Kompetanse Norge

83 prosent klarte Statsborgerprøven i Rogaland

Del

I 2019 besto 83 prosent av kandidatane i Rogaland Statsborgerprøven. Resultata for heile landet viser at 81 prosent av kandidatane bestod Statsborgerprøven i 2019.

– Resultata for Statsborgerprøven held seg jamt over gode på landsbasis, seier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Foto: NIFU
– Resultata for Statsborgerprøven held seg jamt over gode på landsbasis, seier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Foto: NIFU

I løpet av fjoråret var det totalt 6244 personar som tok Statsborgerprøven. Nokre personar har teke prøva meir enn éin gang, og det er variasjonar i resultata mellom fylka og kommunane (sjå tabell).

– Resultata på landsbasis held seg jamt over gode, seier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Kompetanse Norge utviklar prøva på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet. 

Digital kunnskapsprøve

Stortinget har bestemt at Statsborgerprøven er ei kunnskapsprøve som tek utgangspunkt i læreplanen for opplæring i samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Prøva måler ikkje graden av integrering hos kandidatane.

Statsborgerprøven er digital og varer i 60 minutt. Kandidatane kan også få spørsmåla lest opp ved hjelp av ei lydfil. Prøva inneheld 32 oppgåver, og ein må svare riktig på 24 av spørsmåla for å få bestått.

For å få norsk statsborgarskap blei det frå 1. januar 2017 innført eit krav om å bestå ei prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller å ta Statsborgerprøven på bokmål eller nynorsk. 98,5 prosent av kandidatane tok prøva på bokmål i 2019.

Resultat Statsborgerprøven 2019, kommunar i Rogaland

Kommuner med under 10 kandidater vises ikke av personvernhensyn. Bare de kommunene som arrangert prøven er med i statistikken.

 

Kommune

Tal kandidatar

Prosentdel bestått

Prosentdel ikkje bestått

Stavanger

237

86 %

14 %

Sandnes

108

80

20 %

Haugesund

99

92 %

8 %

Eigersund

60

72%

28 %

Gjesdal

30

87 %

13 %

28

79 %

21 %

Sauda

15

80 %

20 %

Karmøy

29

86 %

14 %

Sola

18

72 %

28%

Strand

16

75 %

25 %

Time

49

69 %

31 %

Vindafjord

16

94 %

6 %

Resultata på Statsborgerprøven i 2019 fordelt på fylke 

Fylke 

Tal kandidater 

Prosentdel bestått 

Prosentdel ikke bestått 

Akershus 

618 

84 % 

16 % 

Aust-Agder 

93 

77 % 

23 % 

Buskerud 

448 

84 % 

16 % 

Finnmark 

150 

80 % 

20 % 

Hedmark 

167 

80 % 

20 % 

Hordaland 

447 

85 % 

15 % 

Møre og Romsdal 

296 

80 % 

20 % 

Nordland 

275 

73 % 

27 % 

Oppland 

195 

81 % 

19 % 

Oslo 

1144 

83 % 

17 % 

Rogaland 

717 

83 % 

17 % 

Sogn og Fjordane 

123 

69 % 

31 % 

Telemark 

260 

75 % 

25 % 

Troms 

202 

80 % 

20 % 

Trøndelag 

372 

80 % 

20 % 

Vest-Agder 

180 

71 % 

29 % 

Vestfold 

150 

73 % 

27 % 

Østfold 

407 

82 % 

18 % 

Heile landet 

6244 

81 % 

19 % 

 

 • Meir informasjon

  • Pris på prøva blir bestemt av dei kommunale prøvestadane, men er basert på sjølvkostprinsippet. Prisen for å ta prøva finn ein ved å gå inn på privatistportalen.

  • For å førebu seg til prøva, finn kandidatane tekstar og filmar som dekker pensum til Statsborgerprøven (og samfunnskunnskapsprøva) på samfunnskunnskap.no. Dei kan også øve seg ved å ta eksempeloppgåvene til Statsborgerprøven som ligg på www.kompetansenorge.no/statsborgerproven.

  • UDI: Krav til norsk statsborgarskap, på UDIs nettsider.

Nøkkelord

Kontakter

Kontakt gjerne: 

Kommunikasjonsrådgiver Nesanet Hailemariam, tlf 405 74 037 
e-post: nesanet.hailemariam@kompetansenorge.no

Bilder

– Resultata for Statsborgerprøven held seg jamt over gode på landsbasis, seier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Foto: NIFU
– Resultata for Statsborgerprøven held seg jamt over gode på landsbasis, seier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Foto: NIFU
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge – hvem vi er og hva vi gjør

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at voksne i Norge skal ha rett kompetanse, slik at de kan delta i arbeids- og samfunnsliv.

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever medarbeidere med mer og stadig ny kompetanse. Flere må få muligheten til å sikre seg ny kompetanse gjennom hele livet.

Det er viktig for mennesker å ha en jobb, og det er viktig for samfunnet at flest mulig jobber. Derfor er kompetanseutvikling et av de viktigste politikkområdene framover.

 

Kompetanse Norge sørger for: 

 • at voksne får tilgang til fleksibel opplæring

 • at norske virksomheter jobber målrettet med kompetanseutvikling

 • at myndigheter og folk flest har god kunnskap om hva slags kompetanse vi trenger i framtida

 • at innvandrere får god norskopplæring og gode prøver (Statsborgerprøven, norskprøven og samfunnskunnskapsprøven.)

 • at både unge og voksne har tilgang til gratis, kvalitetssikret karriereveiledning

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom