Universitetet i Bergen (UiB)

Arven etter Aasen komplett på nett

Del

Norsk Ordbok finst no i ei komplett nettbasert utgåve, frå a til å. I tillegg er nytt materiale publisert for første gong sidan Universitetet i Bergen overtok ordboka i 2016.

No kan du for første gong gjere søk i heile Norsk Ordbok på nett. Foto/ill.: Norsk Ordbok
No kan du for første gong gjere søk i heile Norsk Ordbok på nett. Foto/ill.: Norsk Ordbok

Norsk Ordbok er noko så unikt som ei dialektordbok og historisk ordbok i eitt, og no i mai finn du heile verket på nett, i første omgang som betaversjon. 

Universitetet i Bergen overtok arbeidet med Norsk Ordbok frå Universitetet i Oslo i 2016, då var papirutgåva i 12 bind ferdigstilt. Det UiO-styrte prosjektet hadde i tillegg revidert ordbokartiklane med forbokstavar frå i til å, digitalisert dei, og gjort dei søkbare på nett.

Gyri Smørdal Losnegaard leier ordbokprosjektet ved UiB, og har i samarbeid med Høgskulen i Volda digitalisert den resterande delen av ordboka.

Søkbar frå a til å

– Ordbokartiklane som vi no har digitalisert og lagt ut på nett er alfabetstrekket a til h. Den delen har til no berre vore tilgjengeleg i bokform og var første gong gitt ut på papir i 1950 – altså for over 70 år sidan, fortel ho.

– Norsk Ordbok inneheld i prinsippet all mogleg informasjon om ord som har eksistert i det nynorske skriftspråket, og viser orda slik dei er i bruk i dag, og slik dei har vore brukt tidlegare. Ho viser altså utviklinga av skriftspråket over tid. I tillegg dokumenterer ho norsk talemål – dialektane våre – seier språkforskar og ordbokredaktør, Gyri Smørdal Losnegaard.

– Om du lurar du på korleis ein uttalar ordet mjølk rundt omkring i landet, finn du at ein seier mjalk på Hægebostad, mjøkk i Seljord og milk på Finnøy.

I ordboka står også betydninga av orda, nye og gamle uttrykk, ordsamansetjingar, bruksmåte, tidsfesting og geografisk lokalisering. Boka inneheld dessutan ei stor mengde litterære sitat som viser orda i bruk i den nynorske litteraturen.

Byggjer på arbeidet til Aasen

Norsk Ordbok har meir enn 330 000 oppslagsord og er det største ordbok-verket for norsk. Ho byggjer på mange måtar på arbeidet til Ivar Aasen som reiste rundt i landet, samla inn og systematiserte dialektane våre, og på den måten la grunnlaget for det nynorske skriftspråket. Det var Aasen som stod bak den først utgåva av ordboka som kom ut i 1873, medan arbeidet med ordboka slik vi kjenner ho i dag starta på 1930-talet.

– Før sat det informantar rundt omkring i heile landet, gjerne embetsfolk, som sende inn nye ord til boka, ord dei kunne dokumentere var brukt i lokalsamfunnet eller i litterære kjelder. Dei registrerte orda på eigne setlar og sende inn, og desse har vi fleire millionar av i arkiva våre.

I dag finst det i følgje Losnegaard mange entusiastar rundt i Noreg som kartlegg dialekta si og lagar eigne ordsamlingar. Redaksjonen mottek stadig slike, og legg dei til som kjeldegrunnlag for ordboka.

– Vi trur at ordboka har ei ganske stor målgruppe, og no når heile verket er tilgjengeleg på nettet, vert ho også mykje enklare å bruke, seier Losnegaard.

Ein ny milepæl for UiB

– Universitetet i Bergen er stolt over å vere «ordbok-universitetet» i Noreg. Det er eit stort og viktig ansvar å forvalte det norske språket, og på den måten kunne legge til rette for at norsk språk og kultur kan utvikle seg. Ordbøkene er på mange måtar berebjelken i eit felles språk, seier rektor Margareth Hagen.

– Ved å gjere heile Norsk Ordbok tilgjengeleg på nett har vi nådd ein ny milepæl. Det er gledeleg at språkbrukarar i heile landet no får tilgang til denne språkskatten som Norsk Ordbok utgjer.

FAKTA OM NORSK ORDBOK

  • Norsk Ordbok (norsk-ordbok.no) er ei ordbok over det nynorske skriftspråket og dei norske dialektane.
  • Ordboka vart utgitt i trykt form av Det Norske Samlaget, finansiert av Kulturdepartementet og Universitetet i Oslo.
  • Ordboka er i tolv band og er den første vitskaplege ordboka som dokumenterer norsk språk.
  • Arbeidet med Norsk Ordbok starta i 1930. Det første heftet kom ut i 1950, og første heile band var ferdig i 1966. Siste band kom i 2016.
  • Ordboka inneheld over 300 000 ordartiklar.
  • Fram til mai 2022 har berre ord på bokstavane i til å vore digitalisert.
  • Dei eldste delane av ordboka, som dekkjer bokstavane frå a til h, er for første gong tilgjengeleg digitalt.


Meir informasjon om ordboka
Arven etter Aasen komplett på nett | Det humanistiske fakultet | UiB

Kontakter

Gyri Smørdal Losnegaard
e-post: gyri.losnegaard@uib.no
mobil: 48 00 17 16

Bilder

No kan du for første gong gjere søk i heile Norsk Ordbok på nett. Foto/ill.: Norsk Ordbok
No kan du for første gong gjere søk i heile Norsk Ordbok på nett. Foto/ill.: Norsk Ordbok
Last ned bilde
- Ordbøkene er på mange måtar berebjelken i eit felles språk, seier UiB-rektor Margareth Hagen. Foto: Eivind Senneset
- Ordbøkene er på mange måtar berebjelken i eit felles språk, seier UiB-rektor Margareth Hagen. Foto: Eivind Senneset
Last ned bilde

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom