Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Anlegg Øst Entreprenør AS skal bidra til flomsikring av Brandbu

Del

NVE har inngått kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS om flomsikring av Brandbu sentrum i Gran kommune.

NVE ved regionsjef Toril Hofshagen inngår kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS v/daglig leder Trond Musdalslien
NVE ved regionsjef Toril Hofshagen inngår kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS v/daglig leder Trond Musdalslien

Brandbu sentrum har ved flere anledninger vært rammet av skadeflom når elva Vigga har gått over sine bredder. NVE har inngått kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS om flomsikring av Brandbu sentrum i Gran kommune. Flomsikringstiltaket skal sikre Brandbu sentrum mot 200-årsflom, der det også er tatt hensyn til forventede klimaendringer.

Kontrakten med Anlegg Øst Entreprenør AS har en verdi på i underkant av 74 millioner kroner inklusive merverdiavgift. I tillegg vil NVE selv forestå utvalgte entreprenørarbeider i egen regi.

Prosjektet er en del av NVEs bistandsordning til flom- og skredsikring, og er basert på en søknad om bistand fra Gran kommune. Gran kommune er byggherre, med NVE som byggherrens representant i gjennomføringen av sikringstiltaket.

 Anleggsarbeidene starter opp umiddelbart, og hoveddelen av arbeidet vil være sluttført i løpet av 2021.

Bilder

NVE ved regionsjef Toril Hofshagen inngår kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS v/daglig leder Trond Musdalslien
NVE ved regionsjef Toril Hofshagen inngår kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS v/daglig leder Trond Musdalslien
Last ned bilde
NVE ved regionsjef Toril Hofshagen inngår kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS v/daglig leder Trond Musdalslien
NVE ved regionsjef Toril Hofshagen inngår kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS v/daglig leder Trond Musdalslien
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom