Arbeidstilsynets årsrapport for 2021

Del

Arbeidstilsynet legger nå ut sin årsrapport for 2021- et år som på mange måter ble annerledesåret volum to. Til tross for at det fortsatt var en del begrensinger knyttet til korona, ble aktiviteten likevel mer tilnærmet normalen enn året før.

Arbeidstilsynets årsrapport, 2021
Arbeidstilsynets årsrapport, 2021

–Vi har selvsagt vært preget av pandemien, også i 2021. Den har både gjort noe med hvordan vi gjennomfører kontroller og tilsyn, og gitt oss noen tilleggsoppgaver, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

Les arbeidstilsynets årsrapport for 2021

Nye koronaoppdrag

I februar fikk Arbeidstilsynet i oppdrag å opprette og drifte en godkjenningsordning for innkvartering. Virksomheter som ønsket å innkvartere utenlandske arbeidstakere under karantenetiden, måtte først søke til Arbeidstilsynet. Det ble utviklet en IT-løsning med tilhørende veiledning som raskt kunne tas i bruk.

Arbeidstilsynet fortsatte i 2021 tilsyn med smittevern ved å rette aktiviteten mot bransjer og næringer hvor risikoen for smittespredning var størst, og ved å respondere på utbrudd når de oppstod.

– Høsten 2021 gikk pandemien over i en ny fase. Det ga oss muligheten til å igjen fokusere på kjente risikoforhold i virksomhetene, sier Vollheim.

– Kjenn dine rettigheter

Selv om mye av Arbeidstilsynets innsats var rettet mot smittevern på arbeidsplassene, ble det gjort viktig arbeid også på andre områder. Blant annet for å bedre situasjonen for sårbare utenlandske arbeidstakere. Arbeidet fortsatte med en stor satsning som skal sette arbeidstakerne i stand til å kjenne sine rettigheter og plikter i arbeidslivet: Know Your Rights.

Å nå utenlandske arbeidstakere direkte med informasjon har lenge vært en utfordring. Vi har imidlertid hatt suksess med å nå målgruppene i kanaler de bruker og på deres eget språk. Flere arbeidstakere har avdekket forhold på egen arbeidsplass som bryter med lover og regelverk. De vet også hvor de skal henvende seg for hjelp og veiledning.

En økning i antall tilsyn

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at virksomhetene forholder seg til lovbestemmelsene, og i takt med regjeringens gjenåpningsplan høsten 2021, trappet vi opp ordinære tilsyn.

– Vi er ikke tilbake til det antallet tilsyn vi hadde før koronaen, men vi hadde en økning i 2021, sammenlignet med 2020. Både underveis og i etterkant av pandemiinnsatsen har vi fått kritikk for å nedprioritere øvrige tilsyn og aktiviteter på bekostning av smittevern. Dette var for så vidt ikke uventet, og det viser hvor viktig vår tilstedeværelse er i det norske arbeidslivet, sier Vollheim.

– Vi har tilpasset oss og utviklet nye løsninger. Digitale tilsyn og digitale veiledninger er nye verktøy tilpasset pandemien, og vil sammen med erfaringene vi har gjort oss sette oss i bedre stand til å påvirke målgruppene våre fremover.

Arbeidstilsynet har flere virkemidler for å påvirke virksomheter til å arbeide systematisk forebyggende med arbeidsmiljøet og tilsyn er en av disse. Andre virkemidler er veiledning, tverretatlig samarbeid, forvaltningsoppgaver og regelverksarbeid.

Årsrapporten gir et innblikk hvordan vi jobbet i 2021, hvilke tiltak som ble gjennomført og de resultatene det ga.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Arbeidstilsynets årsrapport, 2021
Arbeidstilsynets årsrapport, 2021
Last ned bilde
Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet
Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet
Last ned bilde

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet
Prinsens Gate 1
7013 Trondheim

73 19 97 00http://www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Følg pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arbeidstilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom