Alcoa Norway

Alcoa gir pengestøtte til Barn fra Ukraina

Del

Norges sørligste aluminiumsverk, Alcoa Lista, gir pengestøtte tilsvarende én million Ukrainske hryvnia til den veldedige organisasjonen Barn Fra Ukraina. Initiativet skal gi sårt tiltrengt nødhjelp og bak står Dagfinn Kroslid som selv har jobbet i Alcoa i en årrekke.

f.v. Verksdirektør Grethe Hindersland, Initiativtaker Dagfinn Kroslid og HMSK-sjef Gunnar Fossland
f.v. Verksdirektør Grethe Hindersland, Initiativtaker Dagfinn Kroslid og HMSK-sjef Gunnar Fossland

Alcoa Lista hadde den store gleden av å overrekke nødhjelpsmidler til den veldedige organisasjonen Barn Fra Ukraina. Det humanitære bidraget vil bli brukt til mat, senger, medisiner og hygieneartikler til Ukrainske flyktninger på den Ukrainsk-Polske grensen. Russlands invasjon fortsetter å skape enorm humanitær lidelse og behovet for hjelp er stort.

- Når krigen i Ukraina startet opplevde vi alle sjokk. På samme tidspunkt jobbet vi med Alcoa Foundation for å finne nye prosjekter å gi støtte til. For meg var det åpenbart at det var i Ukraina pengene kunne gjøre størst forskjell og Verksdirektør Grethe Hindersland støttet helhjertet opp. Dagfinn Kroslid er en tidligere kollega, og alle ved Alcoa Lista kjenner ham og hans engasjement godt som leder i organisasjonen Barn fra Ukraina. Vi kontaktet han og fant et konkret prosjekt vi kunne bidra til. Det var full jubel når vi fikk tillatelse av Alcoa Foundation til å støtte, sier Gunnar Fossland, HMSK-sjef ved Alcoa Lista.

Initiativtaker Dagfinn Kroslid startet opp Barn Fra Ukraina etter Tsjernobyl-katastrofen i 1994 sammen med flere andre engasjerte i Lyngdal og har dermed hatt et langt humanitært engasjement i regionen. Prosjektet utvidet seg fra 1994 til deretter å omfatte omsorg for vanskeligstilte barn fra Ukraina, før initiativet nå tok på seg den naturlige oppgaven å jobbe for å avlaste konsekvensene av krigen.

Dagfinn jobbet som yrkeshygieniker i Alcoa i hele 50år før han gikk av med pensjon i 2020. Gjennom gamle kollegaer i Alcoa-systemet var det enkelt å finne lyttende ører hos et Alcoa som allerede brant sterkt for å kunne gjøre noe. Alcoa tok grep allerede 2. mars og stanset all handel til og fra Russland som en respons på krigen [Alcoa Statement on Russia-Ukraine Crisis]. Tidligere har Alcoa også gitt et betydelig beløp til Røde Kors, samt oppfordret ansatte og samarbeidspartnere om å bidra. Nå får også Barn Fra Ukraina et tiltrengt beløp.

- Dette er min hjertesak

- Jeg har jobbet hele mitt liv i Alcoa, over 50år, og gikk av med pensjon i fjor. Etter at krigen startet i februar fikk jeg høre at Alcoa planla å søke om støttemidler. Når dette ble bekreftet ble vi alle helt satt ut. Vi trodde ikke at en liten organisasjon som oss kunne få et så stort beløp. Vi er veldig takknemlig ovenfor Alcoa og spesielt HMSK-ansvarlig Gunnar og Verksdirektør Grethe. Ca. en tredjedel av den hjelpen vi nå bruker i Ukraina kommer fra Alcoa så dette er en viktig ressurs både for støttearbeidet og de som det hjelper, sier Dagfinn Kroslid.

Ønsker du å støtte Barn Fra Ukraina med et valgfritt beløp – Vipps til 96818

Pengene vil brukes lokalt av praktiske årsaker, men noe støtte kommer også i form av fysisk og lokalt engasjement. I tillegg til å samle inn penger, samles det inn store mengder klær, ullpledd, madrasser, sengetøy osv. lokalt i Farsund og Lyngdal. Dette fraktes ned og deles ut til de ukrainske som bistand inne i landet. Ukrainske flykninger som har ankommet Lista får også støtte fra organisasjonen. Nødhjelpsbidraget er altså omfattende.

Barn Fra Ukraina er 100% drevet på frivillig arbeid og midlene går direkte og uavkortet til humanitært bidrag. Selv har Dagfinn tatt pause fra pensjonisttilværelsen slik at han sammen med andre frivillige, både i Norge og i Ukraina, kan bidra.

Pengene er hentet fra Alcoa sitt veldedighetsorgan, Alcoa Foundation, sin pengepot som vært år gir ut penger til ulike bidrag. Blant annet gir Alcoa Foundation penger til Forskerfabrikken som vært år arrangerer Sommerlab for barn og unge i Farsund og Mosjøen. Grunnet en egen pot som omfavner støtte til humanitære kriser klarer Alcoa Foundation og Alcoa Lista å gi i både pose og sekk. Barn Fra Ukraina får støtte uten at dette negativt påvirker eksisterende veldedighetsprosjekt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

f.v. Verksdirektør Grethe Hindersland, Initiativtaker Dagfinn Kroslid og HMSK-sjef Gunnar Fossland
f.v. Verksdirektør Grethe Hindersland, Initiativtaker Dagfinn Kroslid og HMSK-sjef Gunnar Fossland
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde
f.v. Verksdirektør Grethe Hindersland, Initiativtaker Dagfinn Kroslid og HMSK-sjef Gunnar Fossland
f.v. Verksdirektør Grethe Hindersland, Initiativtaker Dagfinn Kroslid og HMSK-sjef Gunnar Fossland
Last ned bilde

Om Alcoa Norway

Alcoa Norway
Alcoa Norway
Theodor Moes Veg 2
8661 Mosjøen

90726509

Spørsmål/Ytterlig kommentar:

Kommunikasjonssjef Alcoa Norge, Trym Vassvik: trym.vassvik@alcoa.com | 907 26 509

Initiativtaker Barn Fra Ukraina, Dagfinn Kroslid: dagfinn@kroslid.com | 982 52 438

I Norge har Alcoa to aluminiumsverk, et på Lista, Farsund kommune i Agder og et i Mosjøen, Vefsn kommune i Nordland, begge en del av den stolte industrihistorien vi har i Norge. Alcoa kan spore sin første aktivitet i Norge tilbake til 1920-tallet og etablerte seg i Norge i 1962 gjennom et deleierskap med Elkem. Alcoa ble deretter eneeier av verkene i 2009. Alcoa produserer høykvalitetsaluminium med 100% fornybar elektrisitet som innsatsfaktor. Alcoa Norge sin omsetning i 2020 var 7 milliarder NOK.

Alcoa Lista består av elektrolysehaller og støperi, og produserer pressbolter for ekstruderingsformål. Lista er den lokale hjørnesteinsbedriften og har omtrent 270 heltidsansatte. Her produseres det rundt 94.000 tonn primæraluminium hvorav noe sendes til naboen, bildelfabrikken Aludyne, og resten eksporteres til EU. Den totale produksjonen er likevel på omtrent 144.000 tonn ved at vi introduserer kjøpemetall. Alcoa Lista er Norges sørligste aluminiumsverk.