IMDi

Agder-kommunene må bosette flere flyktninger neste år

Del

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber kommunene i Agder-fylkene om å bosette i alt 2 640 flyktninger i perioden 2014-2016.

I år har kommunene i Agder sagt ja til å bosette 535 personer. Dette er 335 færre enn de ble anmodet om.

Stabile prognoser

På landsbasis sitter 4 400 flyktninger i asylmottak og venter på å få komme til en kommune. Dette er 1000 flere enn på samme tid i fjor. 700 av disse er barn.

Årsakene til at rekordmange venter på å bli bosatt er at flere asylsøkere innfrir kravene til flyktningstatus enn før, og at Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknader raskere.

For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene selv som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette.

IMDi anmoder norske kommuner om å bosette til sammen 10 000 flyktninger i 2014, og 9 000 for hvert år i 2015 og 2016.

Må tenke langt framover

Det er grunn til å anta at antallet flyktninger som trenger en kommune å bo i vil holde seg stabilt i årene som kommer. IMDi mener kommunene må begynne å tenke mer langsiktig rundt bosetting og integrering av flyktninger.

Derfor velger IMDi nå å be kommunene forplikte seg over flere år. Norske kommuner blir bedt om å bosette et visst antall flyktninger hvert år i perioden 2014-2016. Agder-fylkene blir bedt om å ta imot 940 personer i 2014, og 850 personer hvert av de to påfølgende årene.

Se full oversikt nederst.

En kommunal oppgave

Mange kommuner i Agder har allerede gode rutiner på bosetting og kvalifisering av flyktninger. Det arbeidet må de fortsette med i årene fremover, mener regiondirektør i IMDi Sør Ingrid Sætre:

- Kommunene må anerkjenne bosetting av flyktninger som en permanent kommunal oppgave som inngår i det langsiktige planarbeidet, sier hun.

Viktig med langsiktig planlegging

Kommuner i Agder oppgir tilgang på boliger som den største utfordringen når de skal bosette flyktninger. En regional spørreundersøkelse fra desember 2012 viser at 75 prosent av kommunene mangler en skriftlig plan for å skaffe boliger til flyktninger.

I tillegg oppgir 67 prosent at ansvaret for å finne bolig er plassert i flyktningtjenesten/NAV og ikke i det ordinære tjenesteapparatet for boligtjenester.

- Det er avgjørende for kommuner som vedtar å bosette flyktninger at de også har en plan for hvordan boligene skal skaffes. Det er for eksempel fullt mulig for kommunen å ta i bruk Husbankens ordninger, sier Sætre.

Regjeringen har varslet en økning av tilskudd til utleieboliger til flyktninger fra 20 til inntil 40 prosent. Det vil gjøre det private boligmarkedet mer aktuelt som en løsning på problemet. På kort sikt oppfordrer IMDi kommunene til økt bruk av private kontrakter.

Anmodninger i Agder 2014-2016, enslige mindreårige i parentes 

 

 

 
     

 

 

 

Kommune

Innb. pr. 01.01.13

Innvand% pr. 01.02.12

 Anmod 2014

 Anm. 2015-16

 

0901 Risør

6064

8,30 %

30(5)

25(5)

 

0904 Grimstad

21594

10,60 %

55(5)

45(5)

 

0906 Arendal

43336

10,90 %

95(6)

95(6)

 

0911 Gjerstad

2484

8,40 %

15

15

 

0912 Vegårshei

1986

5,90 %

15

10

 

0914 Tvedestrand

5822

8,90 %

25

20

 

0919 Froland

5425

6,70 %

15

10

 

0926 Lillesand

10032

8,80 %

40

30

 

0928 Birkenes

4936

8,90 %

20

20

 

0929 Åmli

1815

11,20 %

15

10

 

938 Bygland

1207

7,00 %

10

10

 

0935 Iveland

1283

8,80 %

10

10

 

0937 Evje & Hornnes

3556

11,80 %

15

15

 

0940 Valle

1277

7,90 %

10

10

 

0941 Bykle

929

14,20 %

10

10

 

Sum Aust-Agder

111746

 

380

335

 

1001 Kristiansand

84476

14,60 %

200(10)

180(10)

 

1002 Mandal

15237

9,30 %

45(5)

40(5)

 

1003 Farsund

9441

7,60 %

40

35

 

1004 Flekkefjord

9060

11,00 %

35

35

 

1014 Vennesla

13756

8,10 %

40

40

 

1017 Songdalen

6285

12,90 %

30

30

 

1018 Søgne

10960

8,20 %

40

40

 

1021 Marnardal

2292

8,60 %

15

10

 

1026 Åseral

912

9,80 %

10

10

 

1029 Lindesnes

4796

9,40 %

20

20

 

1032 Lyngdal

8011

9,60 %

35

30

 

1034 Hægebostad

1669

7,90 %

ikke anmod

ikke anmod

 

1037 Kvinesdal

5899

7,90 %

30

25

 

1046 Sirdal

1831

10,60 %

10

10

 

1027 Audnedal

1728

5,20 %

10

10

 

Sum Vest-Agder

 

176353

 

560

515

 

Totalt  region sør (Telemark og Agder):

459111

 

1450(56)

1305(56)

 

Om IMDi

IMDi
IMDi
Tollbugata 20
0152 OSLO

24 16 88 00http://www.imdi.no

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. IMDi er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Følg saker fra IMDi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra IMDi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra IMDi

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom