Samferdselsdepartementet

Arbeidsgruppe skal jobbe med alternativer til taksameter i drosje

Del

– Regjeringen ønsker å stille teknologinøytrale krav som alternativ til taksameter i drosje. Dette vil både redusere etableringskostnadene og legge til rette for bedre konkurranse i næringen. Etter høringen om slike alternative løsninger i 2020, ble det avdekket flere problemstillinger som vi må se nærmere på. Derfor oppretter vi nå en arbeidsgruppe som vil jobbe videre med forslag til nytt regelverk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet sendte sommeren 2020 på høring forslag til endringer i regelverket som skal gjøre det mulig å bruke alternative løsninger til taksameter i drosje.

Høringen avdekket og tydeliggjorde flere problemstillinger:

  • Det var delte meninger om hvorvidt det burde åpnes for nye kontrollutrustninger, og eventuelt hvilket alternativ som var å foretrekke.
  • De foreslåtte tilsyns- og sanksjonshjemlene for de nye kontrollutrustningene legger ikke til rette for tilstrekkelig kontroll, blant annet fordi det ikke er lagt opp til tilsyn med bruk av løsningene.
  • Forslaget bygger på noen manglende forutsetninger, særlig at oppkoblingen mot relevante register ikke er på plass.

Det opprettes derfor en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justervesenet og Skattedirektoratet. I tillegg skal arbeidsgruppen be om innspill fra andre etater: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Politiet, Datatilsynet, Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, Statens vegvesen og Pasientreiser HF.

Arbeidsgruppen skal følge opp de problemstillingene som ble avdekket og tydeliggjort i høringen, og justere forslaget til et helhetlig regelverk som stiller krav til nye kontrollutrustninger i drosjetransport. Arbeidsgruppen skal blant annet vurdere muligheten for å stille ytterligere krav som muliggjør en heldigital løsning. For at dette skal være mulig må vi ha gode teknologinøytrale løsninger, som ivaretar de hensynene som taksametrene gjør i dag.

Arbeidsgruppen skal ferdigstille et utkast til høringsnotat med forslag til regelendringer innen juni 2021.

Se nærmere om mandatet her.

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:10:09 CEST | Pressemelding

– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen som gjør IALA til en mellomstatlig organisasjon9.4.2021 12:01:20 CEST | Pressemelding

Det er fremforhandlet en ny konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). Det betyr at IALA blir et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Da vil organisasjonen være underlagt folkeretten, som gjelder mellom stater, og ikke ett lands lover. Stortinget må samtykke til å ratifisere denne konvensjonen.

Nå skal det bli lettere å drive med motorsport9.4.2021 12:00:00 CEST | Pressemelding

– Motorsporten er i utvikling, og en tilpasning av regelverket til dagens behov er lenge blitt etterspurt. Derfor legger vi nå til rette for at flere aktører skal kunne drive med motorsport på lukket bane, og vi åpner for at det skal kunne kjøres i høyere fart enn lovens fartsgrenser ved trening til konkurranse og såkalte "banedager". Samtidig må sporten fortsatt foregå i trygge rammer. Derfor vil vi stille krav om sikkerhetsregler som arrangører skal følge, og om at kurstilbydere har den kunnskapen og erfaringen som må til for at deltakernes sikkerhet ivaretas, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom