Akan

Arbeidslivet taper på alkohol

Del

Når Høyres delegater fra Innlandet møtes til partiets landsmøte i mai, bør de si nei til å utvide tilgangen på alkohol. De bør si nei av hensyn til arbeidslivet og produktivitet, i tillegg til den enkelte som drikker så det rammer egen helse og pårørende.

Av Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter

Høyres programkomite foreslår å videreføre enerettsmodellen for pengespill, hvor hensynet til de spilleavhengige skal veie tyngst. Dette er positivt, også for arbeidslivet. Samtidig foreslår de å utvide åpningstidene for salg av alkohol, å øke tillatt alkoholprosent i butikker og å redusere alkoholavgiften. Samlet vil dette gi økt tilgang på alkohol, som er så mye mer enn en ordinær vare.

Programkomiteen begrunner ønsket om redusert alkoholavgift med hensyn til arbeidsplasser og grensehandel. Dette er en selvmotsigelse, fordi arbeidslivet taper på økt tilgang på alkohol. Akan kompetansesenter har jobbet med rus- og avhengighetsproblematikk i arbeidslivet siden 1963. Fra forskning vet vi at økt tilgang på alkohol øker problematisk drikking. Dette påvirker arbeidslivet i tillegg til den enkelte og dennes familie.

Alkoholrelatert korttidsfravær og ineffektivitet alene koster arbeidslivet minimum 1,1 milliarder kroner hvert år. I tillegg til mørketall og generell underrapportering, tar dette regnestykket ikke hensyn til andre kostnader, som vikarer og overtidsarbeid, oppfølging av den ansatte og annet administrativt merarbeid. Arbeidsmiljøbelastning, feil, skader og redusert omdømme for virksomheten er heller ikke inkludert. Dette burde bekymre arbeidslivet – og Høyres landsmøte.

Nylig la regjeringen fram sin alkoholstrategi med mål om å redusere skadelig alkoholbruk med 10 prosent. Helseminister Bent Høie (H) tar forståelig nok avstand fra alkoholforslaget fra egen programkomité. Vi håper Høie og landsmøtet også vil støtte programkomiteens flertall som vil videreføre enerettsmodellen for pengespill, av hensyn til den enkelte, dens familier og arbeidsplass.

I stedet for å tape på økt alkoholbruk, kan arbeidslivet spille en viktig rolle for tidlig innsats og forebygging av rus- og avhengighetsproblematikk. En styrking av arbeidslivets innsats for forebygging ville vært et forslag fra Høyres programkomité som næringslivet og andre virksomheter ville tjent på.

Kontakter

Om Akan

Akan
Akan
PB 96, Sentrum
0101 Oslo

22 40 28 00http://akan.no/

Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon, eid av LO, NHO og staten. Akans formål er å sette arbeidslivet i stand til å forebygge og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk. 

Følg pressemeldinger fra Akan

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akan på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Akan

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom