Medietilsynet

A-Media får forlengd tidsavgrensa DAB-anleggskonsesjon på Vestlandet

Del

Radiokanalar i Rogaland og Sunnhordland får fortsette DAB-sendingane i Riksblokk II-netta fram til det blir endeleg bestemt kva dette nettet skal brukast til vidare framover.

Anleggskonsesjonen til A-media er tidsavgrensa, og forlenginga gir ikkje føringar for vidare bruk av ressursen etter utløpet av konsesjonen. Foto Medietilsynet
Anleggskonsesjonen til A-media er tidsavgrensa, og forlenginga gir ikkje føringar for vidare bruk av ressursen etter utløpet av konsesjonen. Foto Medietilsynet

Norkring leverte tilbake anleggskonsesjonen og sendeløyvet sitt for Riksblokk II med verknad frå 16. mai i år. Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) leverte 21. juni i år si tilråding til Kulturdepartementet om framtidig bruk av Riksblokk II, der det blei foreslått å bruke dette nettet til riksdekkande digital radio i framtida.

– Den politiske behandlinga av framtidig bruk av Riksblokk II er ikkje ferdig. Derfor har Kulturdepartementet bedt oss forlenge den tidsavgrensa anleggskonsesjonen til A-Media slik at kanalane som i dag sender på Riksblokk II i Rogaland og Sunnhordland kan fortsette sendingane sine fram til det blir ei endeleg avklaring, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

– Det er viktig å presisere at anleggskonsesjonen er tidsavgrensa, og at forlenginga ikkje gir føringar for vidare bruk av ressursen etter utløpet av konsesjonen, seier Velsand.

Konsesjonen utløper seinast 31. desember 2020.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Anleggskonsesjonen til A-media er tidsavgrensa, og forlenginga gir ikkje føringar for vidare bruk av ressursen etter utløpet av konsesjonen. Foto Medietilsynet
Anleggskonsesjonen til A-media er tidsavgrensa, og forlenginga gir ikkje føringar for vidare bruk av ressursen etter utløpet av konsesjonen. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom