Virke

Årets entrepenørskapslærer er Christian Wang

Del

Wang underviser til daglig ved Bodø videregående skole og jobber for at alle elever skal kunne bidra med de ferdighetene de har.

Utdeling av årets entrepenørskapslærer. Fv; Fylkesråd for utdanning Elin Dahlseng Eide, Christian Wang, Torun Antonia Hansen rådgiver ungt entreprenørskap Nordland og Hedda Eldøen daglig leder ungt entreprenørskap Nordland.
Utdeling av årets entrepenørskapslærer. Fv; Fylkesråd for utdanning Elin Dahlseng Eide, Christian Wang, Torun Antonia Hansen rådgiver ungt entreprenørskap Nordland og Hedda Eldøen daglig leder ungt entreprenørskap Nordland.

Ser muligheter fremfor utfordringer.

Hvert år deler Virke i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE) ut prisen til årets entreprenørskapslærer. Prisen går til en lærer som utmerker seg ved å skape ekstra glede og entusiasme rundt entreprenørskap i skolen.  

Årets pris går tilChristian Wang ved Bodø videregående skole.Christian utmerker seg for sitt engasjement i jobben for et samfunn der hver og en får mulighet til å bidra med sin unike arbeidsevne.

Til daglig er Christian lærer på tilrettelagt opplæring ved Bodø videregående skole. Han brenner for å gjøre elevene klare for arbeidslivet og for å få bedriftene til å se muligheter ovenfor utfordringer rundt ansettelser av elever med funksjonsnedsettelser.  

Juryens begrunnelse.

Christian er en inkluderende lærer som inspirerer elevene til å jobbe godt med den arbeidsevnen de har.

Christian og hans elever har spesielt fokus på bærekraft. De lager fantastiske produkter av avfall og gir gamle ting nytt liv. Slik omstillingskompetanse og nytenking vil Norge ha stort behov for i fremtiden.

Christians evne til å bygge gode relasjoner til lokale aktører i kommunen og næringslivet skiller seg også ut. Dette gir hans elever en unik mulighet for å utvikle seg og ta til seg nye egenskaper fra arbeidslivet.

Juryen vil også trekke frem den viktige jobben Wang gjør for ungdom i nord-Norge ved å fremheve de karrieremulighetene som finnes lokalt.   

- Å inkludere flere I arbeidslivet er det viktigste vi kan gjøre for å sikre vår velles velferd i årene som kommer. Christians engasjement for å løfte frem muligheter fremfor utfordringer med å ansette elever på tilrettelagt skolegang samt hans evne til å bygge gode relasjoner med lokalt næringsliv gjør han til en verdig vinner av årets pris, sier Mille Haslund Mellbye, konstituert administrerende direktør i Virke.

Også administrerende direktør i Ungt Entrepenørskap er imponert. 

- Vi setter stor pris på innsatsen Christian Wang legger ned som lærer på tilrettelagt opplæring, og at han gjennom våre programmer får vise at alle kan bidra og skape verdier med den arbeidsevnen de har, sier administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Grete Ingeborg Nykkelmo.

Ønsker flere bedrifter med på laget. 

Vinneren selv sier at prisen gir han ekstra motivasjon. 

- Personlig er det stor stas å ha fått denne prisen som gir glede og motivasjon i jobben med ungdommen.  Jeg tenker at utdanning av elever med funksjonsnedsettelser trenger å bli satt i fokus, da det er stort behov for utvikling og nytenkning på dette feltet. Ungdomsbedrift her har vært en svært god metode å bruke innenfor tilrettelagt opplæring, sier Wang. 

Nå oppfordrer han flere bedrifter til være med på å gi bedre mulgiheter for elever med funksjonsnedsettelser. 

- Til bedrifter, de offentlige i størst grad, vil oppfordringen min være å gjøre inkluderende arbeidsliv fra ord til handling. Vi på Bodø videregående skole har stor tro på og god erfaring med www.heltmed.no sin modell. Så min anbefaling til bedrifter er å ta kontakt med dem. 

Kontakter

Bilder

Utdeling av årets entrepenørskapslærer. Fv; Fylkesråd for utdanning Elin Dahlseng Eide, Christian Wang, Torun Antonia Hansen rådgiver ungt entreprenørskap Nordland og Hedda Eldøen daglig leder ungt entreprenørskap Nordland.
Utdeling av årets entrepenørskapslærer. Fv; Fylkesråd for utdanning Elin Dahlseng Eide, Christian Wang, Torun Antonia Hansen rådgiver ungt entreprenørskap Nordland og Hedda Eldøen daglig leder ungt entreprenørskap Nordland.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.