Innovasjon Norge

880 millioner i støtte til næringslivet i Nordland i 2020

Del

Næringslivet i Nordland får 880 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge i 2020. Midlene skal bidra til utvikling, omstilling og flere lønnsomme arbeidsplasser.

Bodø-bedriften Anue utvikler en beholder som skal sikre kvaliteten på donormelken og forenkle prosessen fra giver til barn. De er en av bedriftene i Nordland som har fått betydelig støtte fra Innovasjon Norge i år. Foto: Anue
Bodø-bedriften Anue utvikler en beholder som skal sikre kvaliteten på donormelken og forenkle prosessen fra giver til barn. De er en av bedriftene i Nordland som har fått betydelig støtte fra Innovasjon Norge i år. Foto: Anue

Som følge av koronapandemien, har Innovasjon Norge hatt til rådighet hele 14 milliarder til støtte for norsk næringsliv i 2020. De utvidede rammene fra regjeringen har gjort at langt flere kan få støtte.

– Næringslivet i Nordland har per dags dato mottatt 830 millioner i lån og tilskudd, og vi kommer til å runde 880 millioner før året er omme. Det utgjør ca. 8 % av totalt tildelt ramme for hele Innovasjon Norge. Nordlands befolkning utgjør ca. 4,5 % av Norges befolkning. Da må vi kunne si oss fornøyd med årets resultat, sier fungerende regiondirektør Bjørg H. Jenssen.

– Behovet for støtte i næringslivet er stort, spesielt innen reiseliv på grunn av covid19. Vår jobb er til enhver tid å sørge for at vi får tildelt mest mulig midler til innovative utviklingsprosjekter til næringslivet i Nordland. Det kommer vi til å fortsette med også i 2021, sier Jenssen.

En av Nordlandsbedriftene som har fått støtte i år, er Anue. Helseteknologibedriften fra Bodø utvikler utstyr og prosesser for å håndtere morsmelk fra donorer på best mulig måte. Bedriften har fått 1,4 millioner i kommersialiseringstilskudd og 30 000 kroner gjennom mentorordningen. I tillegg har Anue fått gründerrådgivning og internasjonaliseringsrådgivning både fra regionkontoret i Nordland og Innovasjon Norges kontor i Tyskland.

Stor innovasjonsevne

På landsbasis er det så langt i år tildelt over 11 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, understreker at tildelingene ikke er en kompensasjonsordning for bortfall av inntekt, men midler som går til utvikling av norsk næringsliv.

– Vår oppgave er fortsatt å støtte prosjektene med størst innovasjonsevne. Det er imponerende å se bredden i prosjektene vi nå bidrar til. Vi ser at teknologi er en viktig driver, og at mange tar utgangspunkt i internasjonale behov som norsk næringsliv har særlig gode forutsetninger for å møte. I sum er den høye aktiviteten uttrykk for stor vilje og evne til omstilling, utvikling og innovasjon i norsk næringsliv, sier Haugli.

 Flere får støtte

I tillegg til de utvidede rammene, har Innovasjon Norge organisert seg for at bedriftene skal få raskest mulig svar. Hittil i år er det på landsbasis innvilget over 7700 søknader på innovasjons-, utviklings- og omstillingsprosjekter, mot 4600 samme tid i fjor.

– Vi ser en stor etterspørsel etter våre tjenester i alle deler av landet, og det har blitt gjort en kjempeinnsats ute i regionene for å få behandlet søknader. Vår oppgave er nettopp å bidra til næringsutvikling i hele landet, og nå er det viktigere enn noen gang, sier Haugli.

Regional næringsutvikling handler også om å identifisere nye markeder for norske produkter og tjenester. Haugli mener at norsk økonomi trenger et bredere næringsgrunnlag og flere bedrifter som eksporterer.

– I fremtiden er Norge både avhengig av å styrke eksporten fra etablerte eksportnæringer og å bygge opp nye. Målet er å sikre et fremtidsrettet og bærekraftig norsk næringsliv. Her bidrar alle på både regionalt og nasjonalt plan, sier Haugli.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bodø-bedriften Anue utvikler en beholder som skal sikre kvaliteten på donormelken og forenkle prosessen fra giver til barn. De er en av bedriftene i Nordland som har fått betydelig støtte fra Innovasjon Norge i år. Foto: Anue
Bodø-bedriften Anue utvikler en beholder som skal sikre kvaliteten på donormelken og forenkle prosessen fra giver til barn. De er en av bedriftene i Nordland som har fått betydelig støtte fra Innovasjon Norge i år. Foto: Anue
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom