Knut Olsen SkatterådgivningKnut Olsen Skatterådgivning

ANSATTE SUBSIDIERER DET OFFENTLIGE OG PRIVATE ARBEIDSGIVER

Del

Skatterådgiver Knut Olsen mener at ansatte og konsulenter subsidierer det offentlige og private arbeidsgivere når de bruker egen bil i tjensten ettersom bilgodtgjørelsen reelt sett har gått ned siden 2013 mens driftstoffprisen, strøm og øvrige bilutgifter har steget formidabelt i samme periode. Den 5.6. var prisen for bensin 29,05 i Tromså, og det er varslet ytterlgiere økning. Dette er særdeles urimelig og må endres.

Prisen på å drivstoff har steget over 101,6 % siden 2013 ut fra den prisen som var på bensin i Tromø i går, samtidig har godtgjørelsen for bruk av egen bil i tjenesten har har gått ned! På grunn av de økte prisene på bensin og strøm og øvrige bilutgifter subsidierer nå ansatte og konsulenter i det offentlige og i det private sine arbeidsgivere og oppdragsgivere når de bruker privat bil i tjenesten. Reelt sett får ansatte i Staten og det private, samt konsulenter langt mindre i dag enn det de fikk i 2013 når de bruker bil i tjenesten.

I 2013 var kilometergodtgjørelsen kr. 4,05 og da var hele godtgjørelsen skattefri. Godtgjørelsen for privat bruk av bil i tjenesten er i dag på kr. 4,03 pr km, hvorav ansatte må skatte av 53 øre per km. og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av de 53 ørene.

Prisen for bensin og diesel ligger nå ofte rundt 25,- pr liter. Strømprisen har heller aldri vært så høy som nå og det vil si at det aldri har vært dyrere fylle drifstoff eller å lade elbilen.

I januar 2013 var bensinprisen pr. liter 14,41 og kr. 13,03 for diesel i følge Statistisk Sentralbyrå. Det har således vært en prisstigning siden 2013 på godt over 100 % på bensin. En formidabel økning. Siden januar 2013 og frem til januar 2022 har det videre vært en generell prisstigning på 24,7 %, noe som betyr at kostnader ved kjøp av bil, vedlikehold, service, forsikring etc. også har gått opp tilsvarende, mens km. godtgjørelsen går ned.

Dette betyr at ansatte i statlige, fylkeskommunale og kommunale etater subsidier det offentlige når de bruker privat bil i tjeneste. De fleste private arbeidsgivere følger også statens regulativ og bruker den samme kilometergodtgjørelsen, og det betyr at det er mange ansatte i det private som også subsiderer sine arbeidsgivere. Personlige næringsdrivende som bruker privatbil i næringen får også mindre fradrag og får således ikke fradrag for reelle næringsutgifter.

Hvis en arbeidsgiver ønsker å kompensere ansatte som bruker bil i tjenesten for merutgiftene ved å øke godtgjørelsen, så må den ansatte betale mer skatt og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift. Dette er svært urimelig. Alle bilutgifter går opp mens kilometergodtgjørelsen reelt sett er gått ned.

Det kan ikke være slik at ansatte må subsidiere det offenlige og private arbeidsgivere og i tillegg betale skatt av deler av ytelsen som ikke en gang dekker utleggene når de bruker egen bil. Dette er en særdeles urimelig praksis og bør endres snarest. Dette er også i strid med prinsippet om fordelsbeskatning i og med at det ikke er noen fordel å måtte subsidiere staten eller det private.

Medmindre Staten mener at det er rimelig at ansatte skal subididire kjøring for sine arbeidsgivere må godtgjørelsen økes betydelig for bruk at egen bil i tjenesten slik at ansatte i det minste får dekket de reelle merutgiftene de har og beskatningen på deler av kilometergodtgjørlsen må fjernes.

Om Knut Olsen Skatterådgivning

Knut Olsen Skatterådgivning
Knut Olsen Skatterådgivning
Postboks 2
2637 Øyer

99 48 53 75http://www.knutolsen.com/

K. Olsen Skatterådgivning er kåret til verdens ledende / Norges beste skatterådgiver av flere internasjonale organisasjoner. Professor Byrnes Texas A&M University USA: Knut Olsen er en guru og pioner innenfor internasjonal skatterett.

Følg pressemeldinger fra Knut Olsen Skatterådgivning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Knut Olsen Skatterådgivning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Knut Olsen Skatterådgivning