Norges idrettsforbund

810 millioner til idrettsorganisasjonen i 2023

Del

Regjeringen tildelte i dag Norges idrettsforbund, idrettskretser og særforbund til sammen 810 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd. Tildelingen er en økning på 35 millioner kroner fra i fjor, noe som tilsvarer 4,5 prosent. Dette er samtidig 56 millioner kroner lavere enn søknadssummen.

– Jeg er glad for at regjeringen ønsker å støtte vårt arbeid med å få aktive og frivillige tilbake til idretten. Vi har et mål om å ha like mange aktive og frivillige ved utgangen av 2023 som vi hadde før pandemien, sier idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund
– Jeg er glad for at regjeringen ønsker å støtte vårt arbeid med å få aktive og frivillige tilbake til idretten. Vi har et mål om å ha like mange aktive og frivillige ved utgangen av 2023 som vi hadde før pandemien, sier idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund vil takke for tildelingen fra spillemidlene i 2023. Regjeringen har satt av 20 millioner kroner til arbeidet med å få medlemmer og frivillige tilbake til idretten etter pandemien, mens 15 millioner kroner skal bidra til å ivareta Norges idrettsforbund sin kjernevirksomhet.

Jeg er glad for at regjeringen ønsker å støtte vårt arbeid med å få aktive og frivillige tilbake til idretten. Vi har et mål om å ha like mange aktive og frivillige ved utgangen av 2023 som vi hadde før pandemien. Dette er vår viktigste oppgave i årene som kommer. Både koronapandemien og pris- og kostnadsutviklingen i det norske samfunnet har satt idretten på en alvorlig prøve. Derfor er vi glade for at regjeringen anerkjenner behovet for en forsterket innsats på dette området, sier idrettspresident Berit Kjøll og fortsetter:

– Budsjettrammen til neste år vil samtidig stille tøffe krav til den sentrale idrettsorganisasjonens evne til å fortsette det viktige arbeidet for å sikre leveransene på alle prioriterte områder for norsk idrett. Dette inkluderer støtte til vår kjerneaktivitet og å opprettholde et attraktivt aktivitetstilbud til barn og unge i en krevende tid hvor risikoen for ytterligere frafall øker.

Idrettsforbundet ba i spillemiddelsøknaden om et nødvendig løft for norsk toppidrett, men fikk ikke gjennomslag for dette.

Jeg er overrasket over at regjeringen ikke fant rom for å støtte særforbundenes og Olympiatoppens satsinger på toppidrett, samt behovet for å øke Olympiatoppens utøverstipender som har ligget på samme nivå i tolv år. Rammevilkårene for svært mange utøvere og landslag er krevende, og over halvparten av våre fremste utøvere lever under fattigdomsgrensen. Dersom norsk toppidrett skal opprettholde de fantastiske resultatene, er det viktig at rammebetingelsene styrkes for våre fremste utøvere, sier Kjøll.

Krevende år med tøffe prioriteringer
Pris- og lønnsveksten i Norge er vesentlig høyere enn den kompensasjonen regjeringen har tildelt NIF, idrettskretser og særforbund.

Dette gjør at 2023 blir et krevende år, også fordi omleggingen av innskuddene til Statens pensjonskasse påfører NIF kostnader langt utover normal pris- og lønnsvekst. Vi må styre etter stramme budsjetter og gjøre knalltøffe prioriteringer for å nå våre mål, avslutter idrettspresidenten.

Regjeringens økte bevilgning på 35 millioner kroner vil fordeles til de ulike organisasjonsleddene i Norges idrettsforbund etter idrettsstyrets behandling av spillemiddeltildelingen til den sentrale idrettsorganisasjonen (Norges idrettsforbund, idrettskretser og særforbund) for 2023.

Kontakter

Bilder

– Jeg er glad for at regjeringen ønsker å støtte vårt arbeid med å få aktive og frivillige tilbake til idretten. Vi har et mål om å ha like mange aktive og frivillige ved utgangen av 2023 som vi hadde før pandemien, sier idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund
– Jeg er glad for at regjeringen ønsker å støtte vårt arbeid med å få aktive og frivillige tilbake til idretten. Vi har et mål om å ha like mange aktive og frivillige ved utgangen av 2023 som vi hadde før pandemien, sier idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom