Norsk Fjernvarme

Advarer mot å fjerne konsesjonsordningen for fjernvarme

Del

Regjeringen vi gi kommunene en mer sentral rolle i utviklingen av fjernvarme, men vil fjerne verktøyene de har for å få det til. Lite gjennomtenkt, mener bransjeorganisasjonen Norsk Fjernvarme.

Styreleder Frank Sagvik i Norsk Fjernvarme advarer mot å fjerne konsesjonsordningen for fjernvarme uten at regjeringen legger nye verktøy på bordet. (Foto Trygve  Mellvang-Berg / Norsk Fjernvarme)
Styreleder Frank Sagvik i Norsk Fjernvarme advarer mot å fjerne konsesjonsordningen for fjernvarme uten at regjeringen legger nye verktøy på bordet. (Foto Trygve Mellvang-Berg / Norsk Fjernvarme)

I Energimeldingen, som ble lagt fram fredag, foreslår regjeringen både å fjerne konsesjonsordningen for fjernvarme og vurdere om det er grunnlag for å opprettholde kommunenes rett til å vedta lokal tilknytingsplikt til fjernvarme.

Hensikten med forslagene er "å klargjøre at kommunen spiller en sentral rolle i den videre utviklingen av fjernvarme".

– Vi er enig i at kommunenes rolle er viktig for videre utvikling av fjernvarme, men da må de også ha gode verktøy for å mestre denne oppgaven. Regjeringens forslag vil svekke kommunenes rolle, ved at de fratas viktige verktøy, uten at nye legges fram, sier styreleder Frank Sagvik i Norsk Fjernvarme.

Ubesvarte spørsmål

Norsk Fjernvarme er overrasket over at ikke energimeldingen er tydeligere på hvordan regjeringen mener at kommunene skal kunne styre utviklingen av fjernvarme. For eksempel sikrer dagens konsesjonsordning en strømlinjeformet utbygging av fjernvarme med mindre byråkrati lokalt og ivaretar også en viktig beredskaps-funksjon.

– Ved en overføring av myndighet må regjeringen samtidig gi kommunene de verktøy og ressurser de trenger. Spørsmålet er hvilke kostnader og kommunalt merarbeid forslagene gir i praksis. Vi kan ikke se at konsekvensene av denne omleggingen har blitt vurdert grundig nok av de parter som berøres av endringene, hverken juridisk, økonomisk eller markedsmessig, sier Sagvik.

I dag er det NVE som er konsesjonsmyndighet for fjernvarme, mens det er kommunen som kan vedta om bygg i et område skal tilknyttes det lokale fjernvarmenettet. Tilknytningsplikten er ett av få styringsverktøy kommunen har når det gjelder effektiv utnyttelse av lokale varmeressurser.

Overkjøres av nasjonalt regelverk

Til nå har tilknytningsplikten sikret at byggene i området blir bygget med vannbårne anlegg som kan forsynes med alternativer til helelektrisk oppvarming.

Men etter en endring i byggteknisk forskrift ved nyttår, gjør at det ikke lenger er en automatikk i dette.

– Vi er bekymret for en utvikling hvor nasjonalt byggeregelverk i større grad overstyrer kommunale vedtak om å utnytte varmeressurser som ellers går til spille, sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.

Hun påpeker at elektrisitetsandelen i oppvarming av bygg allerede ligger mellom 70-80 prosent i Norge.

– Å utnytte alternative varmeressurser der det er mulig, avlaster og gir kraftsystemet fleksibilitet. Byggene i byen må ikke låses til elektrisitet som kan benyttes til å fase ut fossile kilder andre steder i energisystemet, sier Juhler.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Styreleder Frank Sagvik i Norsk Fjernvarme advarer mot å fjerne konsesjonsordningen for fjernvarme uten at regjeringen legger nye verktøy på bordet. (Foto Trygve  Mellvang-Berg / Norsk Fjernvarme)
Styreleder Frank Sagvik i Norsk Fjernvarme advarer mot å fjerne konsesjonsordningen for fjernvarme uten at regjeringen legger nye verktøy på bordet. (Foto Trygve Mellvang-Berg / Norsk Fjernvarme)
Last ned bilde

Om Norsk Fjernvarme

Norsk Fjernvarme
Norsk Fjernvarme
P.b. 7184 Majorstuen
0307 Oslo

http://www.fjernvarme.no

Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon for norsk fjernvarmebransje. Foreningen har som hovedmål å fremme utvikling av fjernvarme og -kjøling basert på fornybar eller gjenvunnet energi. Vi representerer i dag 45 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme og -kjøling, samt nær 80 assosierte medlemmer med interesser i bransjen (leverandører og konsulenter). Medlemmene står for over 90 prosent av fjernvarmeproduksjonen i landet.

Følg saker fra Norsk Fjernvarme

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Fjernvarme på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Fjernvarme

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom