KS

Arbeidstidsavtalen forlenges

Del

KS er overrasket over lærerorganisasjonenes manglende vilje til å modernisere særavtalen.

Under forhandlingene har KS påpekt betydningen av godt fungerende profesjonsfellesskap hvor nyutdannede og erfarne lærere sammen kan reflektere over praksis. Foto: Mostphotos
Under forhandlingene har KS påpekt betydningen av godt fungerende profesjonsfellesskap hvor nyutdannede og erfarne lærere sammen kan reflektere over praksis. Foto: Mostphotos

- Verken daglig arbeidstid eller delingen mellom undervisning, planfestet arbeidstid og tiden lærerne selv råder over har vært tema ved disse forhandlingene. KS foreslo noen små, men viktige grep som ville bety mye i arbeidet med nytt læreplanverk som skolene nå skal i gang med. En ny innledning til avtalen og endret begrepsbruk ville ha støttet opp under intensjonene i nytt læreplanverk på en bedre måte enn dagens avtaletekst. Vi må dessverre bare konstatere at lærerorganisasjonene ikke ønsker å modernisere arbeidstidsavtalen, sier forhandlingsleder Hege Mygland.

Når KS likevel valgte å akseptere organisasjonenes forslag om videreføring av arbeidstidsavtalen uten endringer, forklarer Mygland det med at det var en løsning som gir ro i en tid hvor samarbeid rundt nytt læreplanverk er viktig.

KS foreslo at nyutdannede lærere skulle få redusert undervisning de første to årene, for å gi bedre plass til veiledning, samt planlegging og vurdering av undervisningen. KS mener at nyutdannede lærere har større behov for undervisningstidsreduksjon enn erfarne lærere på 57 år, og foreslo derfor en omfordeling av livsfasetiltaket i særavtalen.

- Også her må vi konstatere at lærerorganisasjonene ikke vil prioritere de nyutdannede lærerne ved å finne en helhetlig løsning. Deres krav om redusert undervisningstid ville påført kommunene store kostnader og utløst behov for mange nye lærere, sier Mygland. Dette ville ha kommet i tillegg til det behovet som lærernormen har utløst.

Under forhandlingene har KS også påpekt betydningen av godt fungerende profesjonsfellesskap hvor nyutdannede og erfarne lærere sammen kan reflektere over praksis, og av skoleledernes ansvar og rolle i profesjonsfellesskapet.

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet – SFS 2213 – videreføres for perioden 1.1. 2020 -31.12. 2021.

Kontakter

Bilder

Under forhandlingene har KS påpekt betydningen av godt fungerende profesjonsfellesskap hvor nyutdannede og erfarne lærere sammen kan reflektere over praksis. Foto: Mostphotos
Under forhandlingene har KS påpekt betydningen av godt fungerende profesjonsfellesskap hvor nyutdannede og erfarne lærere sammen kan reflektere over praksis. Foto: Mostphotos
Last ned bilde

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom