Dyrebeskyttelsen Norge

Advarer mot å åpne opp for bruk av ville dyr i medisin i Norge

Del

Hvis Kina får viljen sin, vil bjørnegalle og andre bestanddeler fra ville dyr anerkjennes som en behandlingsform verden over. Dyrebeskyttelsen Norge advarer sterkt mot å tillate dette, da dette vil true både dyr og mennesker og samtidig øke risikoen for flere pandemier.

Svartbjørn i bur. Foto: Shutterstock.
Svartbjørn i bur. Foto: Shutterstock.

Fra 2022 kan helsevesenet i Norge ta i bruk et nytt diagnoseregister, kalt ICD-11. Diagnoseregisteret er verdensomspennende og vedtas av Verdens helseorganisasjon (WHO). Problemet med ICD-11 som kommer om et par år, er at det anerkjenner diagnoser fra tradisjonell kinesisk medisin (TCM). Remedier brukt til behandling innenfor TCM er ofte basert på dyr. Dette åpner for internasjonal bruk av ville dyr som medisin, og kan i verste fall føre til flere pandemier, lik den vi nå opplever med Covid-19.

Truer dyrs velferd, sårbare dyrearter og utgjør fare for alles helse

Dyrebeskyttelsen Norge har sendt et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), hvor vi krever at norske myndigheter jobber mot WHO for å få fjernet tradisjonell kinesisk medisin fra diagnoseregisteret. Å åpne opp for behandlingsformer uten vitenskapelig effekt, som er basert på bestanddeler fra ville dyr, er både en trussel mot sårbare dyrearter, dyrenes velferd og menneskeheten.

- Vårt helsevesen må baseres på vitenskap og vi må kreve at WHO skal være en kunnskapsorganisasjon. Det er helt absurd om norske leger skal benytte diagnoser der for eksempel galle fra bjørn er behandlingen. Dette må helseministeren stanse, sier Åshild Roaldset, Veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Må ikke la seg lure

Kinesiske myndigheter har i kjølvannet av den pågående pandemien, stengt ned matmarkeder og lagt ned forbud mot å spise ville dyr. Det nye lovverket forbyr derimot ikke bruken av ville dyr som behandlingsmetode i tradisjonell kinesisk medisin. Dette medfører at det fortsatt blir stort press på de ville dyrene som er populære å bruke som medisin, og da spesielt utrydningstruede dyrearter. Kina har i tillegg nå gått ut og foreslått bruken av bjørnegalle, som medisin mot koronaviruset. Dette blir regelrett feil, når årsaken til koronapandemien kan se ut til å komme fra slike markeder hvor man omsetter ville dyr, som flaggermus og den utrydningstruede arten pangolin.

- Det viktigste tiltaket mot nye pandemier er å endre på hvordan dyr holdes og omsettes. Vi får håpe at covid-19 utbruddet gjør at verden våkner og stiller krav til omsetning av dyr i Asia. Det er bare spørsmål om tid før nye pandemier oppstår om Asia ikke endrer sin praksis rundt håndtering og bruk av dyr. Vår helse er tett knyttet til dyrs helse, dette fanges opp i begrepet en helse (one health). Norske myndigheter bør arbeide for at begrepet en helse blir en integrert del av WHOs arbeid, forklarer Roaldset.

Nøkkelord

Kontakter

Åshild Roaldset | Daglig leder og veterinær | +47 47 45 88 44 / aashild@dyrebeskyttelsen.no

Bilder

Svartbjørn i bur. Foto: Shutterstock.
Svartbjørn i bur. Foto: Shutterstock.
Last ned bilde
Åshild Roaldset, Daglig leder og veterinær Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Anne K. Harkestad.
Åshild Roaldset, Daglig leder og veterinær Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Anne K. Harkestad.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrebeskyttelsen Norge
Dyrebeskyttelsen Norge
Øvre gate 7
0551 Oslo

23 13 92 50http://www.dyrebeskyttelsen.no

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 27 lokalavdelinger spredt fra nord til sør. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Dette gjør oss til en av verdens eldste dyrevernorganisasjoner.

Følg saker fra Dyrebeskyttelsen Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Dyrebeskyttelsen Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Dyrebeskyttelsen Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom