Voi

Året vi startet å voie

Del

Over natten dukket de første elektriske sparkesyklene opp i Oslo. Nå forteller Voi om sine planer for 2020, ett år etter de etablerte seg i hovedstaden.

Å voie har blitt svært populært i Oslo. Foto: Voi
Å voie har blitt svært populært i Oslo. Foto: Voi

I følge Voi er Norge et av de mest spennende markedene i Europa. Tall fra den svenske sparkesykkelgiganten viser at over en tredjedel av Oslos innbyggere har voiet, tilsammen nesten to millioner turer det første året.

- Til sammen har Oslo-beboerne voiet nesten 30 ganger rundt jorda, bare på ett år! For litt over et år siden var det få som kjente til elsparkesykler. Nå er Norge helt i verdenstoppen. I dag er det vanskelig å forestille seg en grønn og fremoverlent by uten, sier kommunikasjonssjef i Voi, Kristina Hunter Nilsson.

Byer i endring

Nilsson forteller at prioriteter for 2020 er etablering i flere byer, teknologiske og datadrevne løsninger på parkering, og økt sikkerhet. Abonnement står også på agendaen. Til sammen skal dette bidra til at norske byer når sine ambisiøse klimamål. 

- I framtiden vil ikke byer lengre være dominert av biler, men av folk. Nå skal vi være med på å redusere antall trafikkorker og bidra til at vi puster inn renere luft. Bare fantasien setter grenser for hvor langt vi kan komme det neste året, sier Nilsson. 

Bare begynnelsen på mikromobilitetsrevolusjonen 

Forskningsleder Nils Fearnley ved Transportøkonomisk institutt mener den enorme populariteten vitner om stor nytteverdi og at de elektriske sparkesyklene fyller er behov i markedet. 

- Elsparkesyklene er et synlig tegn på den pågående mikromobilitetsrevolusjonen. Det handler blant annet om at måten vi beveger oss på, særlig i byene, kan endre seg, forteller Fearnley.

En fersk OECD-rapport viser at elsparkesykler kan gjøre trafikken tryggere. Dette kommer særlig som et resultat av at mikromobilitet kan erstatte biler og tunge kjøretøy, som oftest er involvert i alvorlige ulykker. Voi mener derfor at mikromobilitetsrevolusjonen vil føre til tryggere og bedre byer for alle. 

Å voie er en del av hverdagen

Pira Thiru bor i Oslo og jobber til daglig som operasjonssjef for Voi i Norge. Han forteller at stadig flere voier mange ganger i uka, ofte i kombinasjon med kollektivtransport. 

- Å voie har blitt veldig viktig for hvordan folk kommer seg rundt i byen. Man sparer tid og det er morsomt. Ofte kombineres Voi med for eksempel buss eller trikk. Dette er noe vi ser fungerer veldig bra, forteller Thiru.

Nøkkelord

Bilder

Å voie har blitt svært populært i Oslo. Foto: Voi
Å voie har blitt svært populært i Oslo. Foto: Voi
Last ned bilde
Kommunikasjonssjef i Voi, Kristina Hunter Nilsson. Foto: Voi
Kommunikasjonssjef i Voi, Kristina Hunter Nilsson. Foto: Voi
Last ned bilde

Om Voi

Founded in Summer 2018, VOI is a Swedish micro mobility company offering electric vehicle sharing in partnership with cities and local communities. We believe e-vehicles like e-scooters can play a central role in changing how people move in our cities in the future. And we want to make sure that the transformation happens the right way - through real innovative technology, open and transparent dialogue with cities and Governments and by adapting our product to local needs. Jump on a scooter anytime and ride wherever in the city. 

VOI er et svensk mikromobilitetsselskap, grunnlagt sommeren 2018. VOI tilbyr deling av elektriske kjøretøy i samarbeid med byer og lokalsamfunn. Vi mener e-kjøretøy, som elsparkesykler, kan spille en sentral rolle i å endre hvordan folk beveger seg i byene i fremtiden. Samtidig ønsker vi at denne transformasjonen skjer på riktig vis – gjennom ekte innovativ teknologi, åpen og transparent dialog med byer og myndigheter, og ved å tilpasse produktet vårt til lokale behov. Hopp på en elsparkesykkel når som helst og kom deg hvor som helst i byen.