Innovasjon Norge

850 millioner i støtte til næringslivet i Rogaland

Del

Hittil i år har næringslivet i Rogaland mottatt 850 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Midlene skal bidra til utvikling, internasjonalisering og flere lønnsomme arbeidsplasser.

Beyonder har utviklet en helt ny teknologi for miljøvennlig batteriproduksjon. De er en av Rogalandsbedriftene som har fått støtte av Innovasjon Norge i år. Foto: Frode Ueland
Beyonder har utviklet en helt ny teknologi for miljøvennlig batteriproduksjon. De er en av Rogalandsbedriftene som har fått støtte av Innovasjon Norge i år. Foto: Frode Ueland

Som følge av koronapandemien, har Innovasjon Norge til rådighet hele 14 milliarder til støtte til norsk næringsliv i 2020. De utvidede rammene fra regjeringen gjør at langt flere kan få støtte.

Så langt i år har 850 millioner kroner kommet næringslivet i Rogaland til gode.

– Rogalandsbedriftene har virkelig snudd seg rundt for å intensivere utviklingsarbeidet og jobbe mot et internasjonalt marked i denne perioden, sier regiondirektør i Innovasjon Norge Rogaland, Kari Holmefjord Vervik.

– Det er en mange som ønsker å utvikle forretningsmodeller, prosesser og produkter i en grønnere retning og mot et internasjonalt marked. I tillegg til finansiering har Innovasjon Norge levert kompetanse og rådgivning til disse både fra våre 24 internasjonale kontorer og fra resten av organisasjonen, sier Vervik.

Satser internasjonalt

Et eksempel på en bedrift som virkelig satser på internasjonal vekst og har fått drahjelp av ekstramidlene, er Beyonder. De har fått 5,3 millioner i tilskudd og 5 millioner i lån til industrialisering av sin miljøvennlige teknologi for batteriproduksjon, samt et forprosjekt for å avdekke mulig bruk av høyeffektsbatterier i maritim sektor.

Beyonder har i tillegg fått bevilget mentor og finansiering til å starte et bedriftsnettverk for å se på markedsmuligheter i Kina for ladeinfrastruktur og resirkulering av batteri. De har også fått hjelp fra Innovasjon Norges kontorer i Japan, India og Stockholm.

Se video om Beyonders bærekraftige batteriproduksjon.

Stor innovasjonsevne

På landsbasis er det så langt i år tildelt over 10 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv. Det er over dobbelt så mye som samme tid i 2019. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, understreker at tildelingene ikke er en kompensasjonsordning for bortfall av inntekt, men midler som går til utvikling av norsk næringsliv.

– Vår oppgave er fortsatt å støtte prosjektene med størst innovasjonsevne. Det er imponerende å se bredden i prosjektene vi nå bidrar til. Vi ser at teknologi er en viktig driver, og at mange tar utgangspunkt i internasjonale behov som norsk næringsliv har særlig gode forutsetninger for å møte. I sum er den høye aktiviteten uttrykk for stor vilje og evne til omstilling, utvikling og innovasjon i norsk næringsliv, sier Haugli.

Flere får støtte

I tillegg til de utvidede rammene, har Innovasjon Norge organisert seg for at bedriftene skal få raskest mulig svar. Hittil i år er det på landsbasis innvilget over 7000 søknader på innovasjons-, utviklings- og omstillingsprosjekter, mot 4000 samme tid i fjor.

– Vi ser en stor etterspørsel etter våre tjenester i alle deler av landet, og det har blitt gjort en kjempeinnsats ute i regionene for å få behandlet søknader. Vår oppgave er nettopp å bidra til næringsutvikling i hele landet, og nå er det viktigere enn noen gang, sier Haugli.

Regional næringsutvikling handler også om å identifisere nye markeder for norske produkter og tjenester. Haugli mener at norsk økonomi trenger et bredere næringsgrunnlag og flere bedrifter som eksporterer.

– I fremtiden er Norge både avhengig av å styrke eksporten fra etablerte eksportnæringer og å bygge opp nye. Målet er å sikre et fremtidsrettet og bærekraftig norsk næringsliv. Her bidrar alle på både regionalt og nasjonalt plan, sier Haugli.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Beyonder har utviklet en helt ny teknologi for miljøvennlig batteriproduksjon. De er en av Rogalandsbedriftene som har fått støtte av Innovasjon Norge i år. Foto: Frode Ueland
Beyonder har utviklet en helt ny teknologi for miljøvennlig batteriproduksjon. De er en av Rogalandsbedriftene som har fått støtte av Innovasjon Norge i år. Foto: Frode Ueland
Last ned bilde
Regiondirektør i Innovasjon Norge Rogaland, Kari Holmefjord Vervik. Foto: Innovasjon Norge
Regiondirektør i Innovasjon Norge Rogaland, Kari Holmefjord Vervik. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom