Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Åpner for lokale 5G-nett som et av de første landene i Europa fra 1.1.2023

Del
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ønsker å gi industri-, næringslivs- og bredbåndsaktører tilgang til 5G-frekvenser for egne mobilnett i et geografisk avgrenset område. Fra nyttår kan aktører søke om både frekvens- og nummerressurser lokalt.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet åpner for lokale 5G-nett fra 2023.

Foto: Shutterstock
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet åpner for lokale 5G-nett fra 2023. Foto: Shutterstock

– Nkom arbeider for å sikre fremtidsrettet tilbud av elektronisk kommunikasjon i hele landet. Som en del av dette er det viktig for oss å legge til rette for innovasjon og industriutvikling, sier avdelingsdirektør i Nkom, John-Eivind Velure.

Det har lenge vært et sterkt ønske fra industri og næringsliv om å få tilgang til egne 5G-nett, og Nkom håper ved denne tilretteleggingen å fremme innovasjon og norsk industri.

– Vår tilrettelegging kan skape muligheter som supplerer de nasjonale mobiloperatørenes tilbud. Dette gjelder for eksempel innenfor sikkerhet, kontroll og autonomi, eller funksjonalitet i form av justering av dekning, rekkevidde og kapasitet, sier Velure.

Pilotering gjennomført

– Norske virksomheter var blant de første i Europa som tidligere i år fikk muligheten til å teste og utvikle innovative og bærekraftige 5G-løsninger i lokale nett, forklarer senioringeniør og prosjektleder i Nkom, Lars Rypestøl.

Equinor, Herøya Industripark, NTNU, Telia og Telenor er eksempler på virksomheter som i 2022 tester egne lokale 5G-nett.

Nkom vil fremover utføre målinger på disse pilotnettene som vil bidra til effektiv og god forvaltning av frekvensbåndet.

– Det blir spennende å åpne frekvensbåndet for næringslivet i 2023, vi tror dette blant annet vil åpne for nye markeder for ekombransjen. Ikke minst blir det interessant å følge med på hvordan teknologien faktisk tas i bruk de kommende årene, sier Rypestøl.

Fornøyd industri

En av de fremste på feltet, er Herøya Industripark som har vært en sterk pådriver for at industrien skal få tilgang til lokale 5G-nett. Etter at de fikk tildelt testfrekvens tidligere i år, har de etablert egen 5G-lab som gir virksomheter muligheten til å utforske fremtidens muligheter i praksis.

– Så langt har vi erfart at det er stor interesse for å bruke 5G i industrien, og vi er veldig fornøyde med at Nkom nå lanserer eget frekvensområde dedikert til dette, sier Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark AS.

Fremover vil Herøya Industripark gjennomføre detaljert testing av frekvensområdet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet åpner for lokale 5G-nett fra 2023.

Foto: Shutterstock
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet åpner for lokale 5G-nett fra 2023. Foto: Shutterstock
Last ned bilde
– Vår tilrettelegging kan skape muligheter som supplerer de nasjonale mobiloperatørenes tilbud, sier John-Eivind Velure som er avdelingsdirektør for avdeling Spektrum i Nkom
– Vår tilrettelegging kan skape muligheter som supplerer de nasjonale mobiloperatørenes tilbud, sier John-Eivind Velure som er avdelingsdirektør for avdeling Spektrum i Nkom
Last ned bilde

Lenker

Om Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nygård 1
4790 Lillesand

+47 22 82 46 00https://www.nkom.no/

Staten forvalter naturressursene radiobølger (frekvenser) for elektronisk kommunikasjon, og forvaltningsrollen ivaretas av Nkom. All bruk av disse frekvensressursene krever tillatelse. 

Nkom har over tid sett en økende interesse og etterspørsel etter frekvensressurser som kan benyttes til lokale 5G-nett. Flere aktører, inkludert industri- og næringslivsaktører og lokale bredbåndsaktører, har uttrykt at de er klare for å ta i bruk nye tjenester basert på 5G-teknologi.

Nkom mener frekvensbåndet 3,8-4,2 GHz er godt egnet for lokale 5G-nett, og åpner for bruk av dette fra 1. januar 2023.

Følg pressemeldinger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom