Arkivverket

Arkivverket åpner historisk utstilling om mennesker på flukt

Del

Gjennom utstillingen «Eksil, migrasjon og solidaritet» presenterer Arkivverket hvordan mennesker i Europa har vært tvunget på flukt de siste fem hundre årene. Utstillingen åpner i Arkivenes hus i Stavanger og viser dokumenter fra arkiver i hele Europa.

Leo Trotskij og kona på piknik på Sørlandet. Foto: Avisen Sørlandet/ Arkivverket/Statsarkivet i Kristiansand.
Leo Trotskij og kona på piknik på Sørlandet. Foto: Avisen Sørlandet/ Arkivverket/Statsarkivet i Kristiansand.

Gjennom utstillingen forsøker vi å illustrere det svært aktuelle spørsmålet om mennesker på flukt i et historisk perspektiv. Vi har valgt ut 47 nøkkeldokumenter, og lar historiene som hvert av dem forteller bidra til å formidle temaet. På den måten kommer vi tettere på skjebnene til alle menneskene som ble berørt.

Dokumentene i utstillingen veksler mellom historier som avslører de mørkere sidene ved menneskets natur og positive historier. Flere av dem viser også det positive bidraget innvandrere tok med seg til samfunnene de kom til.

 – Ved å presentere originale kilder håper vi at utstillingen vil tjene til å gjenspeile UNESCOs verdenserklæring om arkiver, som sier at arkiver «spiller en betydelig rolle i samfunnsutviklingen ved å ivareta og bidra til individets og fellesskapets hukommelse», sier riksarkivar Inga Bolstad.

Utvalget av dokumenter gjenspeiler den enorme rikdommen av materiale som finnes i arkivsamlinger i Europa. Hvert arkiv inneholder deler av vår felles historie. Ved å sette sammen arkiver fra ulike institusjoner fra hele Europa, kan vi vise et rikere bilde av det store bildet: vår felles historie.

Utstillingen består av tre deler:

Den første delen tar for seg arbeidsrelatert migrasjon og presenterer historier som ikke bare handler om at enkeltpersoner og grupper av individer flyttet på seg, men også overføringen av utenlandsk ekspertise, som i mange tilfeller viset seg å være avgjørende for den økonomiske og kulturelle utviklingen i landene.

Den andre delen viser migrasjon som fulgte i kjølvannet av krig. Som man kanskje kan forvente, finnes det et vell av dokumenter som omhandler dette emnet. Til denne utstillingen er det foretatt et utvalg som dekker ulike typer konflikter, fra opprør og borgerkriger til verdenskrigene på 1900-tallet.

Den tredje delen viser dokumenter som handler om noen av de menneskelige kostnadene forbundet med politisk opprør, uro og forfølgelse.

Utstillingen er en aktivitet i prosjektet «European Digital Treasures», der Arkivverket deltar sammen med partnere fra flere andre land i Europa. De andre partnerne er nasjonalarkivene I Spania, Portugal, Malta og Ungarn samt det internasjonale arkivforskningssenteret Icarus i Østerrike og Munster tekniske universitet i Irland.

Utstillingen er åpen i Arkivenes hus, Stavanger fra fredag 12. november til 30. januar 2022.

Pressen er velkommen til å delta på utstillingsåpningen 12. november fra kl 12.00 til 14.30. Adresse: Richard Johnsens gate 12.

For utfyllende informasjon om bildene i pressemelding: se vedlagte worddokument.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Leo Trotskij og kona på piknik på Sørlandet. Foto: Avisen Sørlandet/ Arkivverket/Statsarkivet i Kristiansand.
Leo Trotskij og kona på piknik på Sørlandet. Foto: Avisen Sørlandet/ Arkivverket/Statsarkivet i Kristiansand.
Last ned bilde
Foto av Titanic: RMS Titanic forlater Southampton 10. april 1912. Foto: F. G. O. Stuart (1843-1923). Wikipedia. Public Domain.
Foto av Titanic: RMS Titanic forlater Southampton 10. april 1912. Foto: F. G. O. Stuart (1843-1923). Wikipedia. Public Domain.
Last ned bilde
Leo Trotskij fisker mens han er på Sørlandet. Foto: Avisen Sørlandet. Arkivverket/ Statsarkivet i Kristiansand.
Leo Trotskij fisker mens han er på Sørlandet. Foto: Avisen Sørlandet. Arkivverket/ Statsarkivet i Kristiansand.
Last ned bilde
Norske passasjerer på Titanic. Foto: White Star Line. Passasjerliste 1912. Arkivverket/ Statsarkivet i Oslo.
Norske passasjerer på Titanic. Foto: White Star Line. Passasjerliste 1912. Arkivverket/ Statsarkivet i Oslo.
Last ned bilde
Nansenpasset fra 1928. Foto: Arkivverket/Riksarkivet.
Nansenpasset fra 1928. Foto: Arkivverket/Riksarkivet.
Last ned bilde
Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), tatt rett etter hjemkomsten fra kryssingen av Grønland på ski. Foto: Ludwig Szacinski/Oslo museum.
Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), tatt rett etter hjemkomsten fra kryssingen av Grønland på ski. Foto: Ludwig Szacinski/Oslo museum.
Last ned bilde
Riksarkivar Inga Bolstad
Riksarkivar Inga Bolstad
Last ned bilde

Dokumenter

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom