Akan

Akan-prisen 2021

Del

Siden 1996 har Akan kompetansesenter årlig delt ut Akan-prisen, en pris som går til virksomheter som forebygger og håndterer rus- og avhengighetsproblematikk på en god og systematisk måte. I år går prisen til Coor Norge.

Prisen ble delt ut av Arnfinn Bjørshol, styreleder, Akan Kompetansesenter, den ble varmt mottatt av Nikolai Utheim, Adm.dir Coor Norge under Akan-Dagene i Oslo 24. november. 
Prisen er et bilde av kunstneren Sverre Bjertnæs.
Prisen ble delt ut av Arnfinn Bjørshol, styreleder, Akan Kompetansesenter, den ble varmt mottatt av Nikolai Utheim, Adm.dir Coor Norge under Akan-Dagene i Oslo 24. november. Prisen er et bilde av kunstneren Sverre Bjertnæs.

Coor Norge har i mange år jobbet aktivt og systematisk med forebygging, tidlig innsats og tilbud om hjelp til de som er i ferd med eller har utviklet problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler eller spill. De jobber målrettet med informasjonsarbeid, opplæring og veiledning for ledere, vernetjenesten og ansatte ved å sette forebyggende og holdningsskapende arbeid på agendaen.

«Coor har klart å engasjere hele organisasjonen, de har forent digitale verktøy med viktigheten av omtanke. De har en partsforankret policy, med involvering av vernetjenesten, HR, HMS og ledere», forteller Arnfinn Bjørshol, styreleder for Akan Kompetansesenter. 

«Coor er en verdig vinner av årets Akan-pris. Vi ønsker de lykke til med det videre arbeidet og håper at flere av landets arbeidsplasser vil la seg inspirere og lære av deres metoder», sier Bjørshol, som hadde gleden av å dele ut årets pris.

Prisen ble delt ut under Akan-dagene og ble tatt imot av Nikolai Utheim, administrerende direktør på vegne av selskapet.

«Vi er stolte over å motta årets Akan-pris som en anerkjennelse for arbeidet vi gjør innen forebygging av rus- og spillavhengighet. Vi har de siste årene satset på spillbasert opplæring der spillet og læringen foregår i realistiske miljøer tett opp mot de ansattes hverdag, slik at de møter samme dilemmaer og kan ta samme beslutninger som de ville gjort i det virkelige liv. Vi har nå supplert Akan-arbeidet vårt med denne typen trening og vi har stor tro på at dette vil bidra å senke terskelen for å snakke om og iverksette tiltak innen et område mange synes er krevende å håndtere», sier Utheim.

Bedriften jobber også med en kultursatsning og har definert og etablert et «DNA» som de kaller #JegBryrMeg, et arbeid som er forankret hos toppledelsen og gjennom hele bedriften. Det forebyggende Akan-arbeidet er også tilknyttet dette «DNA’et», da målet er at den sosiale dimensjonen skal gjennomsyre alt de gjør.

Om Coor Norge

Coor Service Management AS er del av et Nordisk, børsnotert Facility Management-konsern med 10.000 ansatte og hovedkontor i Sverige. Coor leverer service-tjenester innenfor eiendomsdrift, kantinedrift og renhold, samt diverse kontortjenester og strategisk arbeidsplassrådgivning.

I Norge er vi rundt 1.700 ansatte, omsetter for ca. 2 milliarder kroner og vi har en ambisjon om videre vekst. Kundene våre er både store og små bedrifter i privat og offentlig næringsliv som vi leverer enkelttjenester til eller skreddersydde pakker med flere tjenester. Vi leverer også offshore.

Vår visjon er å skape Nordens hyggeligste, sunneste og mest inspirerende arbeidsplasser og vår viktigste ressurs er våre medarbeidere. Vi er veldig stolte av vårt dyktige og serviceinnstilte team som leverer service i stjerneklasse hver dag på jobb. Vi har helt enkelt Passion for People.  

Om Akanprisen

I år deler Akan kompetansesenter ut Akan-prisen for 26. gang. Hensikten er å gi en anerkjennelse til virksomheter som forebygger rus- og avhengighetsproblematikk på en god og systematisk måte, i tråd med Akan-modellen. Prisen har små mål å inspirere vinneren til å fortsette det gode arbeidet, samt andre virksomheter til å forebygge rus- og avhengighetsproblematikk.

Tidligere år har prisen gått til følgende:

2020      Hydro

2019      Elcom AS

2018      Equinor

2017     Kongsberg Defence and Aerospace (KDA)

2016     Porsgrunn kommune

2015     SAS Ground Handling Services

-----

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Prisen ble delt ut av Arnfinn Bjørshol, styreleder, Akan Kompetansesenter, den ble varmt mottatt av Nikolai Utheim, Adm.dir Coor Norge under Akan-Dagene i Oslo 24. november. 
Prisen er et bilde av kunstneren Sverre Bjertnæs.
Prisen ble delt ut av Arnfinn Bjørshol, styreleder, Akan Kompetansesenter, den ble varmt mottatt av Nikolai Utheim, Adm.dir Coor Norge under Akan-Dagene i Oslo 24. november. Prisen er et bilde av kunstneren Sverre Bjertnæs.
Last ned bilde
Fra venstre Nikolai Utheim, Henrik Fonahn, Lovisa Andersson, Mari Haug og Sidsel Stølsnes.
Fra venstre Nikolai Utheim, Henrik Fonahn, Lovisa Andersson, Mari Haug og Sidsel Stølsnes.
Last ned bilde

Om Akan

Akan
Akan
PB 96, Sentrum
0101 Oslo

22 40 28 00http://akan.no/

Akan kompetansesenter – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Vi setter ledere og medarbeidere i stand til å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill.

Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon, som ble stiftet i 1963 og eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten. Virksomheten finansieres av staten ved Helsedirektoratet, LO, NHO, samt egne kursinntekter.

Besøksadresse: Dronningensgate 13, Oslo

- Gevinsten ligger i åpenheten -

Følg pressemeldinger fra Akan

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akan på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Akan

Tusen takk leder. … den telefonen du tok til oss kan ha vært årets viktigste samtale!1.7.2022 13:37:51 CEST | Kronikk

I løpet av årets fem første måneder ser vi hos Akan kompetansesenter en trend: flere ledere fra landets små, og spesielt mellomstore bedrifter kontakter oss på vår veiledningstelefon. De ringer fordi de har en konkret sak, en uheldig hendelse, en mistanke eller en bekymring for at en ansatt har et problematisk bruk av alkohol eller narkotika. Av Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom