Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)

80 prosent besto Statsborgerprøven i 2018

Del

Resultatene for hele landet viser at 80 prosent av kandidatene besto Statsborgerprøven i 2018.

I løpet av 2018 var det totalt 6367 personer som tok Statsborgerprøven. Enkelte har avlagt prøven mer enn én gang, og det er variasjoner i resultatene fylkene og kommunene imellom (se tabell).

- Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge.

Digital kunnskapsprøve

Stortinget har bestemt at Statsborgerprøven er en kunnskapsprøve med utgangspunkt i læreplanen for opplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prøven måler ikke graden av integrering hos kandidatene.

Statsborgerprøven er digital og varer i 60 minutter. Kandidatene kan også høre spørsmålene opplest ved hjelp av en lydfil. Prøven består av 32 oppgaver, og 24 av spørsmålene må være riktig besvart for å få bestått.

For å få norsk statsborgerskap ble det fra 1. januar 2017 innført et krav om å bestå en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller å ta Statsborgerprøven på bokmål eller nynorsk.

Resultater på Statsborgerprøven i 2018 fordelt på fylke

Fylke

Antall kandidater

Prosentandel bestått

Prosentandel ikke bestått

Akershus

690

85 %

15 %

Aust-Agder

91

78 %

22 %

Buskerud

374

84 %

16 %

Finnmark

205

73 %

27 %

Hedmark

201

84 %

16 %

Hordaland

456

83 %

17 %

Møre og Romsdal

229

79 %

21 %

Nordland

280

73 %

27 %

Oppland

154

76 %

24 %

Oslo

1095

81 %

19 %

Rogaland

624

80 %

20 %

Sogn og Fjordane

142

71 %

29 %

Telemark

491

82 %

18 %

Troms

202

78 %

22 %

Trøndelag

350

73 %

27 %

Vest-Agder

196

70 %

30 %

Vestfold

126

75 %

25 %

Østfold

461

83 %

17 %

Hele landet

6367

80 %

20 %

Mer informasjon

  • Pris bestemmes av de kommunale prøvestedene lokalt, men skal baseres på selvkostprinsippet. Prisen for å avlegge prøven finnes ved å gå inn på privatistportalen.
  • For å forberede seg til prøven, finner kandidatene tekster og filmer som dekker pensum til Statsborgerprøven (og samfunnskunnskapsprøven) på samfunnskunnskap.no. De kan også øve seg ved å ta eksempeloppgavene til Statsborgerprøven som ligger på www.kompetansenorge.no/statsborgerproven.
  • UDI: Krav til norsk statsborgerskap, på UDIs nettsider.

Kontakter

Kontakt gjerne
Kommunikasjonsrådgiver Helena Sæter: helena.sater@kompetansenorge.no
Tlf. 93 43 33 02

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom