Kompetanse Norge

84 prosent besto Statsborgerprøven i Akershus

Del

I 2019 besto 84 prosent av kandidatene i Akershus Statsborgerprøven. Resultatene for hele landet viser at 81 prosent av kandidatene besto Statsborgerprøven i 2019.

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.
– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.

I løpet av fjoråret var det totalt 6244 personer som tok Statsborgerprøven. Enkelte avla prøven mer enn én gang, og det er variasjoner i resultatene fylkene og kommunene imellom (se tabell).

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Kompetanse Norge utvikler prøven på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 

Digital kunnskapsprøve

Stortinget har bestemt at Statsborgerprøven er en kunnskapsprøve med utgangspunkt i læreplanen for opplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prøven måler ikke graden av integrering hos kandidatene.

Statsborgerprøven er digital og varer i 60 minutter. Kandidatene kan også høre spørsmålene opplest ved hjelp av en lydfil. Prøven består av 32 oppgaver, og 24 av spørsmålene må være riktig besvart for å få bestått.

For å få norsk statsborgerskap ble det fra 1. januar 2017 innført et krav om å bestå en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller å ta Statsborgerprøven på bokmål eller nynorsk. 98,5 prosent av kandidatene tok prøven på bokmål i 2019.

Resultater Statsborgerprøven 2019, kommuner i Akershus

Kommuner med under 10 kandidater vises ikke av personvernhensyn. Bare de kommunene som arrangert prøven er med i statistikken.

Kommune

Antall kandidater

Prosentandel bestått

Prosentandel ikke bestått

Asker

197

87 %

13 %

Aurskog-Høland

13

85 %

15 %

Bærum

59

81 %

19 %

Lørenskog

21

62 %

38 %

Nesodden

33

91 %

9 %

Oppegård

38

89 %

11 %

Rælingen

41

80 %

20 %

Skedsmo

101

83 %

17 %

Ski

30

80 %

20 %

Ullensaker

56

84 %

16 %

Ås

24

83 %

17 %

Resultater på Statsborgerprøven i 2019 fordelt på fylke

Fylke

Antall kandidater

Prosentandel bestått

Prosentandel ikke bestått

Akershus

618

84 %

16 %

Aust-Agder

93

77 %

23 %

Buskerud

448

84 %

16 %

Finnmark

150

80 %

20 %

Hedmark

167

80 %

20 %

Hordaland

447

85 %

15 %

Møre og Romsdal

296

80 %

20 %

Nordland

275

73 %

27 %

Oppland

195

81 %

19 %

Oslo

1144

83 %

17 %

Rogaland

717

83 %

17 %

Sogn og Fjordane

123

69 %

31 %

Telemark

260

75 %

25 %

Troms

202

80 %

20 %

Trøndelag

372

80 %

20 %

Vest-Agder

180

71 %

29 %

Vestfold

150

73 %

27 %

Østfold

407

82 %

18 %

Hele landet

6244

81 %

19 %

Nøkkelord

Kontakter

Kontakt gjerne:
Kommunikasjonsrådgiver Nesanet Hailemariam, tlf.: 40574037, nesanet.hailemariam@kompetansenorge.no

Bilder

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.
– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge – hvem vi er og hva vi gjør

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at voksne i Norge skal ha rett kompetanse, slik at de kan delta i arbeids- og samfunnsliv.

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever medarbeidere med mer og stadig ny kompetanse. Flere må få muligheten til å sikre seg ny kompetanse gjennom hele livet.

Det er viktig for mennesker å ha en jobb, og det er viktig for samfunnet at flest mulig jobber. Derfor er kompetanseutvikling et av de viktigste politikkområdene framover.

 

Kompetanse Norge sørger for: 

  • at voksne får tilgang til fleksibel opplæring

  • at norske virksomheter jobber målrettet med kompetanseutvikling

  • at myndigheter og folk flest har god kunnskap om hva slags kompetanse vi trenger i framtida

  • at innvandrere får god norskopplæring og gode prøver (Statsborgerprøven, norskprøven og samfunnskunnskapsprøven.)

  • at både unge og voksne har tilgang til gratis, kvalitetssikret karriereveiledning

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom