SINTEFSINTEF

Asheim åpner unikt nullutlipps-laboratorium i Trondheim

Del

Torsdag 4. mars åpnes ZEB-laboratoriet i Trondheim. I dette laboratoriet skal framtidas løsninger for bærekraftige bygg og tekniske løsninger testes ut samtidig som forskere jobber der.

Det nye nullutslippslaboratoriet ligger på Gløshaugen i Trondheim. Foto: Matthias C. Herzog
Det nye nullutslippslaboratoriet ligger på Gløshaugen i Trondheim. Foto: Matthias C. Herzog

NTNU og SINTEF ser frem til å tilby kunder og samarbeidspartnere en unik fullskala forskningsinfrastruktur for fremtidens nullutslippsbygg.

ZEB står for Zero Emission Buildings, eller nullutslippsbygg. Prosjektet bidrar til å redusere klimagassutslipp gjennom bærekraftig bygg- og områdeutvikling. Bygget er også et unikt eksempel på hvordan vi kan energieffektivisere bygg og frigjøre energi til annen bruk, samt klimatilpasse bygninger og infrastruktur samtidig som vi former gode bygninger med godt innemiljø for befolkningen.

Det nye ZEB-laboratoriet er utstyrt med:

  • 1400 sensorer, 130 styrte objekter og 17000 datapunkter
  • 2 tvillingrom, hver med inntil 8 arbeidsplasser, med oppgradert instrumentering og styring
  • Temperatur- og fuktighetsmålere i ulike posisjoner i fasader og tak
  • Styringssystem som kan settes i «forskningsmodus». Det vil si at man kan overstyre toppsystemet med egne algoritmer.

Laboratoriet er også en viktig ressurs for to andre pågående forskningssentre i Trondheim: Forskningssenteret for miljøvennlig energi, Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN) og SFI Klima 2050.

ZEB-laboratoriet skal være:

  • Et laboratorium for utvikling av internasjonalt konkurransedyktig industri
  • Et laboratorium for kunnskapsgenerering på høyt internasjonalt nivå
  • En forskningsarena for utvikling av nullutslippsbygg
  • En arena for reduksjon av risiko ved implementering av løsninger for nullutslippsbygg
  • En nasjonal ressurs for alle forskningsorganisasjonene innen området

I sin omtale av ZEB-laboratoriet skriver Norges forskningsråd at "laboratoriet gir Norge en unik posisjon i Europa." Bygget er moderne og innovativt, og et godt eksempel på samskaping mellom FoU-miljøer, offentlige aktører og ledende entreprenører.

ZEB-laboratoriet er finansiert av NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Enova. Laboratoriet er utviklet i et samspill mellom NTNU, SINTEF, Orion, Veidekke Entreprenør, Link Arkitektur, Siemens, Vintervoll, Bravida, Multiconsult og Aas-Jakobsen. Les mer her.

Nullutslippsbygg og klimapositive løsninger er sentralt for å møte nullutslippssamfunnet og bidra til det grønne skiftet. I tillegg til å være et unikt laboratorium i verdenssammenheng, er ZEB-laboratoriet også en del av en fremtidig NTNU-campus i Trondheim, der staten ved Statsbygg er en viktig medspiller.

Åpningen av ZEB-laboratoriet vil finne sted torsdag 4. mars 2021 kl. 09.00-11.00 på Gløshaugen i Trondheim, med kun få personer til stede fysisk. Sendingen kan følges direkte her: https://vimeo.com/event/722587/embed/6e4c8c496e

Se programmet for åpningen
Kontakt presse:

Veslemøy Nestvold, kommunikasjonssjef SINTEF Community, tlf. 92250493
Espen Sletvold, kommunikasjonsansvarlig, Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU, tlf. 97128188

Kontakter

Bilder

Det nye nullutslippslaboratoriet ligger på Gløshaugen i Trondheim. Foto: Matthias C. Herzog
Det nye nullutslippslaboratoriet ligger på Gløshaugen i Trondheim. Foto: Matthias C. Herzog
Last ned bilde
Foto: Matthias C. Herzog
Foto: Matthias C. Herzog
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom