Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Antall strømkunder som produserer egen strøm er tredoblet de siste to årene

Del

Ved utgangen av 1. kvartal 2021 var det registrert 7007 plusskunder i Norge. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) publiserer for første gang statistikk over plusskunder i Norge.

Økningen i antall plusskunder fra mars 2019 – mars 2021
Økningen i antall plusskunder fra mars 2019 – mars 2021

- Plusskundestatistikken viser at det har vært en tredobling av antall plusskunder siden mars 2019. Om lag 87 posent av plusskundene i dag er husholdninger, sier seksjonssjef i RME, Guro Grøtterud.

Aggregert for året 2020 hadde plusskundene en total innmating på 25,6 GWh, hvorav næringsaktørene stod for hele 43 prosent. Dataene viser at både innmating og uttak varierer gjennom året, og at den høyeste gjennomsnittlige innmatingen per plusskunde ble registrert i juli 2019 og var på 868 kWh.

Her finner du statistikk over plusskunder i Norge

Om plusskundestatistikken

Statistikken vil bli publisert hvert kvartal og viser utviklingen i både husholdnings- og næringsmarkedet. Datagrunnlaget for statistikken er hentet fra Elhub og er basert på nettselskapenes registrering av sine plusskunder i Elhub.

- Formålet med statistikken er å følge med på utviklingen i plusskunder over tid. Statistikken viser blant annet antall kunder, innmating og uttak per nettselskap og prisområde. Dataene gir RME verdifull kunnskap om nye utviklingstrekk som kan ha betydning for vår regulering, sier Grøtterud.

Fakta: Hva er plusskunde

Enkelt forklart er plusskunder strømkunder som også produserer strøm (eks: solceller på taket) og selger denne tilbake i strømnettet. I forskrift om kontroll av nettvirksomhet er plusskunde definert slik:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Om Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Les mer om RME her

(+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no 

Kontakter

Fahad Jamil, rådgiver
telefon: 22 95 90 41

Guro Grøtterud, seksjonssjef
telefon: 22 95 90 69

Bilder

Økningen i antall plusskunder fra mars 2019 – mars 2021
Økningen i antall plusskunder fra mars 2019 – mars 2021
Last ned bilde
Variasjonen i innmating og uttak mellom mars 2019 – mars 2021
Variasjonen i innmating og uttak mellom mars 2019 – mars 2021
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom