SINTEF

Aker Carbon Capture og SINTEF utvider samarbeidet for å utvikle neste generasjons CCUS-teknologi

Del

Aker Carbon Capture og SINTEF har inngått en strategisk samarbeidsavtale, med mål om å videreutvikle teknologi for CO₂-håndtering (CCUS) som skal redusere CO₂-utslipp fra industri og kraftproduksjon. Dette er en viktig del av den grønne omstillingen i Norge.

Fra venstre: Mona Mølnvik (SINTEF), Alexandra Bech Gjørv (SINTEF), Valborg Lundegaard (Aker Carbon Capture) og Jim Stian Olsen (Aker Carbon Capture)
Fra venstre: Mona Mølnvik (SINTEF), Alexandra Bech Gjørv (SINTEF), Valborg Lundegaard (Aker Carbon Capture) og Jim Stian Olsen (Aker Carbon Capture)

– Aker og SINTEF har samarbeidet i mer enn 25 år, og har vært pionere innen CCUS, som er en viktig løsning for å nå netto-nullutslipp. Med denne avtalen akselererer vi kunnskapsoverføringen fra vitenskap og forskning til innovasjon i markedet, sier Alexandra Bech Gjørv, administrerende direktør i SINTEF.

– Å inngå de riktige partnerskapene er en kritisk komponent i vår strategi, og vi er glade for å styrke samarbeidet med SINTEF ytterligere for å utvikle nye innovative løsninger for å dempe CO2-utslippene, sier Valborg Lundegaard, administrerende direktør i Aker Carbon Capture.

CCUS – et uunnværlig verktøy

CCUS omfatter en rekke teknologier for å fange CO₂ og utnytte eller lagre det trygt. Både det internasjonale energibyrået (IEA) og FN (IPCC) peker ut denne teknologien som en kritisk suksessfaktor for å redusere CO₂-utslipp og begrense global oppvarming til under 1,5˚C.

– CCUS er et uunnværlig verktøy for å nå globale klimamål. Som teknologi har den steget fra noe som er fint å ha til en helt avgjørende løsning, sier Nils Røkke som er bærekraftsdirektør i SINTEF.

Et strategisk samarbeid for å etablere flere CCUS-prosjekter

Avtalen er et strategisk samarbeid på ikke-eksklusiv basis, med mål om å fremskynde og gjøre CCUS mer utbredt. Dette skal skje gjennom å etablere flere CCUS-prosjekter, spesielt innen CO₂-fangst.

Gjennom samarbeidet vil partene se på muligheter for å utvikle nye fangstteknologier, dele kunnskap og samarbeide tettere for å generere og følge opp nye ideer.

Etablering av et felles rammeverk for samarbeid vil fjerne barrierer og byråkrati, og dermed gjøre SINTEF og Aker Carbon Capture i stand til å samarbeide raskt og effektivt.

Et verdifullt og langsiktig partnerskap

Aker Carbon Capture og SINTEF har en lang historie med samarbeid. SINTEF har jobbet med Aker-selskaper i over 25 år i ulike prosjekter for CO₂-håndtering, noe som viser verdien av langsiktige partnerskap.

Det mest synlige resultatet av samarbeidet så langt er at partene sammen med NTNU har utviklet en væskebasert fangstteknologi som en del av det åtteårige SOLVit-programmet. Aker Carbon Capture er i dag en ledende leverandør av en egenutviklet, aminbasert CO₂-fangstteknologi, som implementeres i det norske fullskala CCUS-prosjektet Langskip.

– Et partnerskap med SINTEF og tilgang til deres betydelige testinfrastruktur og kunnskap om CCUS og muliggjørende teknologier, vil ikke bare tillate Aker Carbon Capture å fortsette å forbedre vår eksisterende teknologiportefølje, men også gjøre oss i stand til i samarbeide for å identifisere neste generasjons CCUS-teknologi og bringe det til markedet. Gjennom et strategisk samarbeid kan vi utfordre hverandre for å akselerere utviklingen av nye løsninger, sier Jim Stian Olsen, teknologisjef i Aker Carbon Capture.

Gjennom NCCS (the Norwegian CCS Research Centre – Norsk forskningssenter for CO2-lagring) har SINTEF med partnerne i senteret bidratt med både kunnskap og forskning til Langskip.

– For å oppfylle målene i Parisavtalen og norske klimaambisjoner, må vi fortsette det felles arbeidet med å kutte kostnader, redusere risiko og oppskalering av CO₂-håndtering. Forskning, utvikling og innovasjonsinnsats gjort i samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, og bransjeaktører som Aker Carbon Capture er avgjørende, sier Mona Mølnvik, NCCS-direktør og forskningssjef i SINTEF.

Om Aker Carbon Capture og SINTEF

Aker Carbon Capture er et rendyrket karbonfangstselskap med løsninger, tjenester og teknologier som betjener en rekke industrier med CO₂-utslipp, inkludert segmentene sement, bio- og avfall-til-energi, gass-til-kraft og blått hydrogen. Aker og Aker Carbon Capture har jobbet med CCUS i to tiår, og deres proprietære CO₂-fangstteknologi tilbyr en unik, miljøvennlig løsning for å fjerne CO₂-utslipp.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa. SINTEF har forsket på CCUS siden oppstarten på 1980-tallet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra venstre: Mona Mølnvik (SINTEF), Alexandra Bech Gjørv (SINTEF), Valborg Lundegaard (Aker Carbon Capture) og Jim Stian Olsen (Aker Carbon Capture)
Fra venstre: Mona Mølnvik (SINTEF), Alexandra Bech Gjørv (SINTEF), Valborg Lundegaard (Aker Carbon Capture) og Jim Stian Olsen (Aker Carbon Capture)
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom