Redningsselskapet

9000 oppdrag utført!

Del

2021 ble et historisk år for Redningsselskapet. I sitt 130. år i kystfolkets tjeneste utførte selskapets mannskaper tett oppunder 9 000 oppdrag.

9000 utførte oppdrag! Redningsselskapets faste og frivillige mannskaper har hatt et historisk travelt år i 2021. Foto: Redningsselskapet
9000 utførte oppdrag! Redningsselskapets faste og frivillige mannskaper har hatt et historisk travelt år i 2021. Foto: Redningsselskapet

Totalt utførte Redningsselskapets mer enn 90 redningsskøyter og -fartøyer nærmere 9 000 oppdrag i 2021, noe som gir økning på 14 % i antall oppdrag sett i forhold til 2019, og en økning på 5 % sett i forhold til fjoråret.  60 % av fjorårets oppdrag ble utført i perioden fra mai til august. Juli var den desidert travleste måneden for Redningsselskapet, med et snitt på 59 utførte oppdrag om dagen.

— I vårt 130. år står Redningsselskapet sterkere enn noen gang. At vi nærmer oss 9000 oppdrag for første gang avspeiler også en økt trafikkvekst i det som var en historisk båtsommer, sier Tobias Bang-Hansen, direktør for avdeling Sjø i Redningsselskapet.

Utførte oppdrag, årlig

2019 2020 2021
7864 8502 8933

Utførte oppdra i perioden 1.mai til 1.september.

2019 2020 2021
4423 4945 5412

31 liv reddet 
I 2021 reddet Redningsselskapets mannskaper 31 liv og berget 83 fartøy. Over 17 000 personer og nærmere 6 000 fartøy mottok hjelp og assistanse. Dette er tall som er på nivå med de to foregående årene, med en liten økning i antall assisterte fartøy på 4,5 %. 

— Våre faste og frivillige mannskaper har løst det samfunnsoppdraget vi har ansvaret for, på en forbilledlig måte, og løst de utfordringene som følger av en markant økning i antall båter langs kysten og på våre største innsjøer, sier Bang-Hansen. 

Økning i antall fremdriftshavarier
Fremdriftshavari er den klart største enkeltårsaken til at folk og fartøy trenger assistanse og hjelp på sjøen. I 2021 rykket Redningsselskapets redningsfartøy ut over 3 500 ganger til båter som trengte assistanse som følge av fremdriftshavari. Dette antallet er tilnærmet identisk med fjoråret. 

Ser vi 2021-tallene opp mot tallene for 2019 har vi i løpet av de to siste årene hatt en økning i antall fremdriftshavarier på 15 %.

Nedgang i antall brannrelaterte oppdrag
De siste årene har vi sett en jevn stigning i antall grunnstøtinger. Fra 2019 til 2020 var denne økningen på hele 17 %. Når det gjelder grunnstøtinger i 2021 så er antallet på 2020-nivå.  I fjor rykket redningsskøytene ut 449 ganger i forbindelse med at båter gikk på grunn. Tilsvarende tall for 2020 var 444. 

De siste årene har vi opplevd en kraftig økning i antall brannrelaterte oppdrag på sjøen. Årsaken til denne økningen er sammensatt. I 2021 deltok Redningsselskapet på 449 brannrelaterte oppdrag, noe som tilsier en økning på hele 40 % sett i forhold til 2019. Sett i forhold til fjoråret er årets tall gledelig lesning, med en nedgang på 11 %.

Årsak 2019 2020 2021
Fremdriftshavari 3077 3521 3550
Grunnstøting 381 444 449
Brann 60 94 84

Størst økning i Finnmark og Rogaland
I 2021 styrket Redningsselskapet beredskapen Troms og Finnmark med én ny redningsskøyte i Vardø. Vårt nordligste fylke er også det fylket som opplever den største prosentuelle økningen i antall utførte oppdrag i 2021, med en økning på 24 %. Nærmest følger Rogaland med en økning på 10 % sett i forhold til i fjor.  

Stor trafikk i sør-øst
Tilnærmet 50 % av oppdragene i 2021 ble utført av Redningsselskapets fartøyer stasjonert fra svenskegrensen til Mandal. Norges travleste redningsskøyte i 2021 finner vi i Skjærhalden på Hvaler i Viken fylke, der RS 172 «Ragnar Stoud Platou» i fjor utførte 523 oppdrag.

Fordeling av oppdrag per fylke

2019 2020 2021 Endring
2019-2021
Endring
2020 - 2021
Troms og
Finnmark
478 443 880 +15 % + 24 %
Nordland 1464 1281 1368 - 7% +7 %
Trøndelag 971 891 935 - 4 % +5 %
Møre og 
Romsdal
322 407 365 + 13 % -10 %
Vestland 683 726 711 + 4 % - 2 %
Rogaland 431 434 479 + 11 % + 10 %
Agder 981 1054 1116 + 14 % + 6 %
Vestfold og 
Telemark
828 1233 1265 + 53 % + 3 %
Viken / Oslo 1649 1949 2086 + 26 % + 7 %
Innlandet 57 79 61 + 7 % - 22 %

Topp 5 - redningsskøyter med fast mannskap

Redningsskøyte / stasjon Antall oppdrag i 2021
RS 172 Ragnar Stoud Platou - Skjærhalden (Hvaler) 523 oppdrag
RS 162 Klaveness Marine - Oscarsborg (Drøbak) 489 oppdrag
RS 142 Horn Flyer - Fillan (Hitra) 410 oppdrag
RS 147 Inge Steensland - Arendal 398 oppdrag
RS 171 Ivar Formo (Stavern) 364 oppdrag
RS 168 Hans Herman Horn - Bodø / Træna 364 oppdrag

 Topp 5 - redningsskøyter med frivillig mannskap

Redningsskøyte / stasjon Antall oppdrag i 2021
RS 161 Einar Staff Sr. - Oslo 412 oppdrag
RS 156 Eivind Eckbo 384 oppdrag
RS 143 Uni Kragerø - Kragerø 305 oppdrag
RS 166 Horn Stayer - Skjebergkilen 249 oppdrag
RS 151 Sjømann - Stavanger 239 oppdrag

Kontakter

Bilder

9000 utførte oppdrag! Redningsselskapets faste og frivillige mannskaper har hatt et historisk travelt år i 2021. Foto: Redningsselskapet
9000 utførte oppdrag! Redningsselskapets faste og frivillige mannskaper har hatt et historisk travelt år i 2021. Foto: Redningsselskapet
Last ned bilde
Etter flere år med kraftig økning i antall brannrelaterte oppdrag er det gledelig å registrere en nedgang på 11 % i 2021 sammenlignet med 2020. Foto: Redningsselskapet.
Etter flere år med kraftig økning i antall brannrelaterte oppdrag er det gledelig å registrere en nedgang på 11 % i 2021 sammenlignet med 2020. Foto: Redningsselskapet.
Last ned bilde
Hele 3500 ganger har redningsskøytene assistert båter med fremdriftsproblemer i 2021. Foto: Redningsselskapet.
Hele 3500 ganger har redningsskøytene assistert båter med fremdriftsproblemer i 2021. Foto: Redningsselskapet.
Last ned bilde

Om Redningsselskapet

Redningsselskapet
Redningsselskapet
Drammensveien 288
0283 Oslo

98706757http://www.redningsselskapet.no

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon. Vår visjon er «Ingen skal drukne». 

Våre 1 500 redningsmenn og -kvinner bemanner 53 redningsskøyter langs hele kysten og på de to største innsjøene. Vi er ofte de første på stedet når uhellet er ute. 

Følg pressemeldinger fra Redningsselskapet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Redningsselskapet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Redningsselskapet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom