Trafikksikkerhetsforeningen

Arbeidsrelaterte ulykker i vegtrafikken

Del

Trafikksikkerhetsforeningen ønsker nå at Arbeidstilsynet setter igang en kartlegging av alle de arbeidsrelaterte ulykkene som skjer i forbindelse med arbeid ute på våre veger. For å sette inn de rette tiltakene, må vi ha større kunnskap om hvorfor disse ulykkene skjer.

Arbeid ute i trafikken medfører stor fare for de som jobber der. Foto: iStockPhoto
Arbeid ute i trafikken medfører stor fare for de som jobber der. Foto: iStockPhoto

En av de største suksessfaktorene ved trafikksikkerhetsarbeidet for vegtrafikken i Norge, er nettopp det arbeidet som Ulykkesanalysegruppene har gjennomført. Analyse av alle dødsulykker på veg for å få en dypere forståelse av relevante skademekanismer/årsaksforhold. For å lære og med den hensikt å forebygge og/eller redusere konsekvensene av tilsvarende ulykker.

- Vi ønsker nå det samme for jobbrelaterte ulykker for de som har vegen som sin arbeidsplass. Kartleggingen må bidra til både intern og ekstern læring. Internt slik at de som har ansvaret for sikkerheten gjør sine tiltak, og eksternt slik at trafikantene får større forstålese av tiltakene som må gjøres, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. 

- Vi får henvendelse fra våre medlemmer som er bekymret for sin sikkerhet og over at trafikantene ikke respekter nedsatte fartsgrenser når det foregår arbeid på vegen. De som jobber ute i trafikken er myke "trafikanter", med en tåleevne for å overleve i kollisjon med et kjøretøy på kun lave 30 km/t, fortsetter Tangstad-Holdal.

Dette er selvsagt en stor risiko å jobbe ute i vegtrafikken og det handler om sikkerheten til de som jobber der. Vi skal ikke glemme at de som er ute å jobber er der for å gjøre hverdagen til deg som trafikantene bedre og tryggere.

- Samtidig som vi ønsker at Arbeidstisynet nå setter i gang med en egen kartlegging og registrering, så ønsker vi også å rette oppmerksomheten på at trafikantene må ta ekstra hensyn og respektere fartsgrensene. Vi vil også komme med en henstilling til alle med ansvar for sikkerheten ute på arbeidsplassene, ta dette ansvaret på aller størst alvor, og bruk sikkerhetsbuffere som for eksempel midlertidig rekkverk og putebiler nå det jobbes ute i vegtrafikken, avslutter Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF - Trafikksikkerhetsforeningen.

Ved Eidettunellen på E6 gjennom Østfold har UP holdt flere kontroller den siste tiden, etter at Statens vegvesen satte ned fartsgrensen i området fra 100 til 70 kilometer i timen på grunn av arbeid ved vegen. På under en måned tok politiet beslag i 11 førerkort og delte ut 27 bøter for fartsoverskridelse, melder NRK Østfold.

TSF er en interesseorganisasjon som blant annet organiserer mange entreprenører som har sin arbeidsplass ute på vegen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Arbeid ute i trafikken medfører stor fare for de som jobber der. Foto: iStockPhoto
Arbeid ute i trafikken medfører stor fare for de som jobber der. Foto: iStockPhoto
Last ned bilde
- For å sette inn de rette tiltakene, må vi ha større kunnskap om hvorfor disse ulykkene skjer, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Foto: Mari Helmer/TSF
- For å sette inn de rette tiltakene, må vi ha større kunnskap om hvorfor disse ulykkene skjer, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Foto: Mari Helmer/TSF
Last ned bilde

Om Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikksikkerhetsforeningen
Trafikksikkerhetsforeningen
Slattum terrasse 29
1480 Slattum

401 30 800http://www.trafikksikkerhetsforeningen.no/

TSF en forening med et bredt fokus på fysisk sikre og trygge trafikkmiljø. 

TSF skal ha fokus på alle bransjer som jobber med fysiske sikkerhetstiltak langs våre veger, både for de som ferdes på eller langs vegen og de som arbeider på og ved vegen.

TSF skal arbeide for at de beste løsningene blir valgt basert på kunnskap og erfaring, og at fysisk vegsikring får det fokuset som er nødvendig for å bli tatt tilstrekkelig på alvor.

Følg saker fra Trafikksikkerhetsforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trafikksikkerhetsforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Trafikksikkerhetsforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom