Samferdselsdepartementet

Alle riksvegferjer i Nord-Noreg blir klimavenlege

Del

- No lyser vi ut eit nytt anbod på ferjesambandet rv. 85 Bognes-Lødingen. I utlysinga sørgjer vi for krav om nullutsleppsteknologi, større båtar og fleire avgangar. Med denne utlysinga er det no stilt krav om klimavenleg teknologi på alle riksvegferjesamband i Nord-Noreg, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Vi brukar offentlege kjøp av ferjetenester til å utvikle dei beste løysingane for utsleppsfrie ferjer. Fleire og fleire ferjesamband får difor no nullutsleppsferjer, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Henrik Jonassen/SD (bilete er av MF Gloppefjord, ei helelektrisk ferje på sambandet Anda-Lote).
- Vi brukar offentlege kjøp av ferjetenester til å utvikle dei beste løysingane for utsleppsfrie ferjer. Fleire og fleire ferjesamband får difor no nullutsleppsferjer, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Henrik Jonassen/SD (bilete er av MF Gloppefjord, ei helelektrisk ferje på sambandet Anda-Lote).

Statens vegvesen har ansvaret for å lyse ut anbodet.

I krava til konkurransegrunnlag vil det verta stilt krav om nullutsleppsteknologi på hovudferjene. Selskapet som vinn kontrakten, vil få høve til å bruke avansert, berekraftig biodrivstoff i mindre omfang.

- Noreg er verdsleiande på miljøteknologi i maritim næring. Vi brukar offentlege kjøp av ferjetenester til å utvikle dei beste løysingane for utsleppsfrie ferjer. Fleire og fleire ferjesamband får no nullutsleppsferjer. Vi har nyleg stilt krav til hydrogen i det nye anbodet på sambandet over Vestfjorden. På alle riksvegferjesamband i Nord-Noreg vert det difor no stilt krav om klimavenleg teknologi, seier samferdselsministeren.

Talet på daglege avgangar aukar frå 16/20 til 23 om sommaren, og frå 11 til 14 mellom september og mai. Det vert innført nattavgangar heile året.

Ferjene blir òg større. No vert det stilt krav om kapasitet for 120 personbilar på dei to hovudferjene og suppleringsferja for sommarmånadene. Det er òg krav om eiga reserveferje for sambandet. Reserveferja må kapasitet til å ta 80 personbilar.

- Dei nye krava gjev enkelt og greitt eit betre tilbod for dei som nyttar ferja mellom Vesterålen og resten av Nordland, seier Hareide.

Statens vegvesen vil no setje i gang prosessen med utlysing, slik at drifta av nytt anbod kan starte 1. oktober 2023. Kontraktsperioden vert sett til 10 år, men opsjon om forlenging på 1 år.

Nøkkelord

Bilder

- Vi brukar offentlege kjøp av ferjetenester til å utvikle dei beste løysingane for utsleppsfrie ferjer. Fleire og fleire ferjesamband får difor no nullutsleppsferjer, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Henrik Jonassen/SD (bilete er av MF Gloppefjord, ei helelektrisk ferje på sambandet Anda-Lote).
- Vi brukar offentlege kjøp av ferjetenester til å utvikle dei beste løysingane for utsleppsfrie ferjer. Fleire og fleire ferjesamband får difor no nullutsleppsferjer, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Henrik Jonassen/SD (bilete er av MF Gloppefjord, ei helelektrisk ferje på sambandet Anda-Lote).
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringen vil øke bevilgningen til flyrutekjøp med 1000 millioner kroner10.11.2020 11:45:00 CETPressemelding

– Luftfarten er fortsatt i en vanskelig situasjon som følge av pandemien. Dette medfører at det også i 2021 kan være behov for økt flyrutekjøp og støtte til de ordinære kjøpsrutene. Det er viktig å sikre et godt flyrutetilbud i hele landet også til neste år, derfor foreslår vi å øke bevilgningen til flyrutekjøp utover det vi har foreslått i statsbudsjettet for 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Mellombels tilskotsordning for kommersielle buss- og passasjerbåtruter blir forlenga6.11.2020 14:38:43 CETPressemelding

- Vi ser at ekspressbussane framleis har vanskelege driftsvilkår under covid-19-pandemien. Det er difor viktig for oss å forlenge tilskotsordninga for kommersielle ruter. Dette gjer det mogleg å oppretthalde eit tilfredsstillande rutetilbod, noko som kan vere viktig for pendlarar som ikkje har andre gode reisealternativ til og frå samfunnskritiske jobbar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom