Norges idrettsforbund

Åpen time for pressen 31. mars

Del
Pressen inviteres til Åpen time fredag 31. mars 2023 kl. 13.15 etter idrettsstyremøte nr. 23. Åpen time gjennomføres på Teams.

Agenda: Varslingssak

Teamslenke: Klikk her for å bli med i møtet

Velkommen

Kontakter

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.