Alcoa Norway

Alcoa Lista stenger én produksjonslinje for å redusere kraftkostnader

Del

Alcoa Lista meddelte tidligere i dag at verket i løpet av kort tid vil stenge ned en av sine tre produksjonslinjer. Nedstengingen betyr at elektrolyseproduksjonen og strømforbruket reduseres med en tredel i perioden linjen er ute. Hver linje produserer omtrent 2600 tonn aluminium hver måned. Lista har en installert produksjonskapasitet på ca. 94 000 tonn per år.

Nedstengingsprosessen starter umiddelbart og forventes å ta snaue to uker. Ingen av verkets faste ansatte vil permitteres eller sies opp som følge av nedstengingen.

Begrunnelsen for nedstengingen er dagens ekstremt høye strømpriser på over 6 kr/kWh. En vesentlig andel av Alcoa Listas strømforbruk er i utgangspunktet markedseksponert, noe som for tiden gir verket svært høye energikostnader. Nedstenging av én linje demper de negative konsekvensene fra dagens prisnivå.

I fjerde kvartal i år vil Alcoa Listas energisituasjon forbedres. Alcoa Lista og Statkraft har blitt enige om en ordning, inngått på kommersielle vilkår, som gir Alcoa Lista bedre og mer forutsigbare energikostnader gjennom vinteren og ut neste år.

For ytterligere kommentar:                                                                                  

Energisjef Alcoa Norge, Ole Løfsnæs                     
(ole.lofsnaes@alcoa.com, tel: 97 69 04 78)

Verkssjef Alcoa Lista, Grethe Hindersland            
(grethe.hindersland@alcoa.com, tel: 91773587)

Kommunikasjonssjef Alcoa Norge, Trym Vassvik
(trym.vassvik@alcoa.com, tel: 90726509)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Alcoa Norway

Alcoa Norway
Alcoa Norway
Theodor Moes Veg 2
8661 Mosjøen

90726509

Alcoa Norge:

I Norge har Alcoa to aluminiumsverk, et på Lista, Farsund kommune i Agder og et i Mosjøen, Vefsn kommune i Nordland, begge en del av den stolte industrihistorien vi har i Norge. Alcoa kan spore sin første aktivitet i Norge tilbake til 1920-tallet og etablerte seg i Norge i 1962 gjennom et deleierskap med Elkem. Alcoa ble deretter eneeier av verkene i 2009. Alcoa produserer høykvalitetsaluminium med 100% fornybar elektrisitet som innsatsfaktor.

Alcoa Lista:

Alcoa Lista består av elektrolysehaller og et støperi samt ulike støttefunksjoner. Elektrolysen ved Alcoa Lista består av 3 haller med 92 ovner i hver hall, totalt 276 ovner som produserer primæraluminium. Støperiet produserer produktet pressbolter for ekstruderingsformål. Lista er den lokale hjørnesteinsbedriften i Farsund/Vanse-området og har omtrent 280 heltidsansatte. Elektrolysen har en teoretisk produksjonskapasitet av primæraluminium på 94.000 tonn, hvorav noe legeres og sendes til nabofabrikken, bildelprodusent Aludyne (ca.15 tonn p.år). Den totale produksjonen fra støperiet i form av ferdigprodukt er på omtrent 135.000 tonn ved at vi introduserer kjøpemetall. Alcoa produserer for eksport til EU som går via sjø- og landevei. Alcoa Lista er Norges sørligste aluminiumsverk.

Alcoa Global:

Alcoa (NYSE: AA) er en global, industriledende aktør innen bauxit, alumina og aluminiumsprodukter med ca. 12.900 ansatte over 6 kontinenter. Bygget på et fundament av sterke verdier og operasjonell perfeksjon har vi en over 135 år lang historie som strekker seg tilbake til da vi oppfant den moderne aluminiumsproduksjonsprosessen, Hall–Héroult-prosessen. Gitt sine fantastiske egenskaper som et sterkt, lett og evig fornybart metall er aluminium blitt en vital del av det moderne samfunn. Under vårt motto, vi omdanner det rå potensialet til ren praksis, tar Alcoa på nytt sikte på å gjenoppfinne aluminiumsindustrien for en bærekraftig fremtid.