarer skal få reell mengdetrening i å observere og videreformidle observasjoner om psykiske utfordringer.

Krevende å vurdere riktig

Det er et stort antall helsepersonell som er involvert i utredning, diagnostikk og behandling av personer med psykiske lidelser, og det kan være en krevende oppgave. Studenter innenfor helsefag oppgir ofte praksis knyttet til fagområdet psykisk helse som noe de opplever som spesielt krevende. Mange nyansatte innenfor helsevesenet opplever at de ikke har fått trent nok på ferdigheter knyttet til å gjøre gode observasjoner. Den teoretiske kunnskapen er der, men de mangler praktisk erfaring og tilstrekkelig med mengdetrening som skal til for å bli trygg i møtet med personer med psykiske utfordringer.

Innen psykisk helsevern hos St. Olavs hospital har de 16.000 unike pasienter og rundt 200.000 konsultasjoner årlig. Med totalt 1.600 ansatte som jobber med barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser, og med ansvar for opplæring og trening av studenter og annet helsepersonell, har de behov for en innovativ og effektiv treningsløsning.

I den forbindelse ønsker St. Olavs hospital å få utviklet et verktøy som gir studenter og ansatte tilgang på realistiske pasientmøter i en virtuell setting. Attensi AS skal derfor utvikle en plattform for denne type trening, samt første modul. EGGS Design skal bistå med brukerorientert innovasjonsmetodikk og implementeringsstøtte.

Attensi AS og EGGS Design inngår et innovasjonspartnerskap sammen med St. Olavs hospital HF for utvikling av neste generasjons VR løsning. Det er satt av 7,9 millioner NOK til Attensi AS og EGGS Design. Utviklingsprosjektet starter høsten 2021 og forventer ferdigstilt innen utgangen av 2022.

«Det er utrolig spennende å kunne bidra med å utvikle en simulering som skal redusere gapet mellom teori og praksis,» uttaler Bjarne Johnson, Salgsdirektør i Attensi.

Bruk av teknologisk simulering er vel etablert i både grunn- og videreutdanning innen helse. Slik simulering er vesentlig for kvalitet på helsetjenestene til befolkningen. Innen psykisk helse har man imidlertid ikke etablert mye teknologisk trening, selv om det er helt sentralt at studenter og opplæringskandidater ser en mengde pasienter i ulike kliniske situasjoner. Nå vil St Olavs Hospital gå et skritt videre for å øke muligheter for praktisk trening.

«Med enkel tilgang til simulert mengdetrening på realistiske situasjoner vil studentene og øvrig helsepersonell få et helt nytt verktøy å benytte i sin utdannelse og videreutdannelse,» sier Vegard Vestvik, klinikksjef i St. Olavs hospital.

«Fagfeltet psykisk helse mangler en teknologisk løsning som muliggjør mengdetrening på å gjøre observasjon av psykiske lidelser. Dette er en unik mulighet til å utvikle noe som vil gi - og dermed på sikt tjenestene - innenfor psykisk helse et stort løft,» sier idéhaver, Solveig Klæbo Reitan, overlege ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU.

Treningen skal fokusere på å utvikle ferdigheter i hvordan «lese», tolke og håndtere ulike situasjoner og pasienter. Vi vil stille strenge krav til både det visuelle og tekstuelle innholdet, forklarer Bjarne Johnson, Salgsdirektør i Attensi. Avatarene skal snakke og uttrykke seg som reelle pasienter, hvilket igjen stiller høye krav til animasjoner, ansiktsuttrykk, bevegelser og tale. For å gjøre treningen enda mer virkelighetsnær skal simuleringen bygges opp med stemmestyring slik at brukerne faktisk må si de riktige tingene i riktige toneleie til «pasienten», og ikke bare henvise til at de vet hva de burde ha sagt.

«Som psykolog, teknolog og tidligere praksisveileder ved Universitetet i Oslo har jeg ofte tenkt på utfordringen psykolog-, lege- og sykepleiestudenter har i å få mengdetrening i et så viktig område som kontakten med psykisk syke. For meg tok det mange måneder etter endt utdannelse for å oppnå dette. Vanlig opplæring rundt pasientkontakt og utredning er i stor grad teoretisk, og i beste fall mester-svenn fokusert. Begge disse formene er viktige og nyttige, men sikrer ikke en virkelig mengdetrening som er repeterbar, systematisk og realistisk. Vår løsning vil kunne tilby dette», sier Gaute Godager, Kreativ leder i Attensi.

Prosjektet legger opp til en brukerorientert innovasjonsprosess, og skal involverer studenter, helsepersonell, undervisningsansvarlige og andre praktikere fra begynnelse til slutt. Ved å forstå brukernes arbeids- og studiehverdag kan man identifisere de beste kontekstene for simulering som treningsform, og skape gode innganger og brukerreiser med teknologien. Slik sikrer man at løsningen blir nyttig, tilgjengelig og brukervennlig.

«Simulering og spillteknologi vil antakelig oppleves som noe nytt og litt utradisjonelt for mange som jobber innen psykisk helse. Om det ikke er direkte skummelt å ta i bruk ny teknologi, vil det nok for mange være en terskel i en travel arbeids- eller studiehverdag. Hvordan kan vi legge til rette for at terskelen senkes; at løsningen blir brukt igjen og igjen og gir den mengdetreningen vi ønsker å oppnå? Dette ser vi på som en sentral designutfordringen å løse i dette prosjektet, og som vi gleder oss enormt til å ta fatt i», sier Ingvill Hoffart, Kreativ leder for Tjenestedesign i EGGS Design i Trondheim.

Om Attensi

Attensi er et norsk selskap som spesialiserer seg på simuleringsbasert trening og har vokst til å bli en global leder innen feltet. Alle Attensi sine løsninger er utviklet for å skape målbar endring i kompetanse og adferd, og for å skape målbare gevinster for bedrifter og organisasjoner ved å direkte påvirke nøkkeltall positivt. Treningsløsningene kombinerer avansert 3D-modellering med dyp innsikt i menneskelig adferd og psykologi. Enten treningen er på mobil, desktop eller VR, gir Attensis spillbaserte løsninger ansatte muligheten til å lære nye ferdigheter og adferd på en morsom og engasjerende måte.

Attensi har levert tjenester i mer enn 100 land, på over 20 språk, og sysselsetter rundt 150 ansatte. Attensi har hovedkontor i Oslo, med kontorer i Storbritannia og USA.

Om EGGS Design

EGGS Design er et design- innovasjonsbyrå, som hjelper kunder med forretningsutvikling og med å skape nye produkter og tjenester. EGGS Design skaper innovasjoner, applikasjoner, opplevelser og tjenester som gi merverdi og bidrar til effektive organisasjoner. Med fokus på primærbrukerne og aktørene rundt, anvendes designmetoder som fremmer innovasjon og nye forretningsmuligheter. EGGS Design jobber helhetlig for å ivareta at innsikt og brukerbehov spiller på lag med teknologi, merkevareopplevelsen og forretningsmålene.

Om St. Olav hospital HF

St. Olav hospital er et universitetssykehus som tilbyr spesialisert behandling til befolkningen. I tillegg har sykehuset oppgaver innen forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har som formål å realisere økt verdiskapning i norsk næringsliv. Dette skal gjøres gjennom å sikre at nye bedrifter overlever og utvikler seg, at bedrifter vokser og blir konkurransedyktige og ved å skape gode miljøer for innovasjon.

NTNU

NTNU ved Fakultet for medisin og helsevitenskap deltar i dette innovasjonspartnerskapet. Fakultet for medisin og helsevitenskap har et bredt spekter av forskningsmiljøer innenfor fagområdene medisin og helse, og tilbyr utdanning innenfor ulike retninger innenfor medisin og helse, og utdanner kvalifiserte kandidater til de fleste områder i helsevesenet, samt helserelatert forskning, næringsliv og forvaltning. NTNU deltar som samarbeidspart og følgevirksomhet i innovasjonspartnerskapet.

Melhus kommune

Melhus kommune er den sjette største kommunen i Trøndelag med sine 16.700 innbyggere. Den kommunale helse og omsorgstjenesten dekker hele livsløpet fra barn og unge til voksne og eldre med en rekke ulike problemer, diagnoser og funksjonshemminger. Tjenesten har vært i sterk vekst og fått mange nye brukergrupper og påtatt seg en rekke nye oppgaver de siste 20 årene. Slik har tjenesten blitt en omsorgstjeneste for alle som har behov for bistand og assistanse, hjelp og pleie. Behovet og potensialet for å ta nye innovative grep og finne nye løsninger for å møte framtidas utfordringer er derfor stort. Melhus kommune deltar som samarbeidspart og følgevirksomhet i innovasjonspartnerskapet.

Andre deltakere i prosjektet

  • Sykehusinnkjøp HF
  • Helse Midt-Norge IKT
  • Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
  • Nasjonalt program for leverandørutvikling
  • Helse Midt-Norge
  • Helse Fonna
  • Helse Stavanger
  • Nord Universitet

Hvis du vil se dette innholdet fra cts.businesswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Contact information

Media Contact
Kathleen See
attensi@10fold.com
(415)800-5387

Om Business Wire

Business Wire
Business Wire
24 Martin Lane
EC4R 0DR London

+44 20 7626 1982http://www.businesswire.co.uk

(c) 2018 Business Wire, Inc., All rights reserved.

Business Wire, a Berkshire Hathaway company, is the global leader in multiplatform press release distribution.

Følg pressemeldinger fra Business Wire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Business Wire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Business Wire

KPMG Reports Global Revenues of $32.13 Billion for Fy21, Focus on Strategy Enables 10% Growth9.12.2021 01:01:00 CET | Press release

KPMG International announced today annual aggregated revenues for KPMG firms globally of $32.13 billion for the fiscal year ending 30 September 2021 (FY21). Reporting a 10% increase in US dollar revenues from FY20, this follows an extensive period of investment and focus on priority services and solutions addressing the challenges faced by businesses across the globe. Strong growth across functions: Advisory growing at 17%, Audit at 4% and Tax & Legal Services at 8%. During FY21, the global organization committed to a more than $1.5 billion investment to focus on a multi-year program to accelerate the delivery of its global environmental, societal and governance (ESG) plan and solutions. KPMG firms are focused on building an inclusive and diverse culture and have increased female diversity among leadership ranks to 27% of partners and directors. “2021 was a strong year for KPMG. We achieved outstanding growth in a challenging business climate, unveiled KPMG: Our Impact Plan to help dri

New Global Survey Finds Consumers Are Becoming More Selective About Where, When and How They Share Information with Brands9.12.2021 01:01:00 CET | Press release

The mobile app experience company Airship has today published a new report which highlights new consumer behaviour on mobile and their expectations from brands. Based on a survey of more than 9,000 consumers across seven countries, including the U.K, France, Germany, U.S, Australia, Singapore and India, the report found that 40% of global respondents are more likely to continue receiving brand communications if they are given controls over purpose, frequency and channel. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20211208006131/en/ Information consumers are willing to share with brands for personalised interactions and special incentives (Graphic: Business Wire) The survey results show a strong and growing consumer preference for mobile apps, with 70% of UK respondents on average using apps across all industries more or about the same since the pandemic began — highlighting the opportunity to establish positive feedback lo

Seagen Announces Updated Results from Pivotal HER2CLIMB Trial Evaluating TUKYSA ® (tucatinib) in Patients with HER2-Positive Breast Cancer with Brain Metastases9.12.2021 00:00:00 CET | Press release

Seagen Inc. (Nasdaq:SGEN) today announced the presentation of new data from exploratory analyses from the pivotal HER2CLIMB trial showing that improvement in overall survival (OS) was maintained after an additional 15.6 months of follow-up when TUKYSA® (tucatinib) was combined with trastuzumab and capecitabine in patients with HER2-positive metastatic breast cancer (MBC) who had stable or active brain metastases. The data were featured today in a spotlight poster (Abstract #PD4-04) at the 2021 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS). “The risk of breast cancer spreading to the brain is more pronounced for patients with aggressive subtypes of breast cancer, including HER2-positive breast cancer,” said Nancy U. Lin, M.D., Director of the Metastatic Breast Cancer Program in the Susan F. Smith Center for Women’s Cancers at Dana-Farber in Boston, MA. “These analyses provide a hopeful outcome for patients with HER2-positive metastatic breast cancer when cancer has spread to the brain as

IFF Declares Dividend for Fourth Quarter 20218.12.2021 22:15:00 CET | Press release

IFF (NYSE: IFF) announced that its Board of Directors has declared a regular quarterly cash dividend of $0.79 per share of its common stock, payable on January 7, 2022 to shareholders of record as of December 28, 2021. Welcome to IFF At IFF (NYSE: IFF), an industry leader in food, beverage, scent, health and biosciences, science and creativity meet to create essential solutions for a better world – from global icons to unexpected innovations and experiences. With the beauty of art and the precision of science, we are an international collective of thinkers who partners with customers to bring scents, tastes, experiences, ingredients and solutions for products the world craves. Together, we will do more good for people and planet. Learn more at iff.com, Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211208006055/en/Contact information Michael DeVeau Chief Investor Relations & Communications Officer 212.708.71

Walton Global Announces a $63.7 Million Distribution to Investors8.12.2021 21:00:00 CET | Press release

Walton Global, a real estate investment and land asset management company with US$3.4 billion under management is pleased to announce a total of CAD $63.7 million in distributions that will be made to investors within various corporations: WIGI Restructured Bond Corporation (WIGI RBC), McConachie Management Corporation and Roll-up Corporation (RUC). The distributions are scheduled throughout the month of December 2021. Roll-Up Corporation (RUC) A distribution of approximately CAD $55 million was approved on November 15, 2021, by the Walton-managed Roll-Up Corporation (RUC). The distribution was paid to shareholders of RUC on December 1, 2021. This is the third distribution made to investors in RUC, with this distribution representing $0.082 per share. RUC investors have received a total of CAD $104 million in distributions since the formation of the entity in 2018. RUC was formed through the amalgamation of 134 Canadian pre-development land entities and has more than 28,141 shareholder

KartRider: Drift Closed Beta Starts Today8.12.2021 20:58:00 CET | Press release

The next entry in Nexon’s phenomenally successful KartRider racing franchise is here! Cross-platform sensation, the free-to-play KartRider: Drift, will launch its Closed Beta at 4pm Pacific today, ending on December 15th at 5am Pacific. Access to the KartRider: Drift Closed Beta is available for PC on Nexon’s launcher and Steam, in addition to being available to console players on PlayStation®4 and Xbox One. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20211208006024/en/ KARTRIDER: DRIFT CLOSED BETA STARTS TODAY - Closed Beta for Online Cross-Platform, Free-to-Play Party Racing Game Kicks Off (Graphic: Business Wire) Gearing up to deliver new thrills in the beloved Nexon racing franchise, KartRider: Drift offers unparalleled character and kart customization. Karts can be tailored as never before, allowing players to transform their rides to reflect their inner racing persona. To help make sure your ride represents who you ar

Rimini Street Wins Frost & Sullivan Best Practices Award for Third-Party Enterprise Software Support Services Company of the Year8.12.2021 19:00:00 CET | Press release

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), a global provider of enterprise software products and services, the leading third-party support provider for Oracle and SAP software products and a Salesforce partner, today announced it has been awarded the 2021 Asia Pacific Best Practices Award for Third-Party Enterprise Software Support Services Company of the Year by leading research and consulting firm Frost & Sullivan. The recognition recognizes Rimini Street's commitment to help clients maximize returns on their enterprise software and technology investments to better enable innovation to drive competitive advantage and growth. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20211208005919/en/ Rimini Street Wins Frost & Sullivan Best Practices Award for Third-Party Enterprise Software Support Services Company of the Year (Graphic: Business Wire) Award Honors Innovation in Client Service Excellence The Frost & Sullivan Best Practices Aw