Sex og Politikk

Arendalsuka: FNs bærekraftsmål og seksuelle rettigheter på samisk

Del

Hvordan undervise om FNs bærekraftsmål og seksuelle rettigheter, på samisk, i en og samme skoletime? Sex og Politikk tar utfordringen!

Sametingspresident Silje Muotka er på Arendalsuka. Foto: Sametinget
Sametingspresident Silje Muotka er på Arendalsuka. Foto: Sametinget

Under Arendalsuka 2022 deltar sametingspresident Silje Muotka i en spennende panelsamtale om viktigheten av bærekraft, språk og inkludering som temaer i klasserommet. I panelet deltar også Sex og Politikk sin rådgiver på samisk kulturkunnskap og pedagog, Sollaug Sargon og forfatter og foredragsholder June Sommer Strask. Samtalen ledes av daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen.  

Samepresidenten blir med i en samtale om FNs bærekraftsmål 3, 4 og 5, henholdsvis god helse, god utdanning og likestilling mellom kjønnene. I disse målene inngår også tema som seksualitetsundervisning og seksuell helse og rettigheter.

Norge har en rekke lover og regler som skal inkludere vår egen urbefolkning og gi samene den samme tilgangen til rettigheter som befolkningen ellers. Dette gjelder også arbeidet med bærekraftsmålene. Spørsmålet er hvordan vi i fellesskap kan sørge for at det skjer i praksis?

FNs bærekraftsmål (ON guoddevašvuođa mihttomearit) dreier seg om veldig mye mer enn klima og utslippskvoter. Det handler også om utdanning, helse og likestilling. Det igjen innbefatter seksualitetsundervisning, seksuell helse og rettigheter, samt arbeid med kjønn og likestilling. Alt dette er temaer foreningen Sex og Politikk brenner for å påvirke i positiv retning.

Norge skal levere på bærekraftsmålene innen 2030. Da begynner vi å få det veldig travelt! Og resultatene er viktige for oppvoksende generasjoner.

For å skape engasjement og kunnskap om disse globale forpliktelsene blant unge, har Sex og Politikk utarbeidet et gratis undervisningsmateriell med tittelen «Ingen bærekraftig utvikling uten helse, likestilling og utdanning!».

Fra høsten 2022 vil det også finnes på samisk. I Arendal setter vi søkelys på hvorfor dette er så viktig og bra.   

«En sentral del av norsk skolesystem er retten til undervisning på eget språk. Samtidig har Sex og Politikk observert at mange nyskapninger i undervisningssektoren utelukkende publiseres på norsk, og mer presist, bokmål. Vi ser også at kun et fåtall inkluderer kompetansemål fra norsk læreplan, ikke samisk» forklarer leder for undervisning i Sex og Politikk, Vilde Senje.

Dette er ikke første gang Sex og Politikk publiserer undervisningsmateriell på samisk. Seksualitetsundervisningsmateriellene Uke 6, for grunnskolen, og Uke 16: Seksuell helse og livsmestring, er tilgjengelig på samisk.

«Etter å ha innledet et samarbeid med Sametinget i 2019 har Sex og Politikk etablert en ny gullstandard. Alt undervisningsmateriell vi publiserer skal tilpasses norske og samiske læreplaner og det skal publiseres på samisk, nynorsk og bokmål» sier daglig leder Tor-Hugne Olsen.

Arrangementet er åpent for allmennheten.Sex og Politikk vil presenterer sitt arbeid med FNs bærekraftsmål og materiellet til skolene, inkludert den samiske tilretteleggingen av materiellet.  

Arendalsuka:
Onsdag 17. august 2022, Eureka kompetanse, Kursrom 1, 13:00-13:35

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sametingspresident Silje Muotka er på Arendalsuka. Foto: Sametinget
Sametingspresident Silje Muotka er på Arendalsuka. Foto: Sametinget
Last ned bilde

Lenker

Om Sex og Politikk

Sex og Politikk
Sex og Politikk
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo

22 11 55 13https://sexogpolitikk.no/

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 120 land i tillegg til Norge.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Følg pressemeldinger fra Sex og Politikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og Politikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og Politikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom