Alcoa Norway

Alcoa protesterer mot foreslått endring i C02-kompensasjonen

Del

Alcoa er svært skuffet over at den norske regjeringen har foreslått å heve kvoteprisgulvet i CO2-kompensasjonsordningen for andre år på rad, noe som vil påvirke selskapets aluminiumsverk i Mosjøen og på Lista negativt.

Regjeringen foreslår i budsjettforslaget for 2024 en ytterligere svekkelse av CO2-kompensasjonen ved å nær doble kvoteprisgulvet for CO2 fra 200 kr/tonn, som ble innført i 2022, til 375 kr/tonn for 2023.

CO2-kompensasjonen er en delrefusjon av tilleggskostnader norske industribedrifter, inkludert Alcoa, pådrar seg ved at prisen på utslippskvoter i EUs kvotehandelssystem slår inn på norske strømpriser.

Alcoa minner om at CO2-kompensasjon er en delrefusjon for det industrien betaler for europeiske kraftprodusenters utslipp. Slike kostnader er det ingen av våre konkurrenter utenfor EU som har. Når CO2-kompensasjonsordningen strammes inn svekkes den internasjonale konkurranseevnen vår og faren for karbonlekkasje øker.

Den fulle konsekvensen av regjeringens forslag er fortsatt under vurdering, men vil ha en svært negativ økonomisk effekt for Alcoa. Så sent som i 2022 måtte Alcoa Lista stenge én tredjedel av sin primæraluminiumkapasitet på grunn av uoverkommelige energikostnader.

Alcoa mener at den foreslåtte endringen i  CO2-kompensasjonsordningen vil svekke forutsigbarheten og troverdigheten til norsk industripolitikk, true konkurranseevnen til norsk prosessindustri og begrense industriens investeringslyst i Norge.

Alcoa protesterer mot den foreslåtte endringingen i CO2-kompensasjonen og vil tilkjennegi våre synspunkt mot Stortinget, som er forventet å vedta endelig statsbudsjettet i desember.

For spørsmål, vennligst ta kontakt med Energisjef, Ole Løfsnæs, tlf: 97690478, ole.lofsnaes@alcoa.com.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Alcoa

Alcoa er et ledende, globalt selskap involvert i hele oppstrømskjeden av aluminiumsproduksjon fra gruvedrift til primæraluminium. Alcoa etablerte seg i Norge i 1962 og drifter nå to aluminiumsverk.

Alcoa Lista i Agder, Farsund kommune ble etablert i 1971, har ca. 170 ansatte og leverer ca.150.000 tonn aluminiumslegering i året i form av pressbolter.

Alcoa Mosjøen i Nordland, Vefsn kommune ble etablert i 1958, har ca. 550 ansatte og leverer ca. 230.000 tonn aluminiumslegeringer i året i form av valseemner. Dette gjør Alcoa Mosjøen til Nord-Norges største landbaserte bedrift både i eksport og antall ansatte. Mosjøen har også en anodefabrikk som produserer anoder til egen, samt Alcoa Island sin drift.

Begge verk er viktige hjørnesteinsbedrifter og en stolt del av industrihistorien vi har i Norge. Alcoa produserer høykvalitetsaluminium med 100% fornybar elektrisitet som innsatsfaktor. Produkter laget av Alcoa-metall er helt nødvendige byggeklosser i lavutslippssamfunnet. Alcoa Norge sin omsetning i 2022 var 12,651 milliarder kroner.

Gjennom nye teknologier er Alcoa i førersetet når vi gjenoppfinner aluminiumsindustrien for en bærekraftig fremtid. Under vårt motto – Vi omdanner det rå potensialet til ren praksis tar Alcoa egne og Norges klimaforpliktelser på alvor. Alcoakonsernet skal bli netto utslippsfri innen 2050.

Se https://www.alcoa.com/ for mer informasjon.

Våre verdier: Handle med integritet – Søke fremragende ytelse – Vise omtanke for andre – Våg å være modig

Følg pressemeldinger fra Alcoa Norway

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Alcoa Norway på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Alcoa Norway

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye