Abelia

Anbefaler skattefradrag for seriegründere og vekstinvesteringer

Del

Abelia, Foreningen for Innovasjonsselskaper (FIN) og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) lanserte i dag rapporten Investeringsincentiver for unge vekstselskaper med forslag til skatteendringer for å øke tilgangen av egenkapital for unge vekstselskaper.

Rapporten er et svar på en bestilling fra Stortinget. Stortingsflertallet ba i budsjettforliket for 2016 Regjeringen om å utrede ulike modeller for skatteincentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper. Forslagene baserer seg på den engelske ordningen Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS).

Forslagene som presenteres i rapporten:

  • «Vekstinvesteringer med skattefradrag for unge selskaper» for alle kvalifiserte investorer, inspirert av SEIS. Formålet er å stimulere til at mer risikovillig, kompetent egenkapital allokeres til de og mest risikofylte faser av unge vekstbedrifters virksomhet.

  •  «Seriegründer-fradrag» for erfarne gründere og entreprenører, delvis inspirert av Entrepreneurs Relief-ordningen. Formålet er å gjøre det mer attraktivt for en vellykket gründer og entreprenør å reinvestere realisert kapital i ny oppstartsvirksomhet, enn i andre aktivaklasser.

  • For å stimulere til økt kapitaltilgang for etablerte vekstbedrifter anbefales også et norsk «Vekstinvesteringer med skattefradrag for etablerte unoterte selskaper»-ordning. En slik investeringsfradragsordning er inspirert av EIS, men foreslås målrettet langt mer, mot kvalifiserte vekstbedrifter innenfor relevante kriterier.

«Dette er et forslag til en måte å løse utfordringene med kapitaltilgang for selskaper og ideer i tidligfase,» sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN. Forslagene er mer moderate enn i England. «Vi mener det finnes mange kompetente mennesker i Norge med gründer- og næringslivserfaring som med et moderat skatteincentiv vil vurdere å bruke større deler av oppstart kapital på investeringer i unge, innovative bedrifter.»

 «Vi vet vi står foran en krevende omstilling av norsk økonomi. Vi vet at vi trenger innovative selskaper og nye løsninger, og vi vet at kapitaltilgang er et stort problem for selskaper i denne tidlige fasen. Vi vet også at skatteincentiver for å kanalisere kapital til disse selskapene fungerer, som det har gjort i England. Det er med andre ord ingen gode grunner til å ikke innføre dette i Norge nå,» sier Rikke Eckhoff Høvding, administrerende direktør i Norsk Venturekapitalforening (NVCA).

Om rapporten:

Rapporten er skrevet av NyAnalyse etter oppdrag fra Norsk Venturekapitalforening (NVCA), Abelia og Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge (FIN). Hensikten med notatet er å analysere hvordan skatteincentiver for investeringer i unge og vekstorienterte selskaper som praktiseres i andre land, spesielt Storbritannia, kan relateres til en norsk kontekst. Funn og konklusjoner i denne utredningen representerer NyAnalyse sine egne faglige vurderinger. Rapporten er skrevet av Villeman Vinje, partner og seniorøkonom i NyAnalyse.

For mer informasjon:

Daniel Ras-Vidal, Abelia/FIN:  daniel.ras-vidal@abelia.no / 404 71 869

Rikke Eckhoff Høvding, NVCA: reh@nvca.no / 9908 2202

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Abelia

Abelia
Abelia
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 70http://www.abelia.no

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med 1800 medlemsbedrifter og 45.000 ansatte over hele landet. Medlemmeneomfatter bedrifter i blant annet IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner. Mer informasjon: www.abelia.no.

Følg saker fra Abelia

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Abelia på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Abelia

Norge får nasjonal strategi for kunstig intelligens: Abelia feirer5.2.2019 18:05:10 CETPressemelding

Etter noen få dager i jobben, kommer digitaliseringsminister Nikolai Astrup med et viktig initiativ: Nå starter arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for kunstig intelligens. - Dette er viktig for hele norsk arbeid- og næringsliv. Bruken av kunstig intelligens er i kraftig vekst og teknologien vil få stor betydning fremover. Strategien må bidra til at norsk næringsliv og offentlig sektor kan utnytte mulighetene og må utvikles i nært samarbeid mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom