Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

9 av 10 besto Statsborgerprøven i Møre og Romsdal

Del

I 2020 besto 86 prosent av kandidatene i Møre og Romsdal Statsborgerprøven. Resultatene for hele landet viser at 88 prosent av kandidatene besto Statsborgerprøven i 2020.

 –Økningen i antall avlagte Statsborgerprøver i 2020 kan være et resultat av at det ble åpnet for dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020, sier sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. 
 –Økningen i antall avlagte Statsborgerprøver i 2020 kan være et resultat av at det ble åpnet for dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020, sier sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. 

I løpet av fjoråret var det totalt 8972 personer som tok Statsborgerprøven. Enkelte avla prøven mer enn én gang, og det er variasjoner i resultatene fylkene og kommunene imellom (se tabell).    

 –  Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode. Vi er glade for at mange tok Statsborgerprøven selv om 2020 var et vanskelig år. Det er også gledelig at så mange bestod prøven under pandemien, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.   

 Tallet på personer som avla Statsborgerprøve i 2020 økte med over 2700 personer sammenlignet med i 2019.   

 –Økningen i antall avlagte Statsborgerprøver i 2020 kan være et resultat av at det ble åpnet for dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020, sier Skule.     

Digital kunnskapsprøve   

Kompetanse Norge utvikler prøven på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Stortinget har bestemt at Statsborgerprøven er en kunnskapsprøve med utgangspunkt i læreplanen for opplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prøven måler ikke graden av integrering hos kandidatene.   

Statsborgerprøven er digital og varer i 60 minutter. Kandidatene kan også høre spørsmålene opplest ved hjelp av en lydfil. Prøven består av 32 oppgaver, og 24 av spørsmålene må være riktig besvart for å få bestått.   

For å få norsk statsborgerskap ble det fra 1. januar 2017 innført et krav om å bestå en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller å ta Statsborgerprøven på bokmål eller nynorsk. 98 prosent av kandidatene tok prøven på bokmål i 2020. Det er flest kandidater som tar prøven på nynorsk i Vestland fylke, der tok 110 personer prøven på nynorsk. Deretter følger Møre og Romsdal med 36 personer som tok prøven på nynorsk.

Resultater på Statsborgerprøven i 2020, kommuner
i Møre og Romsdal

Kommune   

Antall kandidater   

Prosentandel bestått   

Prosentandel ikke bestått   

Fræna

15

93%

7%

Gjemnes

10

80%

20%

Hareid

21

81%

19%

Kristiansund

46

85%

15%

Molde

32

78%

22%

Surnadal

17

88%

12%

Ulstein

32

81%

19%

Ørsta

16

69%

31%

Ålesund

168

89%

1%

Resultater på Statsborgerprøven i 2020 fordelt på fylke   

Fylke   

Antall kandidater   

Prosentandel bestått   

Prosentandel ikke bestått   

Agder   

392   

87 %   

13 %   

Innlandet  

366   

87 %   

13 %   

Møre og Romsdal   

399   

86 %   

14 %   

Nordland   

241   

72 %   

28 %   

Oslo   

2200  

91 %   

9 %   

Rogaland   

1029   

89 %   

11 %   

Troms og Finnmark  

389   

86 %   

14 %   

Trøndelag   

433  

81 %   

19 %   

Vestfold og Telemark  

472   

84 %   

16 %   

Vestland  

936  

89%  

11  

Viken  

2115  

88%  

12%  

Hele landet   

8972   

88 %   

12 %   

 Mer informasjon  

 • Pris bestemmes av de kommunale prøvestedene lokalt, men skal baseres på selvkostprinsippet og varierer mellom 400 til 1000 kroner. Prisene for å avlegge prøven landet rundt finnes på våre nettsider.   
    
    
 • For å forberede seg til prøven, finner kandidatene tekster som dekker pensum til Statsborgerprøven (og samfunnskunnskapsprøven) på samfunnskunnskap.no. De kan også gjøre seg kjent med prøven ved å ta eksempeloppgavene til Statsborgerprøven som ligger her
    
 • UDI: Krav til norsk statsborgerskap, på UDIs nettsider.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

 –Økningen i antall avlagte Statsborgerprøver i 2020 kan være et resultat av at det ble åpnet for dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020, sier sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. 
 –Økningen i antall avlagte Statsborgerprøver i 2020 kan være et resultat av at det ble åpnet for dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020, sier sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. 
Last ned bilde

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Kompetanse Norge – hvem vi er og hva vi gjør

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi styrker Norges viktigste verdi.

1. juli 2021 blir Kompetanse Norge en del av direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Vi jobber for at voksne i Norge skal ha rett kompetanse, slik at de kan delta i arbeids- og samfunnsliv.

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever medarbeidere med mer og stadig ny kompetanse. Flere må få muligheten til å sikre seg ny kompetanse gjennom hele livet.

Det er viktig for mennesker å ha en jobb, og det er viktig for samfunnet at flest mulig jobber. Derfor er kompetanseutvikling et av de viktigste politikkområdene framover.

 

Kompetanse Norge sørger for: 

 • at voksne får tilgang til fleksibel opplæring

 • at norske virksomheter jobber målrettet med kompetanseutvikling

 • at myndigheter og folk flest har god kunnskap om hva slags kompetanse vi trenger i framtida

 • at innvandrere får god norskopplæring og gode prøver (Statsborgerprøven, norskprøven og samfunnskunnskapsprøven.)

 • at både unge og voksne har tilgang til gratis, kvalitetssikret karriereveiledning

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom