Aspelin Ramm Eiendom

Aspelin Ramm støtter strakstiltak

Del

Da Eiendomssektorens veikart ble lansert i 2016 var Aspelin Ramm blant de første utviklerne som sluttet seg til strakstiltakene. Eiendomsbransjen har etterlyst flere tiltak og 2. november lanserte Norsk Eiendom og Grønn byggallianse ti nye strakstiltak – Aspelin Ramm var igjen en av de første til å signere.

Aspelin Ramm har etterlyst mer å strekke seg etter og er klar for å oppfylle de nye strakstiltakene, her representert ved ledergruppen, fra venstre Mona Aarebrot, Gunnar Bøyum, Jennie Almén, Christopher Utne, Maren Bjerkeng og Trond Erik Sveen. 
Foto Finn Ståle Felberg
Aspelin Ramm har etterlyst mer å strekke seg etter og er klar for å oppfylle de nye strakstiltakene, her representert ved ledergruppen, fra venstre Mona Aarebrot, Gunnar Bøyum, Jennie Almén, Christopher Utne, Maren Bjerkeng og Trond Erik Sveen. Foto Finn Ståle Felberg

Siden lanseringen i 2016 har 59 byggeiere og utviklere forpliktet seg til veikartet, og to av ti strakstiltak er blitt lovkrav.

– Nå lanserer vi ti nye tiltak for å heve ambisjonene til bransjen, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev. Hun peker på at bygg-, eiendom-, og anleggssektoren bidrar til 16 prosent av Norges samlede klimagassutslipp, og hele 25 prosent av fastlandsutslippene. 

– Eiendomsselskapene som har signert versjon 1.0 har hatt nytte av å jobbe konkret med ti tiltak. Men mange av de beste er utålmodige og vil videre. Flere av eiendomsselskapene har en stund etterlyst mer å strekke seg etter, sier Bramslev. 

– Trykket fra de ambisiøse bedriftene og økt oppmerksomhet rundt klima- og miljøutfordringene er en perfekt storm for å lansere nye tiltak som kan stimulere til ytterligere å ta nye steg mot en mer bærekraftig byggsektor. Erfaringene fra de som har tilsluttet seg viser at man går fra ord til handling, sier Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom.

Gunnar Bøyum, Administrerende direktør i Aspelin Ramm, ønsker de nye strakstiltakene velkommen og var på plass på lanseringsdagen for å forplikte seg til de nye tiltakene. 

– Fremtiden er ikke noe som kommer av seg selv, vi skaper den aktivt gjennom det vi gjør i dag. Grønn byggallianse har lenge jobbet for å gi vår bransje en målbevisst rettesnor mot en mer bærekraftig utvikling – blant annet gjennom overordnede strategier og strakstiltak. Dette har vi tatt inn som aktive elementer i hvordan vi jobber i Aspelin Ramm, og vi ser at det har gjort oss bedre rustet til å håndtere problemstillinger innen bærekraft og miljø. Når neste versjon strakstiltak lanseres nå, skal vi derfor være de de første til å gripe tak i dem og øke ambisjonene våre. Det gjør oss og prosjektene våre bedre, og også framtidens samfunn bedre, sier Bøyum.

De ti nye strakstiltakene er:
11. Definer bærekraftambisjon i prosjektet
12. Etterspør biologisk mangfold og bruk stedegne arter
13. Planlegg for avfallsminimering og høy sorteringsgrad
14. Nybygg skal oppnå energiklasse A eller B
15. Ha energiattest for yrkesbygg over 1000 kvm og legg en plan for oppgradering av byggporteføljen til høyere energikarakter
16. Etterspør ombruksmaterialer
17. Krev ombrukskartlegging i tidligfase ved rehabiliterings- og riveprosjekter og sett mål om ombrukt andel
18. Still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere
19. Krev klimagassregnskap for materialer og sett mål om minst 20 prosent klimagassreduksjon
20. Etterspør utslippsfri byggeplass

Dette er de ti første tiltakene:
1. Miljøsertifiser organisasjonen
2. Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende opplæringsplan
3. Kjøp kun bygningsprodukter uten helse- og miljøfarlige stoffer
4. Innfør energi- og miljøledelse
5. Utnytt takflatene
6. Etterspør innovasjon
7. Planlegg for ombruk
8. Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene
9. Etterspør og prioriter bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp
10. Etterspør fossilfri byggeplass

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Aspelin Ramm har etterlyst mer å strekke seg etter og er klar for å oppfylle de nye strakstiltakene, her representert ved ledergruppen, fra venstre Mona Aarebrot, Gunnar Bøyum, Jennie Almén, Christopher Utne, Maren Bjerkeng og Trond Erik Sveen. 
Foto Finn Ståle Felberg
Aspelin Ramm har etterlyst mer å strekke seg etter og er klar for å oppfylle de nye strakstiltakene, her representert ved ledergruppen, fra venstre Mona Aarebrot, Gunnar Bøyum, Jennie Almén, Christopher Utne, Maren Bjerkeng og Trond Erik Sveen. Foto Finn Ståle Felberg
Last ned bilde
Gunnar Bøyum, konsernsjef Aspelin Ramm. Foto Nicki Twang/PixelCo
Gunnar Bøyum, konsernsjef Aspelin Ramm. Foto Nicki Twang/PixelCo
Last ned bilde

Om Aspelin Ramm Eiendom

Aspelin Ramm Eiendom
Aspelin Ramm Eiendom
Vulkan 16
0178 Oslo

+47 22 40 40 00http://post@aspelinramm.no

Aspelin Ramm er en solid og ansvarlig eiendomsutvikler som ønsker å bidra til en bærekraftig byutvikling