Akan

Alkoholbruk koster arbeidslivet milliarder – forebygging må på dagsorden!

Del

Onsdag 16. februar ble rapporten «Samfunnskostnader ved alkoholbruk» utarbeidet av Oslo Economics offentliggjort. Funnene i rapporten bekrefter det vi vet: alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster arbeidslivet dyrt. Og det forebyggende arbeidet er nøkkelen til å redusere disse enorme kostnadene!

Av Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter

Verdens helseorganisasjon har vedtatt et globalt mål om reduksjon i skadelig bruk av alkohol med minst 10 prosent innen 2025 sammenliknet med 2010. Gjennom Nasjonal Alkoholstrategi har Norge forpliktet seg til også å følge opp dette målet. I denne strategien er arbeidslivet pekt på som en viktig arena for tiltak.

Majoriteten av den voksne befolkningen er i arbeid. På arbeidsplassen har vi rutiner, tydelige roller og ansvar, som gjør det mulig å fange opp endringer og negativ utvikling på et tidlig tidspunkt, forutsatt kunnskap og bevissthet. Arbeidsplassen er derfor en unik arena der forebygging og tidlig innsats ved problematisk bruk av bl.a. alkohol.

Fra forskning og vår daglige dialog med arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter, vet vi at problematisk bruk av alkohol fører til fravær, ineffektivitet, sikkerhets- og omdømmerisiko, samt at det påvirker arbeidsmiljøet negativt.

Vi vet at mange virksomheter jobber systematisk og bra med forebygging. Men langt flere kan bli bedre. Med bakgrunn i våre erfaringer fra arbeidslivet, ser vi to hovedutfordringer: for mange lar være å forebygge, og tiden fra bekymring til handling er ofte for lang, dermed reduseres muligheten til å få gjort noe.

Vi hører at mange har en forestilling om at forebygging er komplisert og tidkrevende, og enkelte tenker «det er ingen hos oss som har problemer». Lang responstid kan blant annet skyldes kulturen på arbeidsplassen hvor man ikke er vant til å snakke om ting som oppleves utfordrende, og psykologiske barrierer som redselen for å ta feil og reaksjonen man møter. Mange tenker at alkoholbruk er en privatsak selv om det påvirker jobben, og mange lar være å gjøre noe fordi de ikke vet hva de skal gjøre. Det positive er at det finnes både kunnskap og verktøy som kan brukes. 

Pandemien har ført arbeidslivet inn i en krevende endringsprosess, mange av oss står overfor en permanent hybrid arbeidshverdag. Fravær av sosial tilstedeværelse og endringer i rutiner kan oppleves som utfordrende for mange, og mye tyder på at tiden fra bekymring til handling øker ytterligere ved bruk av hjemmekontor. Erfaringene fra snart to år med hjemmekontor gjør forebygging enda viktigere.

Det forebyggende arbeidet må inkluderes i endringsprosessene vi nå er inne, vi kan ikke sette forebyggingen på vent. Det blir ikke enklere å forbygge dersom vi venter.

Akan Kompetansesenter er glad denne rapporten er publisert, den bekrefter og understreker betydningen av at forebyggende arbeid både nytter og lønner seg for enkeltmennesker, virksomheter og samfunnet.

Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics, på oppdrag fra organisasjonene Av-og-til, Actis og Blå Kors. Les rapporten i sin helhet her: https://avogtil.no/wp-content/uploads/sites/4/2022/01/220112-Rapport-Samfunnskostnader-ved-alkoholbruk-OE.pdf

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Akan

Akan
Akan
PB 96, Sentrum
0101 Oslo

22 40 28 00http://akan.no/

Akan kompetansesenter – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Vi setter ledere og medarbeidere i stand til å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill.

Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon, som ble stiftet i 1963 og eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten. Virksomheten finansieres av staten ved Helsedirektoratet, LO, NHO, samt egne kursinntekter.

Besøksadresse: Dronningensgate 13, Oslo

- Gevinsten ligger i åpenheten -

Følg pressemeldinger fra Akan

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akan på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Akan

Tusen takk leder. … den telefonen du tok til oss kan ha vært årets viktigste samtale!1.7.2022 13:37:51 CEST | Kronikk

I løpet av årets fem første måneder ser vi hos Akan kompetansesenter en trend: flere ledere fra landets små, og spesielt mellomstore bedrifter kontakter oss på vår veiledningstelefon. De ringer fordi de har en konkret sak, en uheldig hendelse, en mistanke eller en bekymring for at en ansatt har et problematisk bruk av alkohol eller narkotika. Av Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom